ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feebly

F IY1 B L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feebly-, *feebly*, feeb
English-Thai: Nontri Dictionary
feebly(adv) อย่างอ่อนกำลัง,อย่างกะปลกกะเปลี้ย,อย่างอ่อนแรง,อย่างเบาบาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feeblyการเจริญเติบโตช้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feeblyHe lay breathing very feebly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะหงับๆ(adv) feebly, See also: gaspingly for breath, Syn. กะปลกกะเปลี้ย, Example: ปลาทองผิดน้ำอ้าปากหายใจปะหงับๆ ต้องรีบให้ออกซิเจน, Thai Definition: อาการที่ทำปากหงับๆ, อาการร่อแร่จวนตาย
โผเผ(adv) weakly, See also: feebly, wearily, Syn. อ่อนแรง, อ่อนเปลี้ย, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, Ant. กระชุ่มกระชวย, Example: เราสองคนเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เดินโผเผออกจากโรงยี่เก, Thai Definition: อย่างอ่อนเพลีย, อย่างไม่มีแรง
กระดักกระเดี้ย(adv) weakly, See also: feebly, fatiguingly, Syn. ไม่มีแรง, Example: เขาป่วยนอนซมกระดักกระเดี้ยอยู่ที่บ้าน
กระป้อกระแป้(adv) feebly, See also: wearily, weakly, Syn. เพลีย, เหนื่อย, กระปลกกระเปลี้ย, Ant. กระปรี้กระเปร่า, Example: เราเดินอย่างกระป้อกระแป้ไม่ช้าก็ผ่านป่าใหญ่มาได้
กระเสาะกระแสะ(adv) sickly, See also: feebly, weak, Syn. เสาะแสะ, ออดแอด, Example: คุณย่าป่วยกระเสาะกระแสะมาหลายปีกว่าจะเสียชีวิต
กะปวกกะเปียก(adv) weakly, See also: feebly, Syn. ปวกเปียก, อ่อนกำลัง, Example: เธอเป็นลมจนตัวอ่อนกะปวกกะเปียก
เหยาะแหยะ(adv) weakly, See also: feebly, Syn. เหลาะแหละ, Example: เธอเต้นเหยาะแหยะ ไม่เข้ากับดนตรีเลย
ป้อแป้(adv) weakly, See also: feebly, Syn. อ่อนแรง, ปวกเปียก, หมดแรง, Example: หลังจากชกไปหลายยกเขาก็เดินป้อแป้ ทำท่าจะล้มเอาง่ายๆ, Thai Definition: มีกริยาอาการไม่แข็งเหมือนอย่างเด็กหัดเดิน
ป้อแป้(adv) weakly, See also: feebly, Syn. อ่อนแรง, ปวกเปียก, หมดแรง, Example: หลังจากชกไปหลายยกเขาก็เดินป้อแป้ ทำท่าจะล้มเอาง่ายๆ, Thai Definition: มีกริยาอาการไม่แข็งเหมือนอย่างเด็กหัดเดิน

CMU English Pronouncing Dictionary
FEEBLY F IY1 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feebly (a) fˈiːbliː (f ii1 b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
気息奄々;気息奄奄[きそくえんえん, kisokuen'en] (adj-no,adj-t,adv-to) gasping for breath; at one's last gasp; breathing feebly; on the brink of death; more dead than alive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feebly
   adv 1: in a faint and feeble manner; "the lighthouse, flashing
       feebly against the sleet-blurred, rocky backdrop of the
       coast of north west Norway"
   2: in a halting and feeble manner; "reform, in fact, is, rather
     feebly, on the win"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top