ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enc

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enc-, *enc*
English-Thai: Longdo Dictionary
monkey wrench(n) กุญแจเลื่อนแบบหมุนปรับความกว้างของปากคีบได้
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ
basket of currencies(n) ระบบตะกร้าเงิน
henchman(n) ผู้ติดตาม สมุน
random violence(n) การใช้ความรุนแรงอย่างไม่เจาะจง
evidence(n) หลักฐาน
confidence interval(n, phrase) ช่วงความเชื่อมั่น
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม
sufficiency economyเศรษฐกิจพอเพียง
leave of abscenceการได้รับอนุญาตให้ไม่อยู่ในที่ทำงาน เช่น I'm thinking about taking a one-month leave of abscence from residency. It would be my last month this year. I am scheduled for geriatrics., Syn. permission to be absent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
encage(vt) ขังกรง, See also: ขังไว้ในที่ที่คล้ายกรง, Syn. cage, confine, imprison
encamp(vi) ตั้งค่าย, See also: พักอยู่ในค่าย, Syn. bivouac, camp
encamp(vt) ตั้งค่าย, See also: พักอยู่ในค่าย, Syn. bivouac, camp
encase(vt) หุ้มอย่างมิดชิด, Syn. cover, encapsulate, enclose, sheathe
encode(vt) เปลี่ยน (ข้อมูล, ข่าวสาร) ให้เป็นรหัส, Syn. encipher, encrypt, Ant. decode
encore(n) การแสดงซ้ำอีกครั้งตามคำเรียกร้องของผู้ชม, See also: การแสดงเพื่อตามคำเรียกร้องของผู้ชม
encore(int) คำที่ใช้เพื่อเรียกร้องให้มีการแสดงเพิ่ม, Syn. again
encore(vt) แสดงซ้ำอีกครั้งตามคำเรียกร้องของผู้ชม, See also: แสดงเพิ่มตามคำเรียกร้องของผู้ชม
encore(vi) แสดงซ้ำอีกครั้งตามคำเรียกร้องของผู้ชม, See also: แสดงเพิ่มตามคำเรียกร้องของผู้ชม
encyst(vi) ถูกห่อหุ้มไว้ภายในถุงเนื้อเยื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
encage(เอนเคจฺ') vt. ขัง,ขังไว้, Syn. imprison
encampvi. ตั้งค่าย,ตั้งที่พัก -
encampmentn. การตั้งค่าย,การปักกระโจม,ค่าย,ที่พัก, Syn. camp
encapsulatevt.,vi. ใส่ในแคปซูล,หุ้มห่อในถุงหุ้ม, See also: encapsulation n. ดูencapsulate
encapsulated postscriptภาพที่เก็บไว้ด้วยภาษาโพสต์สคริปต์ใช้ตัวย่อว่า EPS (อ่านว่า อีพีเอส) หมายถึง ภาพที่สร้างขึ้นด้วยภาษาโพสต์สคริปต์ (PostScript) โปรแกรมประเภทนี้ใช้เนื้อที่เก็บในหน่วยความจำมาก แต่มีลักษณะคมชัดกว่าภาพชนิดอื่น ราคาค่อนข้างแพง มักใช้นามสกุล (file type) ว่า EPS การสั่งพิมพ์ภาพประเภทนี้ ต้องใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์บางชนิดเท่านั้นดู postscript ประกอบ
encarnalisevt. ทำให้มีตัณหา
encarnalizevt. ทำให้มีตัณหา
encasevt. ใส่ในถุงหุ้ม, Syn. incase
encasementn. การหุ้มห่อด้วยถุงหุ้ม,ถุงหุ้ม,สิ่งที่หุ้มห่อ., Syn. incasement
enceinte(เอนเซนทฺ') adj. ตั้งครรภ์,มีครรภ์ -n. กำแพง,เขตล้อมรอบ -pl. -ceintes

English-Thai: Nontri Dictionary
encamp(vi) ตั้งค่าย,ตั้งแคมป์,ตั้งที่พัก,พักแรม,ตั้งกระโจม
encampment(n) การตั้งค่าย,การตั้งแคมป์,การพักแรม,การตั้งที่พัก
encase(vt) ห่อไว้,หุ้มไว้,ใส่หีบ,ใส่กรอบใส่กลัก
enchain(vt) ล่ามโซ่,ใส่ตรวน
enchant(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้หลงใหล,ทำให้เบิกบาน,ทำให้ปลื้มปีติ
enchanter(n) ผู้วิเศษ,หมอเสน่ห์
enchantment(n) การสาป,เสน่ห์,ความลุ่มหลง,ความหลงเสน่ห์
enchantress(n) หญิงเจ้าเสน่ห์,แม่มด
encircle(vt) ล้อมวง,ล้อมรอบ,ตีวง,โอบล้อม
enclose(vt) ล้อมรั้ว,ปิดล้อม,สอดไว้,แนบมาให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
encapsulated ice storage systemระบบสะสมน้ำแข็งในถุงพลาสติก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
encapsulated; encapsuled-มีถุงหุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
encapsulationการห่อหุ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
encapsulationการมีถุงหุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
encapsulationการห่อหุ้ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
encapsuled; encapsulated-มีถุงหุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
encaustic painting; encausticการเขียนสีขี้ผึ้งร้อน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
encaustic; encaustic paintingการเขียนสีขี้ผึ้งร้อน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
encephalalgiaอาการปวดในศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
encephalitisสมองอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Encapsulatedมีแคปซูลหุ้ม,เปลือกหุ้ม [การแพทย์]
Encapsulated Formสภาพที่มีแคปซูลหุ้ม [การแพทย์]
Encapsulating Peritubalหุ้มรอบท่อรังไข่ [การแพทย์]
Encapsulationการเอนแคปซูเลชั่น,มีเปลือกหุ้ม,การกั้นผนังล้อม [การแพทย์]
Encapsulation, Incompleteหุ้มไม่สนิท [การแพทย์]
Encephalitic States, Postสมองหายจากการอักเสบ [การแพทย์]
Encephalitides, Subacuteสมองอักเสบติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลันปานกลาง [การแพทย์]
Encephalitisสมองอักเสบ [TU Subject Heading]
Encephalitisโรคสมองอักเสบ,เยื่อหุ้มสมองอักเสบ,ไข้สมองอักเสบ,เอนเซฟาไลติส,สมองอักเสบ,การอักเสบของสมอง [การแพทย์]
Encephalitis of Dawson, Subacute Inclusionซับอคิวท์อินคลูชันเอนเซฟาไลติสของดอร์สัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Encashment[เอ็นแคชเม็นต์] (n) การแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
encode(vt) Accounting. ทำการบันทึก บันทึกข้อมูล, See also: Save, Record, Syn. Record
encumbranceภาระติดพัน
encumbranceภาระผูกพัน
Encyclopaedia Britannica(name) เป็นหนังสือที่มีลักษณะคล้ายกับ Dictionary ให้ข้อมูลต่างๆมากมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
encA good salesman will not encroach on his customer's time.
encAll my friends encouraged me to try my best.
encAll right! Everybody around me is so encouraging I'm getting a rush of motivation.
encAmerican industry makes various attempts to find and encourage brilliant students from abroad.
encAn encyclopedia is a mine of information.
encAn up-to-date edition of the encyclopedia will come out next month.
encA revised edition of the encyclopedia was published.
encAre you interested in buying an encyclopedia?
encDemocracy encourages freedom.
encDistance lends enchantment to the view.
encDozens of people encouraged me to fulfill my ambitions.
encEnclosed is a copy of the bank transfer receipt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหลงใหล(adj) fascinating, See also: enchanting, ravishing, Example: มนต์เสน่ห์ภาคตะวันออกนอกจากธรรมชาติที่ชวนน่าหลงใหลแล้วยังเป็นแหล่งของดีกินอร่อยที่ถูกอีกด้วย
รายล้อม(v) surround, See also: encircle, hem in, ring, Example: ทันทีที่คุณปู่มาถึงบ้าน บรรดาหลานๆ ก็กรูออกมารายล้อมคุณปู่ แล้วเสียงเพลงอวยพรวันเกิดก็ก้องกังวานขึ้น, Thai Definition: เรียงวนรอบ
แวดล้อม(v) surround, See also: encompass, Syn. โอบล้อม, ห้อมล้อม, โอบ
สารานุกรม(n) encyclopaedia, Count Unit: เล่ม
ปลุกเร้า(v) encourage, See also: urge, arouse, awaken, rouse, inspire, stimulate, summon up, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, เร่งเร้า, กระตุ้นเร้า, Example: ผู้นำสหรัฐฯ ปลุกเร้าจิตสำนึกให้คนผิวดำ โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์คนผิวดำขึ้น, Thai Definition: ทำให้มีชีวิตชีวา, กระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตัว
การผลักดัน(n) push, See also: encourage, support, promotion, Syn. การหนุน, การสนับสนุน, การส่งเสริม, Example: สหรัฐขอให้รัฐบาลไทยใช้ความพยายามในการผลักดันให้ร่างกฎหมายแก้ไขพ.ร.บ.สิทธิบัตรมีผลบังคับใช้ภายในเร็ววัน, Thai Definition: การสนับสนุนทำให้เกิดการก้าวไปข้างหน้า
เจอดี(v) suffer, See also: encounter, undergo, Example: คนโบราณกล่าวว่าเวลาเข้าป่าห้ามพูดลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธ์ไม่งั้นจะเจอดี, Thai Definition: ได้รับความเจ็บตัว
สารานุกรม(n) encyclopedia, Example: สารานุกรมเล่มนี้นับเป็นสารานุกรมเล่มแรกที่คนไทยทั้งประเทศช่วยกันเขียนขึ้น, Thai Definition: หนังสือที่รวบรวมความรู้ทุกแขนงหรือเฉพาะแขนงใดแขนงหนึ่ง มักเรียงตามลำดับอักษร
ห่ม(v) cover, See also: enclose, wrap, clothe, blanket, Syn. คลุม, Example: แม่ห่มผ้าให้ลูกที่กำลังนอนหลับสบาย, Thai Definition: เอาผ้าคลุมตัว
อ้อม(v) encircle, Syn. โอบรอบ, ตีวงโค้ง, ล้อม, Example: ช้างพลายดูดน้ำ ยกงวงอ้อมมาทางข้าง จ่อปลายขึ้นเหนือคอแล้วพ่นเสียงดัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อดีตชาติ[adīttachāt] (n) EN: past existence ; previous existence ; previous birth  FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[adīttaphop] (n) EN: past existence ; past life; previous life  FR: vie antérieure [f]
