ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fifthly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fifthly-, *fifthly*, fifth
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fifthly (a) fˈɪfθliː (f i1 f th l ii)
fifth (n) fˈɪfθ (f i1 f th)
fifths (n) fˈɪfθs (f i1 f th s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fifth(n) ลำดับที่ห้า, See also: อันที่ห้า
fifth(adj) ลำดับที่ห้า, See also: อันที่ห้า
fifth(adv) ลำดับที่ห้า, See also: อันที่ห้า
fifth column(n) พวกที่ให้ความช่วยเหลือแก่ข้าศึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fifth(ฟิฟธฺ) adj.,n. ที่ 5, See also: fifthly adv.
fifth avenueถนนสายที่ 5 ในกรุงนิวยอร์ก

English-Thai: Nontri Dictionary
fifth(adj) ที่ห้า
fifth(n 1 ใน 5, วันที่ 5, อันดับที่) 5

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supplemental cusp; Carabelli cusp; Carabelli's tubercle; fifth cusp; tubercle of Carabelliปุ่มที่ห้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
columnist, fifthแนวที่ห้า, ไส้ศึก, สายลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Carabelli cusp; Carabelli's tubercle; fifth cusp; supplemental cusp; tubercle of Carabelliปุ่มที่ห้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Carabelli's tubercle; Carabelli cusp; fifth cusp; supplemental cusp; tubercle of Carabelliปุ่มที่ห้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fifth columnistแนวที่ห้า, ไส้ศึก, สายลับ [ดู espionage และ spy ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fifth cusp; Carabelli cusp; Carabelli's tubercle; supplemental cusp; tubercle of Carabelliปุ่มที่ห้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fifth wheelจานที่ห้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tubercle of Carabelli; Carabelli cusp; Carabelli's tubercle; fifth cusp; supplemental cuspปุ่มที่ห้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fifth[ฟิฟธฺ] (adj) ที่ห้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fifthI'd like to do shopping on Fifth Avenue in New York.
fifthMy office is on the fifth floor.
fifthOne fifth of the earth's surface is covered by permafrost.
fifthThe skit was presented by fifth grade students.
fifthThis is the fifth consecutive day of decline of stock prices.
fifthTake the elevator to the fifth floor.
fifthLet's begin with the fifth line on page 10.
fifthThis is the fifth concert by this orchestra.
fifthShe met him the day before, that is to say May fifth.
fifthIn America rice can be bought for a fifth of what it costs in Japan.
fifthIt's her fifth birthday tomorrow.
fifthShe went down to the fifth floor.
fifthCome in fifth in a race.
fifthThe man who was arrested for murder asked to plead the fifth.
fifthThe fifth man from the left.
fifthOne-fifth of my wages go to taxes.
fifthA fire broke out on the fifth floor.
fifthSapporo is fifth largest city in Japan.
fifth82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
fifthMy office faces Fifth Avenue.
fifthI'd like to get off at fifth avenue.
fifthA fifth part of the territory.
fifthMy business address is 465 Fifth Avenue.
fifthIf your rent comes in past the fifth, a late charge will be added.
fifthFour-fifths of all the members were against the plan.
fifthEvery fifth person has a car in this country.
fifthAt the beginning of the fifth year, Tony said he was going to have to charge more.
fifthRobert is the fifth wheel on the safety committee.
fifthIn about the fifth year I decided cutting the grass was something I didn't want to do any more of.
fifthTom is now in the fifth year.
fifthThe fifth volume of this set is missing.
fifthThe elevator was out of order and we had to walk to the fifth floor.
fifthNew York's Fifth Avenue is comparable to Ginza.
fifthMy fifth-year junior school son has transferred into a school in Nagoya from Shizuoka.
