ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enplaned

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enplaned-, *enplaned*, enplan, enplane
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enplaned (v) ˈɛnplˈɛɪnd (e1 n p l ei1 n d)
enplane (v) ˈɛnplˈɛɪn (e1 n p l ei1 n)
enplanes (v) ˈɛnplˈɛɪnz (e1 n p l ei1 n z)
enplaning (v) ˈɛnplˈɛɪnɪŋ (e1 n p l ei1 n i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enplane(vt) ขึ้นเครื่องบิน, See also: อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน, Syn. emplane
enplane(vi) ขึ้นเครื่องบิน, See also: อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน, Syn. emplane

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Familienplanung {f}family planning [Add to Longdo]
Hallenplan {m}hall plan [Add to Longdo]
Klemmenplan {m}terminal connection table; terminal arrangement [Add to Longdo]
Kontenplan {m} | Kontenpläne {pl}chart of accounts | charts of accounts [Add to Longdo]
Kostenabschätzung {f}; Kostenplan {m}cost evaluation [Add to Longdo]
Lehrplan {m}; Studienplan {m} | Lehrpläne {pl}; Studienpläne {pl}curriculum | curricula [Add to Longdo]
Medienplanung {f}; Werbeplanung {f}account planning [Add to Longdo]
Pflanzenplankton {n}; Phytoplankton {n} [biol.]phytoplankton [Add to Longdo]
Rahmenplan {m}framework; outline plan [Add to Longdo]
Stellenplan {m}staff appointment scheme [Add to Longdo]
Stichprobenplan {m}sampling plan [Add to Longdo]
Studienplan {m} | Studienpläne {pl}degree course scheme | degree course schemes [Add to Longdo]
Stufenplan {m}step-by-step plan [Add to Longdo]
Stundenplan {m} | Stundenpläne {pl}timetable; time-table | timetables [Add to Longdo]
Stundenplan {m}schedule (of lessons) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
時間表[じかんひょう, jikanhyou] Stundenplan, Zeitplan [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top