ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enquirer

EH0 N K W AY1 R ER0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enquirer-, *enquirer*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks more like The National Enquirer.ดูท่าจะเป็น เนชั่นเเนล เอนไควเรอร์มากกว่า Jaws (1975)
That's like getting turned down by The National Enquirer.นั่นเหมือนกับการปฎิเสธ การเป็นนักสัมภาษณ์ข่าวตัวยงเลย X-Ray (2001)
You're freaking me out. I'm having a National Enquirer moment.คุณกำลังพูดแปลกๆนะ ผมกำลังถูกดึงเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ระดับชาตินะเหรอ The Forgotten (2004)
Better luck with "the enquirer." be well.โชคดีกับ "เดอะ เอนไควเรอร์" ล่ะ บ๊ายบาย Kill Jill (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENQUIRER    EH0 N K W AY1 R ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enquirer    (n) ˈɪnkwˈaɪərər (i1 n k w ai1 @ r @ r)
enquirers    (n) ˈɪnkwˈaɪərəz (i1 n k w ai1 @ r @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enquirer
      n 1: someone who asks a question [syn: {inquirer}, {enquirer},
           {questioner}, {querier}, {asker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top