fifthThe toy department is on the fifth floor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิงห์(n) Leo, See also: fifth sign of the zodiac, Syn. ราศีสิงห์, Thai Definition: ชื่อกลุ่มดาวรูปสิงห์ เรียกว่า ราศีสิงห์ เป็นราศี 1 ในจักรราศี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เบญจศก(n) fifth year of a decade according the Thai era beginning on March 21, 638 A.D., Example: บุตรเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุตสิ้นชีพเสียแต่เมื่อปีกุนเบญจศกแต่พระชนม์พระองค์เจ้าได้ 5 พรรษา, Thai Definition: เรียกปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข 5
เบญจมสุรทิน(n) fifth day of the solar calendar, Thai Definition: วันที่ 5 แห่งเดือนสุริยคติ
มฤคศิร(n) fifth constellation containing 3 stars, Syn. ดาวหัวเต่า, ดาวหัวเนื้อ, ดาวศีรษะเนื้อ, ดาวศีรษะโค, ดาวมฤคศิรัส, ดาวอาครหายณี, มฤคเศียร, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ดาวฤกษ์ที่ 5 มี 3 ดวง เห็นเป็นรูปหัวเต่า
มฤคเศียร(n) fifth constellation containing 3 stars, Syn. ดาวหัวเต่า, ดาวหัวเนื้อ, ดาวศีรษะเนื้อ, ดาวศีรษะโค, ดาวมฤคศิรัส, ดาวอาครหายณี, มฤคศิร, Count Unit: ดวง, Thai Definition: ดาวฤกษ์ที่ 5 มี 3 ดวง เห็นเป็นรูปหัวเต่า
ไทยนับสาม(n) secret ancient Thai code, See also: secret ancient Siamese code in which only the third and fifth letters of the message are r, Syn. ไทยนับหัว, Thai Definition: วิธีเขียนหนังสือลับอย่างโบราณ เมื่ออ่านจะต้องนับอ่านตัวที่ 3 หรือที่ 5

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจ-[benja-] (pref, (adj)) EN: five ; fifth ; penta-  FR: quintuple
เบญจมสุรทิน[benjamasunthin] (n) EN: fifth day of the solar calendar
การฟาล์วครั้งที่ห้า = การฟาล์วครั้งที่ 5[kān fāo khrang thī hā] (n, exp) EN: fifth foul  FR: cinquième faute [f]
ครั้งที่ห้า[khrang thī hā] (n, exp) EN: the fifth time  FR: la cinquième fois [f]
ลำดับที่ 5 = ลำดับที่ห้า[lamdap thī hā] (adj) EN: fifth
แม่กบ[maē kop] (n, exp) EN: [the fifth of the Eight Word Ending Protocols in Thai grammar]
แนวที่ห้า[naēo thī hā] (n, exp) EN: fifth column  FR: cinquième colonne [f]
เศษหนึ่งส่วนห้า[sēt neung suan hā] (n, exp) EN: one-fifth  FR: un cinquième
เศษสามส่วนห้า[sēt sām suan hā] (n, exp) EN: three-fifths  FR: trois cinquièmes
ที่ห้า[thī hā] (adj, num) EN: fifth  FR: cinquième
สามส่วนห้า[3/5] (num) EN: 3/5 (three fifth)  FR: 3/5 (trois cinquièmes)

CMU English Pronouncing Dictionary
FIFTH F IH1 F TH
FIFTH F IH1 TH
FIFTHS F IH1 F TH S
FIFTHS F IH1 F S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五月[wǔ yuè, ㄨˇ ㄩㄝˋ, ] May; fifth month, #5,021 [Add to Longdo]
陈凯歌[Chén Kǎi gē, ㄔㄣˊ ㄎㄞˇ ㄍㄜ, / ] Chen Kaige, Fifth Generation movie director, #19,684 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, ] fifth of 10 heavenly trunks 十天干; fifth in order; letter "E" or roman "V" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; penta, #20,034 [Add to Longdo]
第五代[dì wǔ dài, ㄉㄧˋ ㄨˇ ㄉㄞˋ, ] fifth generation, #26,234 [Add to Longdo]
五分之一[wǔ fēn zhī yī, ㄨˇ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one fifth, #26,442 [Add to Longdo]
