ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fer

F ER1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fer-, *fer*
English-Thai: Longdo Dictionary
ferry boat(n) เรือข้ามฟาก
loafer(n) รองเท้าส้นเตี้ยไม่มีเชือกผูก ส่วนใหญ่ทำจากหนัง
Image:
in-vitro fertilisation(n) การปฏิสนธิในหลอดแก้ว
crystal fertilizer(n) ปุ๋ยเกล็ด
differential(n) เฟืองท้าย เช่น This rear wheel is replaced with the bolting on of two wider wheels that sit on the motorcycle' s differential and driveshaft.
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million., Syn. I.P.O.
telegraphic transfer(n) การโอนเงินโดยทางโทรเลข เช่น When you wish to make a payment from your account whether by Telegraphic Transfer or by Currency Draft you will need to visit an Abbey branch., Syn. wire transfer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fern(n) ต้นเฟิร์น
feral(adj) ไม่เชื่อง, See also: ดุร้าย, Syn. wild, untamed, fierce, Ant. civilized
ferry(n) เรือข้ามฟาก, See also: แพขนานยนต์, เรือรับส่งข้ามฟาก, Syn. ferryboat, passage boat, barge
ferry(n) การดำเนินกิจการเรือข้ามฟาก, See also: การให้บริการเรือข้ามฟาก
ferry(n) ท่าเรือข้ามฟาก
ferret(n) สัตว์คล้ายพังพอนใช้ไล่ล่าหนูหรือกระต่าย
ferric(adj) ซึ่งประกอบด้วยธาตุเหล็ก, See also: ซึ่งมาจากธาตุเหล็ก
ferule(n) ไม้เรียวตีเด็ก, Syn. stick
ferule(vt) ตีด้วยไม้เรียว
fervid(adj) ซึ่งแสดงความรู้สึกอย่างมาก, See also: รุนแรง, เร่าร้อน, แรงกล้า, Syn. ardent, fervent, Ant. apathetic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ferity(เฟอ' ริที) n. ความไม่เชื่อง,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม
ferment(เฟอ'เมินทฺ) n. เชื้อหมัก,เชื้อฟู,เอนไซม์ (enzyme) ,การหมัก,การบูด,การเร่ง,ความไม่สงบ,ความสับสนอลหม่าน vt. (เฟอเมนทฺ') หมัก,ปลุกปั่น,กระตุ้น. vi. เกิดการหมัก,เกิดการบูด,มีอารมณ์ตื่นเต้น,เกิดความอลหม่าน., See also: fermentability n. -fermentable adj.
fermentation(เฟอเมนเท'เชิน) n. การหมัก,การบูดเบี้ยว,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
fern(เฟิร์น) n. ต้นเฟิร์น, See also: ferny adj.
ferocious(ฟะโร'เชิส) adj. ดุร้าย,ทารุณ,โหดร้าย,สุดขีด,รุนแรง., See also: ferociously adv. ferociousness n., Syn. fierce
ferocity(ฟะรอส'ซิที) n. ความดุร้าย,ความทารุณ,ความโหดร้าย, Syn. cruelty
ferreous(เฟอ'เรียส) adj. เกี่ยวกับธาตุเหล็ก
ferret(เฟอ'ริท) n. สัตว์คล้ายพังพอน มีสีขาว-ตาแดง-ใช้ไล่กระต่ายและหนูออกจากรู vt. ขับออก,ไล่ออก,ล่าสัตว์โดยใช้ferret,ค้นหา,สืบหา., See also: ferreter n. ferrety adj.
