ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fissile

F IH1 S AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fissile-, *fissile*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fissile materialวัสดุฟิสไซล์, วัสดุซึ่งประกอบด้วยธาตุที่นิวเคลียสแบ่งแยกได้โดยนิวตรอนทุกพลังงาน โดยเฉพาะกับเทอร์มัลนิวตรอน วัสดุฟิสไซล์ที่สำคัญ เช่น พลูโทเนียม-239 ยูเรเนียม-235 และยูเรเนียม-233 วัสดุฟิสไซล์นี้บางครั้งเรียกว่า วัสดุเกิดฟิชชันได้ [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What? You're under arrest for possession of fissile material.คุณถูกจับฐายครอบครองวัตถุนิวเคลียร์ World Leader Pretend (2011)
Moved from here in containers marked for fissile materials.การที่มันถูกย้ายจากคอนเทนเนอร์พวกนี้ ที่ทำจากวัสดุฟิสไซล์ God Mode (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
FISSILE F IH1 S AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fissile (j) fˈɪsaɪl (f i1 s ai l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可裂变[kě liè biàn, ㄎㄜˇ ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] fissile [Add to Longdo]
可裂变材料[kě liè biàn cái liào, ㄎㄜˇ ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, / ] fissile material [Add to Longdo]
裂变同位素[liè biàn tóng wèi sù, ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ, / ] fissile isotope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fissile
   adj 1: capable of undergoing nuclear fission; "a fissionable
       nucleous"; "fissionable material" [syn: {fissionable},
       {fissile}] [ant: {nonfissionable}]
   2: capable of being split or cleft or divided in the direction
     of the grain; "fissile crystals"; "fissile wood" [ant:
     {nonfissile}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top