饕餮[tāo tiè, ㄊㄠ ㄊㄧㄝˋ, ] ferocious mythological animal, the fifth son of the dragon king; zoomorphic mask motif, found on Shang and Zhou ritual bronzes; gluttonous; sumptuous (banquet), #29,977 [Add to Longdo]
花木兰[Huā Mù lán, ㄏㄨㄚ ㄇㄨˋ ㄌㄢˊ, / ] Hua Mulan, legendary woman warrior (c. fifth century), Northern dynasties folk hero recorded in Sui and Tang literature, #36,217 [Add to Longdo]
五环路[wǔ huán lù, ㄨˇ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄨˋ, / ] Fifth ring road (Beijing), opened in 2003, #48,034 [Add to Longdo]
戊戌[wù xū, ㄨˋ ㄒㄩ, ] thirty fifth year E11 of the 60 year cycle, e.g. 1958 or 2018; cf 戊戌政變|戊戌政变, failed attempt to reform the Qing dynasty in 1898, #49,843 [Add to Longdo]
晋书[Jìn shū, ㄐㄧㄣˋ ㄕㄨ, / ] History of the Jin dynasty, fifth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Fang Xuanling 房玄齡 in 648 during Tang dynasty 唐朝, 130 scrolls, #59,469 [Add to Longdo]
戊辰[wù chén, ㄨˋ ㄔㄣˊ, ] fifth year E5 of the 60 year cycle, e.g. 1988 or 2048, #63,530 [Add to Longdo]
戊午[wù wǔ, ㄨˋ ㄨˇ, ] fifty fifth year E7 of the 60 year cycle, e.g. 1978 or 2038, #64,370 [Add to Longdo]
戊申[wù shēn, ㄨˋ ㄕㄣ, ] forty fifth year E9 of the 60 year cycle, e.g. 1968 or 2028, #64,895 [Add to Longdo]
戊子[wù zǐ, ㄨˋ ㄗˇ, ] twenty fifth year E1 of the 60 year cycle, e.g. 2008 or 2068, #65,550 [Add to Longdo]
假分数[jiǎ fēn shù, ㄐㄧㄚˇ ㄈㄣ ㄕㄨˋ, / ] improper fraction (e.g. seven fifths, with numerator ≥ denominator), #326,406 [Add to Longdo]
五度[wǔ dù, ㄨˇ ㄉㄨˋ, ] five degrees; fifth (basic musical interval, doh to soh) [Add to Longdo]
五级[wǔ jí, ㄨˇ ㄐㄧˊ, / ] grade 5; fifth class; category E [Add to Longdo]
五号[wǔ hào, ㄨˇ ㄏㄠˋ, / ] the fifth; fifth day of a month [Add to Longdo]
平行公设[píng xíng gōng shè, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, / ] (geom.) the parallel postulate; Euclid's fifth postulate [Add to Longdo]
申命记[Shēn mìng jì, ㄕㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] Deuteronomy; the fifth book of Moses [Add to Longdo]
第五[dì wǔ, ㄉㄧˋ ㄨˇ, ] fifth [Add to Longdo]
第五个现代化[dì wǔ gè xiàn dài huà, ㄉㄧˋ ㄨˇ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] fifth modernization, i.e. democracy, cf Deng Xiaoping's Four Modernizations 鄧小平|邓小平, 四個現代化|四个现代化 [Add to Longdo]
变征之声[biàn zhǐ zhī shēng, ㄅㄧㄢˋ ㄓˇ ㄓ ㄕㄥ, / ] modified fifth note of the pentatonic scale [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fünftel {n}fifths [Add to Longdo]
Quinte {f} [mus.] | Quinten {pl}fifth; quint | quints [Add to Longdo]
Rad {n} | Räder {pl} | beidseitig montierbares Rad [auto] | einstellbares Rad | fünftes Rad | gegossenes Rad | gelenktes Rad | geschmiedetes Rad | verformtes Rad | verstellbares Rad | das Rad neu erfinden; das Rad noch einmal erfinden [übtr.]wheel | wheels | reversible wheel | adjustable wheel | fifth wheel | cast wheel | steered wheel | forged wheel | buckled wheel | adjustable wheel | to reinvent the wheel [Add to Longdo]
fünftefifth [Add to Longdo]
fünftelfifth part [Add to Longdo]
fünftens {adv}fifthly [Add to Longdo]
fünfterfifth [Add to Longdo]
