ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

environs

EH0 N V AY1 R AH0 N Z   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -environs-, *environs*, environ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
environs(เอนไว'เรินซ) n.,pl. สิ่งที่ล้อมรอบ,ส่วนที่ล้อมรอบ,ชานเมือง,เขตรอบเมือง., Syn. suburbs,

English-Thai: Nontri Dictionary
environs(n) บริเวณโดยรอบ,บริเวณรอบเมือง,ชานเมือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: vicinity ; environs   FR: voisinage [m] ; environs [mpl] ; parages [mpl]
บริเวณนั้น ๆ[X] (børiwēn nan-nan) EN: about   FR: aux environs de
ละแวก[n.] (lawaēk) EN: vicinity ; outskirt ; village ; neighborhood ; compound   FR: voisinage [m] ; environs [mpl]
เมื่อเวลาประมาณ ...[X] (meūa wēlā pramān ...) EN: around ... (+ time)   FR: vers ... (+ heure) ; aux environs de ... (+ heure)
ประมาณ[adv.] (pramān) EN: about ; approximately ; in the neighborhood of   FR: environ ; approximativement ; à peu près ; aux alentours de ; aux environs de ; de l'ordre de ; vers
แถว[n.] (thaēo) EN: vicinity ; neighborhood ; area ; district ; environs ; locality   FR: voisinage [m] ; quartier [m] ; environs [mpl]
แถว ๆ[X] (thaēo-thaēo) EN: near   FR: près de ; aux environs de ; du côté de ; à proximité de ; dans le voisinage de

CMU English Pronouncing Dictionary
ENVIRONS    EH0 N V AY1 R AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
environs    (v) ˈɪnvˈaɪərənz (i1 n v ai1 @ r @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiōng, ㄐㄩㄥ, ] environs; wilderness, #231,912 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umgebung {f} | die nähere Umgebung von ... | die weitere Umgebung von ...environs | the immediate environs of ... | the broader environs of ... [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
外辺[がいへん, gaihen] (n) (See 内辺・ないへん) outskirts; periphery; environs [Add to Longdo]
京地[きょうち, kyouchi] (n) former capital region (i.e. Kyoto and its environs) [Add to Longdo]
周囲[しゅうい, shuui] (n,adj-no) (1) surroundings; environs; (2) circumference; (P) [Add to Longdo]
周辺[しゅうへん, shuuhen] (n) (1) circumference; outskirts; environs; around; in the area of; in the vicinity of; (2) {comp} (computer) peripheral; (P) [Add to Longdo]
中京[ちゅうきょう, chuukyou] (n) Nagoya and environs; (P) [Add to Longdo]
付近(P);附近[ふきん, fukin] (n,n-suf) (1) neighbourhood; neighborhood; vicinity; environs; (2) (obsc) approaching; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
周辺[しゅうへん, shuuhen] circumference, outskirts, environs, (computer) peripheral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 environs
   n 1: the area in which something exists or lives; "the country--
      the flat agricultural surround" [syn: {environment},
      {environs}, {surroundings}, {surround}]
   2: an outer adjacent area of any place [syn: {environs},
     {purlieu}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top