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
อาหารฝรั่งเศส[āhān Farangsēt] (n, exp) EN: French food ; French cuisine  FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารกึ่งสำเร็จรูป[āhān keung-samretrūp] (n, exp) EN: convenience food
อาหารสะดวกซื้อ[āhān sadūak seū] (n, exp) EN: convenience food
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [m]
ไอคิว[aikhiu] (n) EN: IQ (intelligence quotient,)  FR: QI (quotient intellectuel) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENCK EH1 NG K
ENCOR EH1 N K AO2 R
ENCAMP IH0 N K AE1 M P
ENCODE EH0 N K OW1 D
ENCINO EH0 N S IY1 N OW0
ENCATA EH0 N K AA1 T AH2
ENCATA EH0 N K AA1 T AH0
ENCORE AA1 N K AO2 R
ENCISO IH0 N S IY1 S OW0
ENCASE EH0 N K EY1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enc (n) ˈɛnk (e1 n k)
encamp (v) ˈɪnkˈæmp (i1 n k a1 m p)
encase (v) ˈɪnkˈɛɪs (i1 n k ei1 s)
encode (v) ˈɪnkˈoud (i1 n k ou1 d)
encore (v) ˈɒŋkɔːr (o1 ng k oo r)
encamps (v) ˈɪnkˈæmps (i1 n k a1 m p s)
encased (v) ˈɪnkˈɛɪst (i1 n k ei1 s t)
encases (v) ˈɪnkˈɛɪsɪz (i1 n k ei1 s i z)
enchain (v) ˈɪntʃˈɛɪn (i1 n ch ei1 n)
enchant (v) ˈɪntʃˈaːnt (i1 n ch aa1 n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
魔法[mó fǎ, ㄇㄛˊ ㄈㄚˇ, ] enchantment; magic, #5,495 [Add to Longdo]
附件[fù jiàn, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, ] enclosure; attachment (email); appendix, #10,769 [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] encroach; soar; thick ice; surname Ling, #11,312 [Add to Longdo]
围墙[wéi qiáng, ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] enclosure, #11,902 [Add to Longdo]
助长[zhù zhǎng, ㄓㄨˋ ㄓㄤˇ, / ] encourage; foster; foment, #18,251 [Add to Longdo]
振作[zhèn zuò, ㄓㄣˋ ㄗㄨㄛˋ, ] encouraged; to summon up (courage); to encourage; to uplift; to stimulate, #18,769 [Add to Longdo]
环城[huán chéng, ㄏㄨㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] encircling the city (of walls, ring road etc); around the city, #20,924 [Add to Longdo]
妖娆[yāo rào, ㄧㄠ ㄖㄠˋ, / ] enchanting, #21,523 [Add to Longdo]
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, ] enclose; include, #21,692 [Add to Longdo]
百科全书[bǎi kē quán shū, ㄅㄞˇ ㄎㄜ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨ, / ] encyclopedia, #26,446 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
延長[えんちょう, enchou] (n) ขยาย

French-Thai: Longdo Dictionary
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก
encourager(vt) ให้กำลังใจ, เพิ่มขวัญ
du commencement à la fin(phrase) จากต้นจนจบ
agence de voyages(n) |f, pl. agences de voyages| สำนักงานท่องเที่ยว, บริษัทจัดการท่องเที่ยว
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายขอยกเลิกสัญญา, การเขียนขอยกเลิกสัญญา
lettre de licenciement(n) |f| จดหมายแจ้งการเลิกจ้างงาน, จดหมายแจ้งการไล่ออกจากงาน
intelligence[แองเตลยีจองซ] (n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

Japanese-English: EDICT Dictionary
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェンス[いんてりじえんす, interijiensu] intelligence [Add to Longdo]
エスケープシークェンス[えすけーぷしーくえんす, esuke-pushi-kuensu] escape sequence [Add to Longdo]
エスケープシーケンス[えすけーぷしーけんす, esuke-pushi-kensu] escape sequence [Add to Longdo]
エフエム[えふえむ, efuemu] FM, frequency modulation [Add to Longdo]
エンキャプシュレーション[えんきゃぷしゅれーしょん, enkyapushure-shon] encapsulation [Add to Longdo]
エンコーダ[えんこーだ, enko-da] encoder [Add to Longdo]
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
カプセル化[カプセルか, kapuseru ka] encapsulation [Add to Longdo]
キーホルダー[きーほるだー, ki-horuda-] key ring (encryption) [Add to Longdo]
キーリング[きーりんぐ, ki-ringu] key ring (encryption) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
円柱[えんちゅう, enchuu] Saeule [Add to Longdo]
延長[えんちょう, enchou] Verlaengerung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top