Er ist das fünfte Rad am Wagen.He's a fifth wheel. [Add to Longdo]
Ich fühle mich wie das fünfte Rad am Wagen.I feel like a fifth wheel. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すい賓;蕤賓(oK)[すいひん, suihin] (n) (1) (See 十二律,鳧鐘) (in China) 7th note of the ancient chromatic scale (approx. G sharp); (2) fifth lunar month [Add to Longdo]
リンゴ病[リンゴびょう, ringo byou] (n) (See 伝染性紅斑) fifth disease; erythema infectiosum; slapped cheek syndrome [Add to Longdo]
[わ(P);ば;ぱ, wa (P); ba ; pa] (n) (See 五音) fifth degree (of the Japanese & Chinese pentatonic scale) [Add to Longdo]
雨月[うげつ, ugetsu] (n) (1) (arch) being unable to see the (harvest) moon because of rain; (2) (See 皐月・1) fifth lunar month [Add to Longdo]
黄雀風[こうじゃくふう, koujakufuu] (n) southeasterly wind blowing around the fifth month of the lunisolar calendar (when marine fishes allegedly turn into tree sparrows) [Add to Longdo]
革運[かくうん, kakuun] (n) (See 三革・2,戊辰) fifth year of the sexagenary cycle (in onmyou-dou) [Add to Longdo]
岩田帯[いわたおび, iwataobi] (n) belt used for back support after fifth month of pregnancy [Add to Longdo]
橘月[たちばなづき, tachibanaduki] (n) (See 皐月・1) fifth lunar month [Add to Longdo]
弓場始め[ゆばはじめ, yubahajime] (n) (1) ceremony on the fifth day of the 10th lunar month in which the emperor would watch prize archery (Heian and Kamakura periods); (2) first firing of the bow (after the New Year or the reconstruction of the archery range (in military families)) [Add to Longdo]
五黄[ごおう, goou] (n) (See 九星) fifth of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and central) [Add to Longdo]
五月;皐月[さつき, satsuki] (n) (1) (obs) fifth month of the lunar calendar; (2) (uk) (also written as 杜鵑花) satsuki azalea (Rhododendron indicum) [Add to Longdo]
五更[ごこう, gokou] (n) the five night watches; fifth watch of the night (approx. 3 am to 5 am) [Add to Longdo]
五女[ごじょ, gojo] (n) fifth daughter [Add to Longdo]
五段[ごだん, godan] (n) (1) (e.g. 話す, 読む) (See 一段・いちだん・4) Japanese verb group; (2) fifth rank (in martial arts, etc.) [Add to Longdo]
五男[ごなん, gonan] (n) fifth son [Add to Longdo]
五日(P);5日[いつか, itsuka] (n) (1) the fifth day of the month; (2) five days; (P) [Add to Longdo]
五分の一[ごぶんのいち, gobunnoichi] (n) one fifth part [Add to Longdo]
五夜[ごや, goya] (n) (1) (arch) division of the night (from approx. 7 pm to 5 am) into five 2-hour periods; (2) the fifth of these periods (approx. 3 am to 5 am) [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (See 五更) one-fifth of the night (approx. 2 hours) [Add to Longdo]
高学年[こうがくねん, kougakunen] (n) (See 低学年,中学年) upper grades of primary school (sixth, fifth, and sometimes fourth grades); (P) [Add to Longdo]
三革[さんかく, sankaku] (n) (1) (obsc) armor, helmet & shield (armour); (2) (See 陰陽道) kakurei, kakuun & kakumei (first, fifth and fifty-eighth years of the sexagenary cycle; times of civil unrest according to onmyou-dou) [Add to Longdo]
旨味;旨み;うま味[うまみ, umami] (n) (1) good flavor (flavour); good taste; deliciousness; (2) umami (fifth category of taste, corresponding to the flavour of glutamates); (3) skill; (4) profit [Add to Longdo]