ferric(เฟอ'ริค) adj. ซึ่งประกอบด้วยธาตุเหล็ก (3วาเลนซี่)
ferric oxide(เฟอร์ริกออกไซด์) หมายถึง สารแม่เหล็กที่ใช้เคลือบจานบันทึก (disk) ก็ดี แถบบันทึก (tape) ก็ดี ทำให้สามารถบันทึกข้อมูลลงไปเก็บไว้ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
ferment(n) เชื้อหมัก,ผงฟู,ความสับสนอลหม่าน,เอ็นไซม์
ferment(vi, vt) หมักเชื้อ,บูด,เดือดเป็นฟอง,ปลุกปั่น,ปั่นป่วน,อลหม่าน
fermentation(n) การหมัก,ขบวนการหมัก
fern(n) ต้นเฟิร์น
ferocious(adj) ดุร้าย,โหดร้าย,ทารุณ,ป่าเถื่อน,รุนแรง
ferocity(n) ความดุร้าย,ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความป่าเถื่อน
ferret(vi) ขับไล่,ค้นหา,ขุดคุ้ย,สืบค้น,คุ้ยเขี่ย,สืบหา
ferrule(n) ปลอกครอบ,ปลอกโลหะ
ferry(n) เรือข้ามฟาก,ท่าเรือ,การข้ามฟาก,เรือจ้าง,การขนส่งทางเครื่องบิน
ferry(vi) ลงเรือจ้าง,ข้ามฟาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ferment๑. หมัก๒. เอนไซม์ [มีความหมายเหมือนกับ enzyme] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fermental-หมัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fermentationการหมัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fermentationการหมัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fernเฟิร์น, เฟิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fern alliesพืชใกล้เคียงเฟิร์น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ferret, taxนักล่าผู้หนีภาษี (เพื่อสินบนนำจับ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ferricreteเฟร์ริครีต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ferriferous-เนื้อเหล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ferroalloyโลหะผสมเหล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feral dogsสุนัขจรจัด [TU Subject Heading]
Ferbamเฟอร์แบม [การแพทย์]
Fergusonite .. Formaniteเฟอร์กูโซไนต์ .. ฟอร์มาไนต์, Example: แหล่ง - พบในบริเวณหมู่เหมืองแร่ดีบุก เช่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา และอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต ประโยชน์ - ถลุงเอาธาตุโคลัมเบียมและแทนทาลัมมาใช้ประโยชน์ นอกจากนั้นแยกเอาธาตุยูเรเนียมออกมาเป็นผลพลอยได้ที่สำคัญอีกด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Fermanent depressionดีเปรสชันถาวร [อุตุนิยมวิทยา]
Fermentการหมัก,หมักเชื้อ,หมักสลาย [การแพทย์]
Fermentationการหมัก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fermentationการหมัก [TU Subject Heading]
Fermentationการหมัก, Example: การเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากเชื้อหมัก เช่น เอ็นไซม์ของยีสต์, การเปลี่ยนแปลงในอินทรียสารหรือของเสียที่มีสารอินทรีย์ เป็นองค์ประกอบ โดยจุลินทรีย์ในสภาพไร้ออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Fermentationการหมัก,อุตสาหกรรมหมัก,ขบวนการหมัก,การฟูเชื้อ,ส่าเหล้า,กระบวนการหมัก,การหมักน้ำตาล [การแพทย์]
fermentationกระบวนการหมัก, กระบวนการที่สารอินทรีย์เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ (เช่น ยีสต์ แบคทีเรีย เป็นต้น) หรือเอนไซม์  เช่น การหมักแป้ง น้ำตาลโดยใช้ยีสต์จะได้เอทานอล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ferrate[เฟอเรท] (n) ธาตุ เหล็ก (Fe) เวลาอ่านในสารประกอบเชิงซ้อนจะ อ่านว่า ferrate

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ferA big wave turned the ferry over.
ferA school bus ferries students between the station and the campus.
ferBricks never take the place of ferro-concrete here.
ferFertile soil is indispensable for a good harvest.
ferFertile soil is indispensable for agriculture.
ferHe told me he was incredibly rich and owned a Ferrari, but I saw through him at once.
ferHis tone became more and more fervent.
ferI don't want a Ferrari bad enough to sell my house to get one.
ferI'm taking a fertility drug.
