ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

factotum

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -factotum-, *factotum*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
factotum(n) ลูกจ้างที่มีหน้าที่ทำงานทุกอย่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
factotum(แฟคโท' ทัม) n. หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก้นกุฏิ(n) one's favorite disciple, See also: factotum, majordomo, Example: ครูเผือดนักระนาดซึ่งยกย่องกันว่าเป็นศิษย์เอกก้นกุฏิระนาดเอกของหลวงประดิษฐ์ฯ, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่สนิทเป็นที่ไว้วางใจได้
นักการ(n) factotum, See also: office boy, dispatch carrier, messenger, general factotum, Count Unit: คน, Thai Definition: พนักงานชั้นผู้น้อยต่ำกว่าเสมียน ทำหน้าที่เดินหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก้นกุฏิ[konkuti] (n) EN: factotum ; majordomo
นักการ[nakkān] (n) EN: factotum ; office boy ; dispatch carrier ; messenger ; general factotum  FR: messager [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
factotum (n) fˈæktˈoutəm (f a1 k t ou1 t @ m)
factotums (n) fˈæktˈoutəmz (f a1 k t ou1 t @ m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
用人[ようにん, younin] (n) (1) (See 御用人) manager; steward; factotum; person next in rank to the chief retainers and in charge of general management and accounting in a samurai family (Edo period); (2) useful person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  factotum
      n 1: a servant employed to do a variety of jobs

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top