หรือคุณหมายถึง evacüe?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evacuee

IH0 V AE1 K Y UW0 IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evacuee-, *evacuee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evacuee[N] ผู้อพยพ, See also: ผู้ที่ถูกย้ายไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยกว่า (โดยเฉพาะจากภัยสงคราม), Syn. refugee

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evacuee(อีแวค'คิวอี') n. ผู้ถูกโยกย้าย,ผู้ถูกส่งกลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evacueeผู้อพยพหลบภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All evacuees must report to a fema representative.ผู้อพยพทุกคนรายงานตัวกับตัวแทนฟีม่า Suicide Squad (2016)
I need you to lead the evacuees through the gate.ผมต้องการให้คุณ เป็นคนนำทาง เข้าไปใน เกท Air: Part 1 (2009)
Cross-checking the evacuees with the white house manifest.เช็คผู้อพยพที่เห็นได้ชัดเจนในทำเนียบขาว Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
All Mille Collines evacuees to the buses now, please.ผู้อพยพจาก Mille Collines กรุณาขึ้นรถเดี๋ยวนี้ Hotel Rwanda (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อพยพ[N] immigrant, See also: evacuee, migrator, Syn. ผู้ลี้ภัย, ผู้ย้ายถิ่น, ผู้ย้ายที่อยู่, Example: ผู้อพยพจากเขมรจำนวนมากไม่ต้องการกลับประเทศของตนอีก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ย้ายครอบครัวจากถิ่นหนึ่งไปอยู่อีกถิ่นหนึ่ง, ผู้ที่ยกพวกย้ายจากถิ่นเดิมไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้อพยพ[n.] (phū-opphayop) EN: immigrant ; evacuee ; migrator ; refugee   FR: immigrant [m] ; réfugié [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EVACUEE    IH0 V AE1 K Y UW0 IY0
EVACUEE    IY0 V AE1 K Y UW0 IY0
EVACUEES    IH0 V AE1 K Y UW0 IY0 Z
EVACUEES    IY0 V AE1 K Y UW0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evacuee    (n) ˈɪvˌækjuːˈiː (i1 v a2 k y uu ii1)
evacuees    (n) ˈɪvˌækjuːˈiːz (i1 v a2 k y uu ii1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Evakuierte {m,f}; Evakuierter | Evakuierten {pl}evacuee | evacuees [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
疎開者[そかいしゃ, sokaisha] (n) evacuee [Add to Longdo]
避難者[ひなんしゃ, hinansha] (n) evacuee [Add to Longdo]
避難民[ひなんみん, hinanmin] (n) refugees; evacuees; (P) [Add to Longdo]
避難路[ひなんろ, hinanro] (n) evacuation route; escape route (for evacuees) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  evacuee
      n 1: a person who has been evacuated from a dangerous place

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top