ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eternity

IH0 T ER1 N AH0 T IY0   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eternity-, *eternity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eternity[N] นิรันดร, See also: เวลาที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด, Syn. perpetuity, timelessness
eternity[N] เวลาที่ยาวนานมาก, See also: ราวกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมาก, Syn. endlessness, forever
eternity[N] สภาวะไร้กาลเวลาในช่วงหลังความตาย (ทางศาสนา), Syn. afterlife

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eternity(อีเทอ'นิที) n. ชั่วนิรันดร,ความอมตะ

English-Thai: Nontri Dictionary
eternity(n) ความไม่มีที่สิ้นสุด,ความไม่รู้จักตาย,ความอมตะ,ชั่วนิรันดร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Doesn't eternity get boring?เป็นอมตะ เบื่อตาย Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
And now I've had an eternity in "Evernow" to practice, thanks to you.และตอนนี้ ผมมีเวลาฝึกเหลือเฟือ ในคุกเอเวอร์นาว เพราะคุณ Project Reborn (2016)
You give way to an enemy this evil with this much power... and you condemn the galaxy to an eternity of submission.คุณให้ทางกับศัตรูชั่วร้ายนี้ด้วย อำนาจมากนี้ และคุณประณามกาแลคซีไป ตลอดกาลของการส่ง Rogue One: A Star Wars Story (2016)
Wagering eternity on it.เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตนิรันดร์ Risen (2016)
I'd rather burn in hell for all eternity than have to listen to one more second of your pious self-satisfied ravings.ฉันยอมตกนรกชั่วกาล ดีกว่าทนฟังคุณพล่ามเพ้อเจ้อ สนองตัณหาตัวเองแบบนี้ Fallen (2016)
Then you will spend eternity dying.เจ้าก็ต้องตายซ้ำตายซากชั่วนิรันดร์ Doctor Strange (2016)
We have eternity in this moment.ช่วงเวลานี้ของเราเป็นนิรันดร์ Furious 7 (2015)
Fine. Can we at least have one last dinner conversation before my eternity of aloneness resumes?ดี งั้นเราจะสามารถนั่งคุยกินอาหารเย็นเป็นมื้อสุดท้าย Fade Into You (2014)
What would intelligent beings do if they had an eternity to develop their understanding of the universe?สิ่งที่สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดจะทำ ถ้าพวกเขามีนิรันดร์ การพัฒนาความเข้าใจของจักรวาล? The Immortals (2014)
Forced to spend eternity in this darkness.ถูกบังคับให้อยู่ในความมืดไปตลอดกาล Dark Hollow (2013)
Silas is going to die today, and he will spend eternity on the other side as far away from Amara and peace as possible.ไซลัสจะตายวันนี้ และเขาจะใช้ชีวิตหลังความตาย ในอีกฟากหนึ่ง ซึ่งจะไกลจากอมาร่า Handle with Care (2013)
'Cause I'll be damned if I'm gonna spend eternity lying by your fucking sides.เพราะฉันจะถูกสาป ถ้าฉันกลายเป็นอมตะ แล้วต้องมานอนอยู่ข้างๆพวกคุณ Dead Meat (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eternityAs if you could kill time without injuring eternity.
eternityBlinding me for all eternity. [Lyrics]
eternityI was kept waiting for an eternity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กัลป์[N] eternity, See also: eon, very long period of time, Example: ไดโนเสาร์ลูญพันธ์ไปนานกัปกัลป์แล้ว, Thai definition: ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน, Notes: สันสกฤต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลอดกาล[adv.] (taløt kān) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally   FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin

CMU English Pronouncing Dictionary
ETERNITY    IH0 T ER1 N AH0 T IY0
ETERNITY    IY0 T ER1 N AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eternity    (n) ˈɪtˈɜːʳnɪtiː (i1 t @@1 n i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ewigkeit {f} | Ewigkeiten {pl}eternity | eternities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エターニティー;エタニティー;エタニティ[, eta-nitei-; etanitei-; etanitei] (n) (See 永遠) eternity [Add to Longdo]
一期末代[いちごまつだい, ichigomatsudai] (n) this world (life) and the next; eternity [Add to Longdo]
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
永遠[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P) [Add to Longdo]
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P) [Add to Longdo]
永劫[えいごう, eigou] (n) eternity; perpetuity [Add to Longdo]
永世[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence [Add to Longdo]
永代[えいたい, eitai] (n) permanence; eternity; (P) [Add to Longdo]
久遠[きゅうえん;くおん, kyuuen ; kuon] (n,adj-no) eternity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eternity
   n 1: time without end [syn: {eternity}, {infinity}]
   2: a state of eternal existence believed in some religions to
     characterize the afterlife [syn: {eternity}, {timelessness},
     {timeless existence}]
   3: a seemingly endless time interval (waiting)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top