ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embargoing

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embargoing-, *embargoing*, embargo
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา embargoing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *embargoing*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embargoing (v) ˈɪmbˈaːgouɪŋ (i1 m b aa1 g ou i ng)
embargo (v) ˈɪmbˈaːgou (i1 m b aa1 g ou)
embargos (v) ˈɪmbˈaːgouz (i1 m b aa1 g ou z)
embargoed (v) ˈɪmbˈaːgoud (i1 m b aa1 g ou d)
embargoes (n) ˈɪmbˈaːgouz (i1 m b aa1 g ou z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embargo(n) การสั่งห้าม (เรือ) เข้าออกท่าเรือ, Syn. prohibition, restriction
embargo(vt) สั่งห้าม (เรือ) เข้าออกท่าเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embargo(เอมบาร์'โก) {embargoed,embargoing,embargos} n. การห้ามเรือเข้าหรือออกจากท่า,การห้ามค้าขายระหว่างประเทศ,การห้ามส่งสินค้าไปยังประเทศหนึ่ง,การห้าม,คำสั่งห้ามค้าขาย vi. สั่งห้ามเรือสินค้าเข้าหรือออกจากท่า,สั่งห้ามค้าขายกับประเทศหนึ่ง คำที่มีความหมายเหมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
embargo(n) การห้ามเรือเข้าออกเมืองท่า,การห้ามส่งสินค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
embargo๑. การห้ามเรือ (เข้าหรือออก)๒. การห้ามสินค้า (นำเข้าหรือส่งออก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
embargo๑. การกักเรือสินค้าที่อยู่ในท่า๒. การห้ามส่งสินค้า (ไปยังประเทศอื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embargoการกักเรือ [เศรษฐศาสตร์]
Embargoการกักสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Embargoการกักข่าวสาร [เศรษฐศาสตร์]
Embargoการห้ามค้าขาย, Example: มีความหมายเป็น 2 ประการ 1) คำสั่งห้ามส่งสินค้าออกไปยังประเทศหนึ่ง หรือห้ามนำสินค้าเข้าจากประเทศหนึ่งมายังประเทศ ผู้สั่งห้ามซื้อขายกับประเทศนั้นๆ โดยปกติมักเกิดจาก เหตุผลความขัดแย้งทางการเมือง 2) คำสั่งห้ามนำเรือเข้าหรือออกจากท่าเรือ โดยปกติมักใช้ก่อนการประกาศทำสงคราม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embargoThe U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ็มบาร์โก[embākō] (n) EN: embargo  FR: embargo [m]
การห้ามนำเข้า[kān hām namkhao] (n, exp) EN: embargo ; import prohibition
การห้ามนำสินค้าเข้า[kān hām nam sinkhā khao] (n, exp) EN: embargo ; import prohibition
การปิดล้อมทางเศรษฐกิจ[kān pitløm thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic sanctions ; boycott ; embargo  FR: sanctions économiques [fpl] ; embargo [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBARGO EH0 M B AA1 R G OW0
EMBARGOED IH0 M B AA1 R G OW0 D
EMBARGOES EH0 M B AA1 R G OW0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解除[jiě chú, ㄐㄧㄝˇ ㄔㄨˊ, ] to remove; to relieve (sb of their duties); to free; to get rid of; to lift (an embargo); to rescind (an agreement), #4,858 [Add to Longdo]
禁运[jìn yùn, ㄐㄧㄣˋ ㄩㄣˋ, / ] embargo; export ban (e.g. on weapons), #29,976 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausfuhrsperre {f} | Ausfuhrsperren {pl}embargo on export | embargoes on export [Add to Longdo]
Devisensperre {f}exchange embargo [Add to Longdo]
Einfuhrverbot {n} | Einfuhrverbote {pl}embargo on imports | embargoes on imports [Add to Longdo]
Embargo {n}; Handelssperre {f} | Embargos {pl} | ein Embargo über etw. verhängen | etw. mit einem Embargo belegenembargo | embargoes | to put an embargo on sth. | to place an embargo on sth. [Add to Longdo]
beschlagnahmendembargoing [Add to Longdo]
beschlagnahmteembargoed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンバーゴー[enba-go-] (n) embargo [Add to Longdo]
禁制[きんせい, kinsei] (n,vs,adj-no) prohibition; ban; embargo; (P) [Add to Longdo]
禁輸[きんゆ, kinyu] (n) embargo; (P) [Add to Longdo]
禁令[きんれい, kinrei] (n) prohibition; ban; embargo [Add to Longdo]
金解禁[きんかいきん, kinkaikin] (n) lifting of a gold embargo [Add to Longdo]
経済封鎖[けいざいふうさ, keizaifuusa] (n) economic blockade; embargo; (P) [Add to Longdo]
再禁止[さいきんし, saikinshi] (n) reimposition of an embargo; reprohibition [Add to Longdo]
出港停止[しゅっこうていし, shukkouteishi] (n) embargo [Add to Longdo]
武器輸出禁止[ぶきゆしゅつきんし, bukiyushutsukinshi] (n) arms embargo [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top