ferI saw a bright red Ferrari parked at the campus gates and my jaw just dropped.
ferIt has fertile soil where corn be grown.
ferIt is cheaper than chemical fertilizers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโหดร้าย(n) ferocity, See also: wickedness, cruelness, Syn. ความร้ายกาจ, Example: เบี้ยวต้องกล้ำกลืนรันทดใจกับความโหดร้ายที่พ่อและทุกคนหยิบยื่นให้
ความอุดม(n) fertility, See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousn, Syn. ความบริบูรณ์, ความมากมาย, ความสมบูรณ์, Ant. ความขาดแคลน, Example: ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ควรจะขึ้นอยู่กับสภาพความอุดมของดินแต่ละแห่งซึ่งจะทราบได้จากการเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์
คอนกรีตเสริมเหล็ก(n) ferro-concrete, See also: reinforced concrete, Example: ฐานของอาคารนี้ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก, Thai Definition: คอนกรีตที่ใช้เหล็กเส้นหรือตะแกรงเหล็กเสริมภายในเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ปลอกมีด(n) sheath, See also: ferrule, a knife sheath, Syn. ปลอก, ปลอกโลหะ, ฝักดาบ, Example: ปลอกมีดอันนี้เขียนลายไว้สวยงาม, Count Unit: ปลอก, Thai Definition: ที่สวมมีด
พาฬ(n) ferocious animal, See also: predatory animal, Thai Definition: สัตว์ร้าย, ช้างร้าย, สิงโต, งู, เสือ
แพขนานยนต์(n) ferry, See also: ferryboat, car ferry, Syn. แพยนต์, Example: ตำรวจเข้าจับกุมบ่อนการพนันบนแพขนานยนต์ ที่ลอยลำอยู่กลางแม่น้ำโขง, Count Unit: แพ, Thai Definition: เรือบรรทุกคนโดยสาร รถยนต์ หรือสิ่งของข้ามฟาก มีลักษณะคล้ายแพขนาดใหญ่
เฟอร์เมียม(n) fermium, Syn. ธาตุเฟอร์เมียม, Thai Definition: ธาตุลำดับที่ 100 สัญลักษณ์ Fm เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)
เฟิน(n) fern, Syn. เฟิร์น, ต้นเฟิน, Example: ทางร้านใช้เฟินจำนวนมากมาประดับช่อดอกไม้ในงาน, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ใบจำพวกผักกูด (Pteridophytes), Notes: (อังกฤษ)
เฟิร์น(n) fern, Syn. เฟิน, ต้นเฟิร์น, Example: พืชพวกเฟิร์นจะมีท่อน้ำ ท่ออาหารที่สามารถส่งล้ำต้น และใบขึ้นไปสู่แสงสว่างได้, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ใบจำพวกผักกูด (Pteridophytes), Notes: (อังกฤษ)
ภาวะเจริญพันธุ์(n) fertility, Example: ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ และสาธารณสุข มีผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ของมนุษย์, Thai Definition: ช่วงที่มีความสามารถในการสืบพันธุ์และแพร่พันธุ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อัญ-[an-] (x) EN: other, different (prefix)  FR: autre, différent (préfixe)
อ้างอิง[āng-ing] (n) EN: reference  FR: référence [f] ; note [f]
อ้างอิง[āng-ing] (v) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege  FR: citer ; se référer (à)
อ้างอิง[āng-ing] (adj) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged
อ้างอิงเอกสาร[āng-ing ēkkasān] (v, exp) EN: refer to a document
อ้างอิงถึง...[āng-ing theung …] (v, exp) EN: refer to …
อ้างอิงถึงจดหมาย[āng-ing theung jotmāi] (v, exp) EN: refer to a letter
อ้างถึง[āng theung] (v) EN: refer to ; cite  FR: se référer à ; citer
