ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foothill

F UH1 T HH IH2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foothill-, *foothill*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foothill(n) เนินที่ตีนเขา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foothill Slope ; Footslopeที่ลาดเชิงเขา, Example: พื้นที่บริเวณเชิงเขา มีความลาดชันในลักษณะโค้งเว้าเล็กน้อย [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
foothill(n, uniq) ควน หรือ เนินเขาขนาดเล็กในเขตภาคใต้ เช่น ควนจง ควนขี้แรด เป็นต้น เป็นภูเขาขนาดเตี้ย ๆ แถบภาคใต้และมาเลเซียมีจำนวนมาก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- The foothills of what?บริเวณเชิงเขาในสิ่งที่? Yellow Submarine (1968)
- The foothills of the headlands.บริเวณเชิงเขาของแหลม Yellow Submarine (1968)
I was working long-range recon on this village in the foothills near Kunar.หนูทำงานจารกรรม ในระยะห่างออกมา ภายในหมู่บ้านหนึ่ง ตรงตีนเขาใกล้เมืองคูนาร์ Playing Cards with Coyote (2009)
118 East to Sylmar, exit foothill towards arroyo.118 ตะวันออกของไซมาร์ ออกทางตีนเขาไปยังอาโรโย่ The Negotiation (2010)
It was a warmish morning in the late fall in the foothills of the Caucasus Mountains.มันเป็นตอนเช้าที่อบอุ่น ในฤดูใบไม้ร่วง เนินเขาคอเคซัส The Archaeologist in the Cocoon (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีนเขา(n) foothill, See also: foot of the mountain, base of the hill, Syn. เชิงเขา, Example: พวกเราเดินช้าๆ ไปทางตีนเขา
เชิงเขา(n) foothills, See also: foot of the hill, Syn. ตีนเขา, Example: ชาวบ้านไปทำไร่ที่เชิงเขา

CMU English Pronouncing Dictionary
FOOTHILL F UH1 T HH IH2 L
FOOTHILLS F UH1 T HH IH2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foothills (n) fˈuthɪlz (f u1 t h i l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山麓[shān lù, ㄕㄢ ㄌㄨˋ, ] foothills, #40,370 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
山裾[やますそ, yamasuso] (n) foot or base of a mountain; foothills [Add to Longdo]
前山[ぜんざん, zenzan] (n) foothills; first range of mountains [Add to Longdo]
端山[はやま, hayama] (n) foothill; end section of a mountain range [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  foothill
      n 1: a relatively low hill on the lower slope of a mountain

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top