ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endoscopy

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endoscopy-, *endoscopy*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endoscopyการส่องกล้อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Endoscopyเอ็นโดสโคปีย์ [TU Subject Heading]
Endoscopyเอ็นโดสโคปีย์,เอนโดสโคปี้,การส่องตรวจภายใน,การตรวจโดยใช้กล้องส่อง [การแพทย์]
Endoscopy, Gastrointestinalการส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ด้วยกล้อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
she came in complaining of persisting hiccups we did an endoscopy out of obligationเธอเข้ามาพร้อมอาการสะอึกไม่หยุด เราตรวจและวิเคราะห์โดยส่องกล้อง Let the Truth Sting (2007)
Force-feed him wheat then do an endoscopy as it hits his duodenum.ให้ข้าวสาลีเป็นอาหารเขา ส่องกล้องเขาดูลำไส้เล็กส่วนต้น The Itch (2008)
Endoscopy? - Inconclusive.การส่องกล้องตรวจ ได้ผลสรุปไม่แน่ชัด The Itch (2008)
- You did an endoscopy?คุณได้สอดกล้องมั้ย? Dying Changes Everything (2008)
It shouldn't show anything the endoscopy didn't.แต่มันคงไม่เห็นอะไรนอกเหนือจากที่การสอดกล้องแสดง Dying Changes Everything (2008)
Karev, there's a patient in 23-04 that needs an endoscopy.คาเรพ มีผู้ป่วยอยู่ในห้อง23-04 ที่ต้องการส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร With You I'm Born Again (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
内視鏡検査[ないしきょうけんさ, naishikyoukensa] (n) endoscopy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  endoscopy
      n 1: visual examination of the interior of a hollow body organ
           by use of an endoscope

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top