ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entrenches

EH0 N T R EH1 N CH IH0 Z   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entrenches-, *entrenches*, entrenche
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา entrenches มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *entrenches*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entrench[VT] ปกป้อง, Syn. protect
entrench[VT] ป้องกันโดยการขุดคูรอบๆ, Syn. barricade, fortify
entrench oneself[PHRV] ขุดสนามเพลาะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entrench(เอนเทรนชฺ') vt. ขุดสนามเพลาะ, ยึดที่มั่น. -vi. รุก,รุกล้ำ,บุกรุก., See also: entrencher n. ดูentrench, Syn. intrench

English-Thai: Nontri Dictionary
entrench(vt) ตั้งมั่น,บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวร้าว
entrenchment(n) การตั้งมั่น,การรุก,การขุดสนามเพลาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entrenched meander; incised meanderทางน้ำโค้งตวัดอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
incised meander; entrenched meanderทางน้ำโค้งตวัดอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entrenchThe enemy was entrenched all around the capital.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุก[V] trespass, See also: encroach, entrench, infringe, Syn. ลุย, Example: คณะเขาบุกเข้าป่าไปโดยไม่ฟังเสียงห้ามของชาวบ้าน, Thai definition: เดินฝ่าเข้าไป

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTRENCH    EH0 N T R EH1 N CH
ENTRENCHED    EH0 N T R EH1 N CH T
ENTRENCHED    IH0 N T R EH1 N CH T
ENTRENCHES    EH0 N T R EH1 N CH IH0 Z
ENTRENCHING    EH0 N T R EH1 N CH IH0 NG
ENTRENCHMENT    EH0 N T R EH1 N CH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entrench    (v) ˈɪntrˈɛntʃ (i1 n t r e1 n ch)
entrenched    (v) ˈɪntrˈɛntʃt (i1 n t r e1 n ch t)
entrenches    (v) ˈɪntrˈɛntʃɪz (i1 n t r e1 n ch i z)
entrenching    (v) ˈɪntrˈɛntʃɪŋ (i1 n t r e1 n ch i ng)
entrenchment    (n) ˈɪntrˈɛntʃmənt (i1 n t r e1 n ch m @ n t)
entrenchments    (n) ˈɪntrˈɛntʃmənts (i1 n t r e1 n ch m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盘踞[pán jù, ㄆㄢˊ ㄐㄩˋ, / ] to occupy illegally; to seize (territory); to entrench (oneself), #27,670 [Add to Longdo]
步步为营[bù bù wéi yíng, ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄧㄥˊ, / ] advance gradually and entrench oneself at every step; consolidate at every step, #48,183 [Add to Longdo]
据守[jù shǒu, ㄐㄩˋ ㄕㄡˇ, / ] to guard; to hold a fortified position; entrenched, #55,746 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschanzung {f} [mil.]fortification; entrenchment [Add to Longdo]
eingegraben; verschanzt {adj} [mil.]entrenched [Add to Longdo]
etabliert; festgesetzt {adj}entrenched [Add to Longdo]
unbeugsam; fest verwurzelt; festgefügt {adj}entrenched [Add to Longdo]
verschanzen; eingraben (hinter) [mil.] | verschanzend | verschanzt | er/sie verschanzt; er/sie gräbt ein | ich/er/sie verschanzte; ich/er/sie grub ein | er/sie hat/hatte verschanztto entrench (behind) | entrenching | entrenched | he/she entrenches | I/he/she entrenched | he/she has/had entrenched [Add to Longdo]
sich verschanzen; sich eingraben [mil.]to entrench oneself [Add to Longdo]
tief verwurzelt {adj}deeply entrenched [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
硬性憲法[こうせいけんぽう, kouseikenpou] (n) entrenched constitutional provision [Add to Longdo]
軟性憲法[なんせいけんぽう, nanseikenpou] (n) non-entrenched constitutional provision (i.e. able to be amended) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top