อนุกรมเอกสาร[anukrom ekkasān] (n, exp) EN: reference number of a document ; serial number of a document  FR: référence de document [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FER F ER1
FER F EH1 R
FERM F ER1 M
FERD F ER1 D
FERY F EH1 R IY0
FERN F ER1 N
FERG F ER1 G
FERO F EH1 R OW0
FERA F EH1 R AH0
FERAL F EH1 R AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fern (n) fˈɜːʳn (f @@1 n)
feral (j) fˈɪəʳrəl (f i@1 r @ l)
ferns (n) fˈɜːʳnz (f @@1 n z)
ferny (j) fˈɜːʳniː (f @@1 n ii)
ferry (v) fˈɛriː (f e1 r ii)
Fergie (n) fˈɜːʳgiː (f @@1 g ii)
ferret (v) fˈɛrɪt (f e1 r i t)
ferule (n) fˈɛruːl (f e1 r uu l)
fervid (j) fˈɜːʳvɪd (f @@1 v i d)
Ferrara (n) fˈərˈaːrə (f @1 r aa1 r @)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[měng, ㄇㄥˇ, ] ferocious; suddenly; fierce; violent; abrupt, #3,195 [Add to Longdo]
[wò, ㄨㄛˋ, ] fertile; rich; to irrigate; to wash (of river), #4,072 [Add to Longdo]
化肥[huà féi, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄟˊ, ] fertilizer, #8,680 [Add to Longdo]
法拉利[Fǎ lā lì, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄌㄧˋ, ] Ferrari, #9,981 [Add to Longdo]
肥料[féi liào, ㄈㄟˊ ㄌㄧㄠˋ, ] fertilizer; manure, #10,714 [Add to Longdo]
发酵[fā jiào, ㄈㄚ ㄐㄧㄠˋ, / ] ferment; leavening (to make bread dough rise), #11,168 [Add to Longdo]
施肥[shī féi, ㄕ ㄈㄟˊ, ] fertilize, #13,741 [Add to Longdo]
[niàng, ㄋㄧㄤˋ, / ] ferment; brew, #14,277 [Add to Longdo]
热切[rè qiè, ㄖㄜˋ ㄑㄧㄝˋ, / ] fervent, #20,730 [Add to Longdo]
渡口[dù kǒu, ㄉㄨˋ ㄎㄡˇ, ] ferry, #24,362 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Fernbedienung(n) |die, pl. Fernbedienungen| การควบคุมระยะไกล
Fernrohr(n) |das, pl. Fernrohre| กล้องส่องทางไกล
Fernsehsendung(n) |die, pl. Fernsehsendungen| การออกอากาศทางโทรทัศน์, การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ เช่น Darf ich fremde Inhalte wie Fernsehsendungen oder Bilder auf YouTube hochladen?
Opfer(n) |der, pl. Opfer| เหยื่อ
fer(n) |der, pl. Käfer| รถโฟล์คเต่าทอง รถยนต์รุ่นหนึ่งของบริษัท Volkswagen
fer(n) |der, pl. Käfer| แมลงปีกแข็ง เช่น แมลงเต่าทอง
liefern(vt) |lieferte, hat geliefert| ส่งของ, นำ(สินค้าที่สั่งไว้)มาให้
eifersüchtig(adj) ขี้หึง, ขี้อิจฉา
eifersüchtig auf etw./jmdn.(adj) หึง อิจฉาสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
Referendum(n) |das, pl. Referenda/Referenden| การลงมติเสียงของประชาชน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fernsehenโทรทัศน์
Fertigware {f}สินค้าสำเร็จรูป สินค้าพร้อมส่ง, Syn. finished product

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ferien auf dem Bauernhofagrotourism [Add to Longdo]
Ferien {pl}; Urlaub {m} | Ferien {pl} | im Urlaub sein; in Urlaub sein | in Urlaub fahren; Ferien machenholiday [Br.] | holidays | to be on holiday | to go on holiday [Add to Longdo]
Ferien {pl}; Urlaub {m} | im Urlaub; in Urlaubvacation [Am.] | on vacation [Am.] [Add to Longdo]
Feriendorf {n}holiday village [Add to Longdo]
