ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elver

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elver-, *elver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elver[N] ลูกปลาไหลโดยเฉพาะที่มาจากน้ำเค็ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elvern. ลูกปลาไหล

CMU English Pronouncing Dictionary
ELVERA    EY0 L V EH1 R AH0
ELVERS    EH1 L V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elver    (n) ˈɛlvər (e1 l v @ r)
elvers    (n) ˈɛlvəz (e1 l v @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Doppelverglasung(n) |die, pl. Doppelverglasungen| การทำกระจกแก้วสองชั้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
針鰻[はりうなぎ, hariunagi] (n) elver (type of eel) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  elver
      n 1: young eel; may be sauteed or batter-fried
      2: young eel

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top