ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entwines

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entwines-, *entwines*, entwine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา entwines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *entwines*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entwine[VT] พันรอบ, See also: พัวพัน, Syn. lace, twine, twist
entwine[VT] พัวพัน, See also: พันรอบ, Syn. lace, twine, twist
entwine with[PHRV] พันรอบ, See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ, Syn. entwine about, entwine around, entwine with
entwine about[PHRV] พันรอบ, See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ, Syn. entwine around, entwine round, entwine with
entwine round[PHRV] พันรอบ, See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ, Syn. entwine around, entwine about, entwine with
entwine around[PHRV] พันรอบ, See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ, Syn. entwine about, entwine round, entwine with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entwine(เอนทฺไวน์') vt.,vi. พันรอบ,โอบ,เลื้อยรอบ,ชักใย,ทำให้พัวพัน., Syn. intwine, See also: entwinement n., Syn. twist

English-Thai: Nontri Dictionary
entwine(vt) พันกันยุ่ง,โอบ,เลื้อย,มัด,ชักใย,ทำให้พัวพัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entwinementสายสะดือระหว่างทารกบิดพันเป็นเกลียว [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาน[V] weave, See also: entwine, intertwine, interlace, plait, Example: คุณลุงคนนี้สานกระบุง ตะกร้าได้สวยมาก, Thai definition: อาการที่ใช้เส้นตอกทำด้วยไม้ไผ่ หวาย กก ใบลานเป็นต้น ขัดกันให้เป็นผืน หรือทำขึ้นเป็นวัตถุมีรูปร่างต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาน[v.] (sān) EN: weave ; entwine ; intertwine ; interlace ; plait   FR: entrelacer ; tresser

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTWINE    EH0 N T W AY1 N
ENTWINED    EH0 N T W AY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entwine    (v) ˈɪntwˈaɪn (i1 n t w ai1 n)
entwined    (v) ˈɪntwˈaɪnd (i1 n t w ai1 n d)
entwines    (v) ˈɪntwˈaɪnz (i1 n t w ai1 n z)
entwining    (v) ˈɪntwˈaɪnɪŋ (i1 n t w ai1 n i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盘曲[pán qǔ, ㄆㄢˊ ㄑㄩˇ, / ] coiled; entwined; tortuous, #114,311 [Add to Longdo]
蟠曲[pán qǔ, ㄆㄢˊ ㄑㄩˇ, ] coiled; entwined; tortuous, #365,465 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
jdm. etw. entwinden (entreißen)to wrest (wrench) sth. from someone [Add to Longdo]
umranken; umschlingen; umwinden | umrankend; umschlingend; umwindend | umrankt; umschlingt; umwunden | umrankt; umschlingt | umrankte; umschlangto entwine | entwining | entwined | entwines | entwined [Add to Longdo]
verschlungen {adj}entwined; winding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
纏い付く;纏いつく[まといつく, matoitsuku] (v5k,vi) to entwine; to follow about [Add to Longdo]
盤根[ばんこん, bankon] (n) entwined roots [Add to Longdo]
絡ます[からます, karamasu] (v5s,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate [Add to Longdo]
絡ませる[からませる, karamaseru] (v1,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate [Add to Longdo]
絡まる[からまる, karamaru] (v5r,vi) to be entwined; to be involved [Add to Longdo]
絡む[からむ, karamu] (v5m,vi) (1) to entangle; to entwine; (2) to pick a quarrel; to find fault; (3) to be involved with; to be influenced by; to develop a connection with; (P) [Add to Longdo]
絡める;搦める[からめる, karameru] (v1,vt) (1) to arrest; (2) to entwine; to twine around; to mix together; (3) to coordinate (with) [Add to Longdo]
連理[れんり, renri] (n) (1) trees with entwined branches; (2) intimate male and female relationship [Add to Longdo]
連理の松[れんりのまつ, renrinomatsu] (n) pines with entwined branches [Add to Longdo]
綢繆[ちゅうびゅう, chuubyuu] (n) (1) coiled about; entangled; entwined; (2) familiar; harmonious [Add to Longdo]
綯い交ぜる[ないまぜる, naimazeru] (v1,vt) (1) to mix; to include; (2) to entwine threads of various colours (colors) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top