ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entreats

   
78 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entreats-, *entreats*, entreat
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา entreats มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *entreats*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entreat[VT] อ้อนวอน (คำทางการ), See also: วิงวอน, ขอร้อง, ออดอ้อน, ร้องขอ, Syn. beg, plead
entreat[VI] อ้อนวอน (คำทางการ), See also: วิงวอน, ขอร้อง, ออดอ้อน, ร้องขอ, Syn. beg, plead
entreaty[N] การขอร้อง, See also: การวิงวอน, การออดอ้อน, Syn. plea, request, supplication
entreat of[PHRV] ร้องขอ, See also: เรียกร้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entreat(เอนทรีท') vt.,vi. ขอร้อง,วิงวอน,อ้อนวอน., See also: entreatingly adv. ดูentreat entreatment n. ดูentreat, Syn. implore,beg
entreaty(เอนทรี'ที่) n. การขอร้อง,การวิงวอน,คำขอร้อง,คำวิงวอน,คำอ้อนวอน

English-Thai: Nontri Dictionary
entreat(vi,vt) อ้อนวอน,วิงวอน,ร้องขอ,ขอร้อง
entreaty(n) การอ้อนวอน,การวิงวอน,การขอร้อง,การร้องขอ,คำขอร้อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ever entreatingเคยขอร้อง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Ever entreatingเคยขอร้อง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But we will entreat them to reconsider...แต่เราจะวิงวอนขอให้ทวยเทพ พิจารณาให้กับเราใหม่ Shadow Games (2010)
Then entreat them to divine where Spartacus has gone to ground.งั้นจงวิงวอนพวกเขา ให้สาปส่งสปาตาคัสลงนรก A Place in This World (2012)
Perhaps I should entreat the gods to shield me from such dour fate...บางที ข้าควรสวดวิงวอนพระเจ้า เพื่อป้องกันข้าจากชะตาอันน่าระทมนี้ A Place in This World (2012)
I shall entreat them on your behalf.ฉันจะวิงวอนพวกเขา ในนามของคุณ Empty Hands (2012)
Let us entreat them with wine and song!ขอให้เราขอวิงวอนพวกเขา กับไวน์และเพลง! Empty Hands (2012)
And I shall entreat the gods to see them satisfied.และฉันจะวิงวอนพระเจ้า จะเห็นพวกเขามีความพึงพอใจ Empty Hands (2012)
Well, because I'm sitting in a police station, accused of entreating a young man to touch my penis and you just asked me if machines can think.ก็เพราะผมนั่งอยู่ ในสถานีตำรวจ ตั้งข้อหาเด็กหนุ่ม ที่บ๊วบให้ผม และก็ถามผมว่า เครื่องจักรมันคิดได้ไหม The Imitation Game (2014)
"that lay at the bottom of the ocean and entreating the sirens not to be afraid."ที่อยู่ก้นบึ้งของมหาสมุทร และขอร้องกับความเงียบ ว่าไม่ต้องกลัว The Babadook (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entreatHe entreated his wife not to leave him.
entreatHe entreated us help him.
entreatI entreat your pardon.
entreatI entreat you to go and see him.
entreatStop yelling, I entreat you.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่ะ[END] particle used at the end of a question, command or entreaty, Syn. เล่า, Example: หญิงสาวคนไหนเมื่อตกลงปลงใจแต่งงานกับชายหนุ่มคนใดแล้วอยากจะหย่าบ้างล่ะ, Thai definition: เพี้ยนเสียงมาจาก เล่า
วอน[V] beg, See also: plead, implore, beseech, entreat, petition, solicit, Example: ท่านรมต.ประจำสำนักนายกฯ วอนให้นักการเมืองหยุดวิพากษ์วิจารณ์เพื่อหวังผลทางการเมือง, Thai definition: ขอร้องให้ผู้อื่นทำตามที่ตนต้องการ
ขอร้อง[V] beg, See also: ask, request, entreat, beseech, implore, Syn. ขอ, ร้องขอ, อ้อนวอน, Example: ทางโรงเรียนขอร้องนักเรียนและผู้ปกครองให้บริจาคเงินช่วยอุทกภัยภาคใต้, Thai definition: ขอให้ช่วยเหลืออย่างเห็นอกเห็นใจ
คำร้องขอ[N] petition, See also: appeal, entreaty, application, request, Example: เขาส่งคนไปคุ้มครองคนทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนในศรีลังกาตามคำร้องขอของสมาคมทนายความแห่งศรีลังกา, Thai definition: คำขอที่คู่ความยื่นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
คำร้อง[N] petition, See also: request, appeal, entreaty, application, Syn. ฎีกา, คำขอ, Example: พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอหมายขังผู้ต้องหา, Count unit: ข้อ, ฉบับ, Thai definition: คำขอที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง
คำร้องทุกข์[N] petition, See also: appeal, request, supplication, entreaty, plea, suit, Example: เจ้าพนักงานรับฟังคำร้องทุกข์ของประชาชน, Thai definition: ถ้อยคำกล่าวหาที่ผู้เสียหายแจ้งพนักงานสอบสวนว่ามีผู้กระทำผิด ซึ่งทำให้ตนเสียหาย โดยเจตนาจะให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ, Notes: (กฎหมาย)
เว้าวอน[V] beg, See also: implore, entreat, beseech, Syn. วิงวอน, ขอร้อง, อ้อนวอน, ว่าวอน, Example: ภรรยาเว้าวอนให้สามีพาไปเที่ยวในวันหยุดนี้
อายาจนะ[N] request, See also: entreaty, Syn. การขอร้อง, การวิงวอน, Notes: (บาลี)
ออดอ้อน[V] plead with, See also: beg, entreat, implore, Syn. อ้อน, รบเร้า, อ้อนออด, Example: เธอออดอ้อนด้วยคำหวาน และคลอเคลียเขาอยู่ทุกขณะ
อ้อนออด[V] implore, See also: beg, entreat, Syn. ออดอ้อน, รบเร้า, Example: เขาซื้อแหวนเพชรให้หล่อน เพราะทนหล่อนอ้อนออดไม่ไหว
อาราธนา[V] ask, See also: request, beg, entreat, Syn. ขอ, Example: หลังจากเจ้าภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว พิธีกรจึงนำไหว้พระ และอาราธนาศีล, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฉะอ้อน[V] implore, See also: beseech, entreat, wheedle, cajole, coax, talk amorously, Syn. อ้อน, Example: เธอฉะอ้อนให้เขาหายโกรธเธอ, Thai definition: แสดงกิริยาวาจาเพื่อให้เขาเมตตา
กระเซ้ากระซี้[V] importune, See also: beseech, entreat, implore, supplicate, solicit, pester, Syn. รบเร้า, เซ้าซี้, Example: หล่อนดุจนเด็กขยาดไม่กล้ากระเซ้ากระซี้
การร้องขอ[N] request, See also: supplication, entreaty, begging, asking, Example: รัฐบาลได้รับการร้องขอจากประชาชนให้ลดภาษีนำเข้าของรถยนต์, Thai definition: การขอเป็นทางการ
การขอร้อง[N] asking, See also: request, begging, entreaty, beseeching, Example: การขอร้องอย่างสุภาพช่วยให้เหล่าผู้ชุมนุมลดความรุนแรงลงได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously   
คำร้อง[n.] (khamrøng) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion   FR: pétition [f] ; requête [f] ; plainte [f]
คำร้องขอ[n.] (khamrøngkhø) EN: petition ; appeal ; entreaty ; application ; request   FR: requête [f] ; demande [f]
คำร้องทุกข์[n.] (khamrøngthuk) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit   FR: requête [f]
...ล่ะ[X] (... la) EN: what about ... ? ; [particle used at the end of a question, command or entreaty]   FR: et à propos de ... ? ; dis-moi ?
ออดอ้อน[v.] (øt-øn) EN: plead with ; beg ; entreat ; implore   FR: implorer ; supplier
วิงวอน[v.] (wingwøn) EN: plead ; implore ; beseech ; entreat ; beg for ; appeal   FR: supplier ; implorer
วอน[v.] (wøn) EN: implore ; beg ; ask for ; beseech ; entreat ; plead   FR: implorer

