ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fireball

F AY1 ER0 B AO2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fireball-, *fireball*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fireball(n) ลูกไฟ
fireball(n) ดาวตก, See also: สะเก็ดดาว, ผีพุ่งไต้, Syn. meteor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fireballn. ขีปนาวุธติดวัตถุระเบิดหรือเชื้อเพลิง,ลุกไหม้,ดาวตก,ผีพุ่งใต้,ลูกอุกกาบาต

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fireballลูกไฟ, ไฟร์บอล, กลุ่มเพลิงสว่างจ้าที่เกิดจากแก๊สร้อนซึ่งก่อตัวขึ้นในเวลาเพียง 2 ถึง 3 ในล้านส่วนของวินาทีหลังการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What do you mean? Somebody threw a fireball at Skeeto and Skeeto got incineratated.มีคนขว้างลูกบอลไฟใส่สกีโต แล้วเขาก็กลายเป็นเถ้า Bedtime Stories (2008)
With fireballs coming out of his eyesมีลูกไฟออกมาจากตาของเขา The Box (2010)
The fireball completely consumed one resident's room and damaged common areas nearby.แรงระเบิดทำให้ห้องพักคนชรา เสียหายอย่างหนักไป 1 ห้อง และบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหาย Face Off (2011)
The good news is Lieutenant Watkins survived the fireball landing.ข่าวดีคือ ร้อยโท วัสกิ้น รอดจากเปลวไฟ Red Tails (2012)
On the left, you will see the home of 11 year-old Freddie Gillespie, the only person to eat 27 Atomic fireballs at once and live to tell the tale.ด้านซ้าย คุณจะเห็นบ้าน จาก 11 ปีเก่า เฟรดดี้กิลเลส เพียงคนเดียวที่ 27 กินไฟปรมาณูในครั้งเดียว The Little Rascals Save the Day (2014)
Well, how about that? My teacher can shoot fireballs out of her butt. You!สอนดับโกรธ แต่ยิงลูกไฟจากก้นได้ The Angry Birds Movie (2016)
There's a real fireball outside, and it's getting a little hot here!มี ลูกไฟจริงนอกและจะได้รับ ความร้อนมากเกินไปนี่! Hidden Figures (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พญานาค[Bangfai Phayānāk] (n, prop) EN: Naga Fireball
อุกกาบาต[ukkābāt] (n) EN: meteorite ; meteor ; fireball  FR: météorite [f] ; aérolithe = aérolite [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIREBALL F AY1 ER0 B AO2 L
FIREBALL F AY1 R B AO2 L
FIREBALLS F AY1 ER0 B AO2 L Z
FIREBALLS F AY1 R B AO2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fireball (n) fˈaɪəbɔːl (f ai1 @ b oo l)
fireballs (n) fˈaɪəbɔːlz (f ai1 @ b oo l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feuerkugel {f} | Feuerkugeln {pl}fireball | fireballs [Add to Longdo]
Flammenrücken-Zwergkaiserfisch {m} (Centropyge aurantonota) [zool.]fireball (dwarf) angel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
火の玉[ひのたま, hinotama] (n) falling star; fireball [Add to Longdo]
火球[かきゅう, kakyuu] (n) (1) fireball; (2) bolide [Add to Longdo]
火玉[ひだま, hidama] (n) falling star; fireball [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fireball
   n 1: an especially luminous meteor (sometimes exploding) [syn:
      {bolide}, {fireball}]
   2: a highly energetic and indefatigable person [syn:
     {powerhouse}, {human dynamo}, {ball of fire}, {fireball}]
   3: a ball of fire (such as the sun or a ball-shaped discharge of
     lightning)
   4: the luminous center of a nuclear explosion

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top