Ferienhaus {n}holiday home [Add to Longdo]
Ferienhaus {n}vacation home [Am.] [Add to Longdo]
Ferienkolonie {f} | Ferienkolonien {pl}holiday colony | holiday colonies [Add to Longdo]
Ferienranch {f}dude ranch [Am.] [Add to Longdo]
Ferienreisende {m,f}; Ferienreisenderholiday maker [Add to Longdo]
Ferientag {m}day of one's holidays [Br.]; day of one's vacation [Am.] [Add to Longdo]
Ferienwohnung {f}holiday flat [Br.]; vacation apartment [Am.] [Add to Longdo]
Ferienzeit {f}holiday time; holiday period [Add to Longdo]
Ferkel {m}; junges Schwein | Ferkel {pl}young pig; piglet; porkling | young pigs [Add to Longdo]
Fern...long distance [Add to Longdo]
Fern...remote [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffer(vt) อุ่น, ให้ความร้อน
s'échauffer((sport)) อบอุ่นร่างกาย
préférer(vt) |je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, ils préfèrent| ชอบมากกว่า, ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
chemin de fer(n) n.m. ทางรถไฟ
indifférent(adj) เฉยเมิย ไม่สนใจ ไม่แยแส

Japanese-English: EDICT Dictionary
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
SD法[エスディーほう, esudei-hou] (n) semantic differential [Add to Longdo]
http;HTTP[エイチティーティーピー;エッチティーティーピー, eichitei-tei-pi-; ecchitei-tei-pi-] (n) Hypertext Transfer Protocol; http [Add to Longdo]
tRNA[ティーアールエヌエー, tei-a-ruenue-] (n) (See 転移RNA) transfer RNA; tRNA [Add to Longdo]
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval [Add to Longdo]
あっけらかんと[akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]
いじける[ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス変換バッファ[アドレスへんかんバッファ, adoresu henkan baffa] Translation Look-aside Buffer, TLB [Add to Longdo]
イメージバッファ[いめーじばっふぁ, ime-jibaffa] image buffer [Add to Longdo]
キャプチャバッファ[きゃぷちゃばっふぁ, kyapuchabaffa] capture buffer [Add to Longdo]
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference [Add to Longdo]
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no) [Add to Longdo]
シリコンウェハ[しりこん'うえは, shirikon ' ueha] silicon wafer [Add to Longdo]
スクリーンイメージバッファ[すくりーん'いめーじばっふぁ, sukuri-n ' ime-jibaffa] screen image buffer [Add to Longdo]
スクリーンバッファ[すくりーんばっふぁ, sukuri-nbaffa] screen buffer [Add to Longdo]
セルバッファ[せるばっふぁ, serubaffa] cell buffer [Add to Longdo]
データ転送フェーズ[データてんそうフェーズ, de-ta tensou fe-zu] data transfer phase [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仕上げる[しあげる, shiageru] fertigmachen, vollenden [Add to Longdo]
休暇[きゅうか, kyuuka] Ferien, Urlaub [Add to Longdo]
双眼鏡[そうがんきょう, sougankyou] Fernglas, Feldstecher [Add to Longdo]
受像機[じゅぞうき, juzouki] Fernsehapparat, Fernseher [Add to Longdo]
完成[かんせい, kansei] Fertigstellung, Vollendung, Vollbringung, Vervollkommnung [Add to Longdo]
山荘[さんそう, sansou] Ferienhaus_in_den_Bergen [Add to Longdo]
望遠鏡[ぼうえんきょう, bouenkyou] Fernrohr, Teleskop [Add to Longdo]
通信講座[つうしんこうざ, tsuushinkouza] Fernkurs [Add to Longdo]
遠方[えんぽう, enpou] Ferne, grosse_Entfernung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top