ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filthily

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filthily-, *filthily*, filthy
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูมมาม(adv) filthily, See also: greedily, vulgarly, sloppily, devouringly, voraciously, gluttonously, Syn. เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, Example: เขากินอาหารมูมมามเหมือนไม่ได้รับการสั่งสอนมา, Thai Definition: อาการที่กินอาหารอย่างเปื้อนเปรอะเลอะเทอะ
สิ่งโสโครก(n) dirtiness, See also: filthiness, foulness, nastiness, baseness, sordidness, Syn. สิ่งสกปรก, Example: เมื่อถึงบ้านเขารีบอาบน้ำฟอกสบู่ชำระล้างสิ่งโสโครกให้หมดไป, Thai Definition: สิ่งที่เปรอะเปื้อนหรือมัวหมองไปด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียด, สิ่งที่ไม่สะอาดหมดจด
ความลามก(n) filthiness, See also: dirtiness, lewdness, Syn. ความบัดสี, ความหยาบ, Example: มุขตลกที่แสดงมีแต่ความลามกไม่เหมาะสม
สิ่งสกปรก(n) dirtiness, See also: filthiness, Example: บาดแผลประเภทนี้ติดเชื้อโรคได้ง่าย เพราะมีสิ่งสกปรกเข้าไปในบาดแผลตั้งแต่ต้น
สิ่งสกปรก(n) dirtiness, See also: filthiness, Example: บาดแผลประเภทนี้ติดเชื้อโรคได้ง่าย เพราะมีสิ่งสกปรกเข้าไปในบาดแผลตั้งแต่ต้น

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filthily (a) fˈɪlθɪliː (f i1 l th i l ii)
filthier (j) fˈɪlθɪəʳr (f i1 l th i@ r)
filthiest (j) fˈɪlθɪɪst (f i1 l th i i s t)
filthiness (n) fˈɪlθɪnəs (f i1 l th i n @ s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filthiness(n) ความสกปรก, See also: ความลามก

English-Thai: Nontri Dictionary
filthiness(n) ความโสโครก,ความลามก,ความสกปรก,ความหยาบคาย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmutzigkeit {f}filthiness [Add to Longdo]
schmutzig; schmierig; unsauber; schmuddelig; versifft [ugs.] {adj} | schmutziger | am schmutzigstenfilthy | filthier | filthiest [Add to Longdo]
schmutzig {adv}filthily [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不潔感[ふけつかん, fuketsukan] (adj-na) filthiness [Add to Longdo]
不浄[ふじょう, fujou] (adj-na,n,adj-no) (1) uncleanliness; dirtiness; impurity; filthiness; defilement; (2) (arch) menses; (3) (arch) feces (faeces); (4) (See 御不浄) bathroom; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  filthily
      adv 1: in a filthy unclean manner; "a dirtily dressed camel
             driver" [syn: {dirtily}, {filthily}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top