ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flung

F L AH1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flung-, *flung*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flung(vt) ขว้าง (กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ fling)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flung(ฟลัง) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3ของfling

English-Thai: Nontri Dictionary
flung(vt pt และ pp ของ) fling
FAR-far-flung(adj) แผ่กว้าง,กว้าง,แผ่ไพศาล,กว้างขวาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did the attacker say anything to you when he flung the shit at you?คนร้ายได้พูดอะไรกับนายไหมตอนที่เขวี้ยงอึใส่นาย Attack on the Pin-Up Boys (2007)
G- men all over the country have picked up the gauntlet flung down by the outlaws and the wanton murderers.มือปราบทั่วประเทศ ยินดีรับคำท้าจัดการกับพวกนอกกฏหมายและเหล่าฆาตกร Public Enemies (2009)
The way they flung themselves through the air,ท่าทางที่พวกเขาแกว่งตัวเองไปในอากาศ Chapter Sixteen 'The Art of Deception' (2010)
What monkey flung this?ลิงโยนนี่มาเหรอ Chuck Versus the Cubic Z (2010)
The jars are put in catapults and flung at the enemy.เราจะเอาขวดโหลพวกนี้ใส่ใน เครื่องยิงและเล็งไปยังศัตรู The Ghost of Harrenhal (2012)
But when we tried to feed Emma, she flung mashed bananas all over everything we were wearing.เธอพ่นกล้วยออกมาเต็มเสื้อผ้าพวกเราไปหมด Take Her Out of the Ballgame (2012)
I flung him in that general direction, and he tumbled down into those weeds.ฉันเหวี่ยงเขาไปในทิศทางปกติ และเขาก็ร่วงลงไปในวัชพืชเหล่านั้น Graduation (2013)
Which it did right before it got flung all over the damn place.ซึ่งมันก็เกิดขึ้น เราหลบกันอยู่ในนี้ ก่อนที่มันจะระบาดไปทั่ว Live Bait (2013)
Some comets are flung out of the solar system to wander interstellar space.ดาวหางบางคนโยน ออกจากระบบสุริยะ การเดินอวกาศระหว่างดวงดาว แต่สำหรับคนอื่น ๆ ที่มี ชะตากรรมที่แตกต่างกัน When Knowledge Conquered Fear (2014)
He just flung a table across the room without using his hands.ขอล่ะ เฟรดเดอริคไม่ได้ทำร้ายใคร A Moveable Beast (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flungAs he was studying, the door was suddenly flung open.
flungHe flung a stream of abuse at me.
flungShe flung her clothes on.
flungShe flung her coat on the chair and stormed into the room.
flungShe flung herself upon a sofa, protesting that she was fatigued to death.
flungThe enemy flung fresh troops into the battle.
flungThe girl flung her arms around him.
flungThen, with a last, terrible SCREAM, the monster flung itself off the mountain to its death on the rocks below.
flungThis flung him into a passion.

CMU English Pronouncing Dictionary
FLUNG F L AH1 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flung (v) flˈʌŋ (f l uh1 ng)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top