ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

esquire

EH1 S K W AY2 R   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -esquire-, *esquire*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
esquire[N] เด็กรับใช้ประจำอัศวิน (ซึ่งกำลังฝึกฝนที่จะเป็นอัศวินเองในอนาคต)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
esquire(อีสไคว'เออะ) n. คำที่ใช้เติมหลังนามสกุลสุภาพบุรุษในเวลาเขียนจดหมายใช้อักษรย่อว่าEsq.,ผู้รับใช้อัศวิน,ผู้มีตำแหน่งต่ำกว่าอัศวินชั้นหนึ่ง vt. เลื่อนตำแหน่งเป็น esquire,ติดตามไปด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
esquire(n) คำลงท้ายชื่อผู้ชายในจดหมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Larry Ruseckas, Esquire, will be calling the shots.ลารี่ รูเซคกัส ผู้ดูแลเป็นหมอฝึกหัด\\\ จะถูกตามให้มาดู The Itch (2008)
I see your esquire is well-trained in the art of naivety. - Go on.เจ้าดูมีปัญญาและฉลาดพูดที่สุด ว่าต่อซิ Ironclad (2011)
I'm Attorney Perry Cline, Esquire.ผมคือทนายแพร์รี่ ไคลน์ Episode #1.3 (2012)
Esquire.esquire (ภาษาละติน) Frenemy (2012)
We intercepted a call between him and a certain Saul Goodman, esquire.เราดักฟังโทรศัพท์ระหว่างเขา กับซอล กู๊ดแมน สุนัขรับใช้ของเขา To'hajiilee (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ESQUIRE    EH1 S K W AY2 R
ESQUIRE'S    EH1 S K W AY2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Esquire    (n) ˈɪskwˈaɪər (i1 s k w ai1 @ r)
Esquires    (n) ˈɪskwˈaɪəz (i1 s k w ai1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男性尊称[nán xìng zūn chēng, ㄋㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄗㄨㄣ ㄔㄥ, / ] esquire [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスクワイア[, esukuwaia] (n) esquire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 esquire
   n 1: (Middle Ages) an attendant and shield bearer to a knight; a
      candidate for knighthood
   2: a title of respect for a member of the English gentry ranking
     just below a knight; placed after the name [syn: {Esquire},
     {Esq}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top