ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enforcer

EH0 N F AO1 R S ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enforcer-, *enforcer*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จรรโลง[janlōng] (v) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance  FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
สัก[sak] (v) EN: stretch ; tighten  FR: renforcer
สิ[si] (x) EN: [softened imperative, emphatic word]  FR: [indicateur de l'impératif attenué ou particule utilisée pour renforcer une réponse]
เสริม[soēm] (v) EN: reinforce ; strenghten ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage  FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
ทำให้แข็งแรงขึ้น[thamhai khaengraēng kheun] (v, exp) EN: consolidate ; strengthen  FR: renforcer

CMU English Pronouncing Dictionary
ENFORCER EH0 N F AO1 R S ER0
ENFORCERS EH0 N F AO1 R S ER0 Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  enforcer
      n 1: one whose job it is to execute unpleasant tasks for a
           superior [syn: {hatchet man}, {enforcer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top