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTREATY    EH0 N T R IY1 T IY0
ENTREATIES    EH0 N T R IY1 T IY0 Z
ENTREATING    EH0 N T R IY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entreat    (v) ˈɪntrˈiːt (i1 n t r ii1 t)
entreats    (v) ˈɪntrˈiːts (i1 n t r ii1 t s)
entreaty    (n) ˈɪntrˈiːtiː (i1 n t r ii1 t ii)
entreated    (v) ˈɪntrˈiːtɪd (i1 n t r ii1 t i d)
entreaties    (n) ˈɪntrˈiːtɪz (i1 n t r ii1 t i z)
entreating    (v) ˈɪntrˈiːtɪŋ (i1 n t r ii1 t i ng)
entreatingly    (a) ˈɪntrˈiːtɪŋliː (i1 n t r ii1 t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哀求[āi qiú, ㄞ ㄑㄧㄡˊ, ] entreat; implore, #21,861 [Add to Longdo]
恳求[kěn qiú, ㄎㄣˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] beg; entreat; entreaty, #24,357 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flehen {n}; Bitten {n}entreaty; entreaties [Add to Longdo]
ersuchento entreat [Add to Longdo]
ersuchtentreated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀願[あいがん, aigan] (n,vs) supplication; appeal; entreaty; petition [Add to Longdo]
哀訴嘆願;哀訴歎願[あいそたんがん, aisotangan] (n,vs) plea; entreaty; supplication [Add to Longdo]
願い求める[ねがいもとめる, negaimotomeru] (v1) to entreat [Add to Longdo]
希う;請い願う;庶幾う;冀う;乞い願う[こいねがう, koinegau] (v5u,vt) to beg; to request; to beseech; to implore; to entreat [Add to Longdo]
祈請[きせい, kisei] (n,vs) entreaty; prayer [Add to Longdo]
口説き[くどき, kudoki] (n,vs) (1) entreaty; imploring; begging; (2) spoken portion of a song; oral recitation [Add to Longdo]
懇願[こんがん, kongan] (n,vs) entreaty; supplication; petition; (P) [Add to Longdo]
懇請[こんせい, konsei] (n,vs) appeal; entreaty; request [Add to Longdo]
懇望[こんもう;こんぼう, konmou ; konbou] (n,vs) entreaty; solicitation; earnest request [Add to Longdo]
神頼み[かみだのみ, kamidanomi] (n) entreaty to a deity [Add to Longdo]
請い;乞い[こい, koi] (n) request; entreaty [Add to Longdo]
請い求める[こいもとめる, koimotomeru] (v1) (See 懇願,請う) to beg; to request; to demand; to entreat [Add to Longdo]
切願[せつがん, setsugan] (n,vs) entreaty; supplication [Add to Longdo]
嘆願(P);歎願[たんがん, tangan] (n,vs,adj-no) entreaty; appeal; petition; (P) [Add to Longdo]
拝み倒す[おがみたおす, ogamitaosu] (v5s,vt) to persuade someone to consent; to entreat repeatedly; to beg; to implore [Add to Longdo]
頼み入る[たのみいる, tanomiiru] (v5r,vt) to entreat; to request earnestly [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top