[みず, mizu] (n) (1) (abbr) (See 水曜日) Wednesday; (2) (See 氷水) shaved ice (served with flavored syrup); (3) (See 五行・1) water (fifth of the five elements) [Add to Longdo]
早苗月[さなえづき, sanaeduki] (n) (See 皐月・1) fifth lunar month [Add to Longdo]
太夫;大夫[たゆう, tayuu] (n) (1) (See 能太夫) high-ranking Noh actor; (2) head of a school of noh performance; (3) high ranking courtesan (esp. in Yoshiwara) (Edo-period); (4) (See 浄瑠璃,万歳・まんざい) joruri narrator; manzai narrator; (5) (See 女形) female role actor in kabuki; (6) (See 御師) low ranking priest in a Shinto shrine; (7) (太夫 only) lord steward (formerly the fifth court rank) [Add to Longdo]
第5世代コンピュータ[だいごせだいコンピュータ, daigosedai konpyu-ta] (n) {comp} Fifth Generation Computer System; FGCS [Add to Longdo]
第5世代コンピューター[だいごせだいコンピューター, daigosedai konpyu-ta-] (n) {comp} the fifth generation computer [Add to Longdo]
第五[だいご, daigo] (n) the fifth [Add to Longdo]
第五列[だいごれつ, daigoretsu] (n) fifth column [Add to Longdo]
[たつ, tatsu] (n) fifth sign of Chinese zodiac (The Dragon, 7am-9am, east-southeast, March); (P) [Add to Longdo]
辰の刻[たつのこく, tatsunokoku] (n) 8 am; the fifth hour; the Hour of the Dragon [Add to Longdo]
仲夏[ちゅうか, chuuka] (n) (1) midsummer; (2) (obs) (See 皐月・1) fifth month of the lunar calendar [Add to Longdo]
道の師;道師[みちのし, michinoshi] (n) (arch) (See 八色の姓) Michinoshi (fifth highest of the eight hereditary titles) [Add to Longdo]
日本文徳天皇実録[にほんもんとくてんのうじつろく, nihonmontokutennoujitsuroku] (n) (See 文徳実録,六国史) Nihon Montoku Tenno Jitsuroku (fifth of the six classical Japanese history texts) [Add to Longdo]
梅月[ばいげつ, baigetsu] (n) (obsc) (See 皐月・1,卯月) fifth lunar month; fourth lunar month [Add to Longdo]
文徳実録[もんとくじつろく, montokujitsuroku] (n) (abbr) (See 日本文徳天皇実録) Montoku Jitsuroku (fifth of the six classical Japanese history texts) [Add to Longdo]
[つちのえ;ぼ, tsuchinoe ; bo] (n) 5th in rank; fifth sign of the Chinese calendar [Add to Longdo]
戊子[つちのえね;ぼし, tsuchinoene ; boshi] (n) (See 干支) twenty-fifth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
戊辰[ぼしん, boshin] (n) fifth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
戊夜[ぼや, boya] (n) (arch) fifth division of the night (approx. 3 am to 5 am) [Add to Longdo]
余計者[よけいもの, yokeimono] (n) person whose presence is unwelcome, unnecessary or a nuisance; fifth wheel; third wheel; interloper [Add to Longdo]
冷や飯食い;冷飯食い[ひやめしくい;ひやめしぐい, hiyameshikui ; hiyameshigui] (n) (1) hanger-on; dependent; (2) someone who is received coldly; (3) (fam) third, fourth, fifth, etc. sons (during the Edo period when only the oldest male could inherit an estate) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
第5世代コンピューター[だいごせだいコンピューター, daigosedai konpyu-ta-] the fifth generation computer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  fifthly
      adv 1: in the fifth place; "fifthly, we must adhere to the rules
             set by the local government"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top