ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extras

EH1 K S T R AH0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extras-, *extras*, extra
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extrasystole; systole, extraการบีบตัวของหัวใจนอกจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extrasensory perceptionการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสพิเศษ [TU Subject Heading]
Extrasystoleเอ็กซตราซิสโตลล์,เอกซ์ตราซิสโตลี,หัวใจเต้นผิดจังหวะ,เอ็กซตราซิย์สโตล [การแพทย์]
Extrasystole, Ventricularการบีบตัวของหัวใจห้องล่างมากกว่าปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extrasAnd it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิจกรรมนอกหลักสูตร[kitjakam nøk laksūt] (n, exp) EN: extracurricular activity  FR: activités extrascolaires [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRAS EH1 K S T R AH0 Z
EXTRASENSORY EH2 K S T R AH0 S EH1 N S ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extras (n) ˈɛkstrəz (e1 k s t r @ z)
extrasensory (j) ˌɛkstrəsˈɛnsəriː (e2 k s t r @ s e1 n s @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Extrasystole {f}; vorzeitige Kontraktion des Herzmuskels [med.]extrasystole; premature heart contraction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
わんさガール[wansa ga-ru] (n) (See わんさ) small-part actress; female extras [Add to Longdo]
エスパー[esupa-] (n) ESPer; one who has ESP (extrasensory perception) [Add to Longdo]
プラスオン[purasuon] (n,vs) extras (wasei [Add to Longdo]
期外収縮性不整脈[きがいしゅうしゅくせいふせいみゃく, kigaishuushukuseifuseimyaku] (n) extrasystolic arrhythmia [Add to Longdo]
太陽系外惑星[たいようけいがいわくせい, taiyoukeigaiwakusei] (n) extrasolar planet [Add to Longdo]
超感覚的知覚[ちょうかんかくてきちかく, choukankakutekichikaku] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
超能力者[ちょうのうりょくしゃ, chounouryokusha] (n) person with supernatural power; person capable of extrasensory perception [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top