ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elm

EH1 L M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elm-, *elm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elm(n) ไม้เนื้อแข็งของต้นไม้ในตระกูลอัลมัสซึ่งผลัดใบในฤดูใบไม้ร่วง
elm(n) ไม้ใหญ่ในตระกูลอัลมัสจะผลัดใบในฤดูใบไม้ร่วง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elm(เอล์ม) n. ต้นไม้จำพวก Ulmus
abelmosk(เอ' เบลมอสค) n. ต้นไม้เมืองร้อนชนิดหนึ่ง (Hibiscus Abelmoschus)
anthelmintic(แอนเธลมิน' ทิค) adj. ซึ่งทำลายหรือขับพยาธิ. -n. ยาฆ่าหรือขับพยาธิ
dishelm(ดิสเฮลม') vt. เอาหมวกเหล็กออก
helm(เฮล์ม) n.,v. (การ) หมวกเหล็ก,หมวกกันภัย,พวงมาลัย,หางเสือ,ตำรวจ.
helm roofหลังคาแหลม4หน้า
helminth(เฮล'มินฺธ) n. หนอน,พยาธิ, Syn. worm
helminthiasisn. การมีพยาธิในร่างกาย
helmsman(เฮล์มซ'มัน) n., คนถือพวงมาลัย,คนถือหางเสือ
overwhelm(โอ'เวอะเวล์ม) vt. ครอบงำ,ปกคลุม,มีชัยท่วมท้น,คว่ำ,ทำให้ตกตะลึงมาก, Syn. overpower

English-Thai: Nontri Dictionary
helm(n) พวงมาลัย,ที่ถือหางเสือเรือ,หมวกเหล็ก,หมวกกันภัย
helmet(n) หมวกเหล็ก,หมวกยอด,หมวกกันภัย
helmsman(n) คนถือท้ายเรือ,คนถือหางเสือเรือ,คนถือพวงมาลัย
overwhelm(vt) ล้น,ท่วมท้น,เต็ม,ปกคลุม,ทำลาย
whelm(vt) ท่วมท้น,ล้น,จม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elmElmore James got nothin' on this, baby

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หางเสือ[hāngseūa] (n) EN: helm ; rudder ; tiller  FR: gouvernail [m]
ขาดลอย[khātløi] (adv) EN: definitely ; overwhelmingly ; absolutely  FR: absolument
คัดท้าย[khatthāi] (v) EN: steer ; helm ; take the tiller  FR: gouverner ; diriger un bateau ; prendre la barre
ครอง[khrøng] (v) EN: rule ; govern ; reign ; administer ; administrate ; be at the helm of the state  FR: régir ; gouverner ; régner
ครอบงำ[khrøp-ngam] (v) EN: dominate ; control ; have power over ; overwhelm ; overpower ; reign ; overshadow ; override ; predominate  FR: diriger ; contrôler ; dominer ; maîtriser
ลอยลำ[løilam] (adv) EN: absolutely ; overwhelmingly
ล้น[lon] (v) EN: overflow ; overwhelm ; flow over the edge ; spill  FR: déborder
ล้น[lon] (v) EN: be excessive ; be too much ; be overwhelming  FR: regorger ; déborder ; surabonder
ล้นพ้น[lonphon] (adj) EN: overwhelming  FR: incomparable ; irrésistible
หมวกกะโล่[mūakkalō] (n) EN: sun helmet ; topee

CMU English Pronouncing Dictionary
ELM EH1 L M
ELMA EH1 L M AH0
ELMO EH1 L M OW0
ELMS EH1 L M Z
ELMES EH1 L M Z
ELMER EH1 L M ER0
ELMAN EH1 L M AH0 N
ELMIRA EH0 L M AY1 R AH0
ELMORE EH1 L M AO0 R
ELMWOOD EH1 L M W UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elm (n) ˈɛlm (e1 l m)
elms (n) ˈɛlmz (e1 l m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, ] elm, #28,755 [Add to Longdo]
榆树[yú shù, ㄩˊ ㄕㄨˋ, / ] elm, #41,526 [Add to Longdo]
[mén, ㄇㄣˊ, ] elm; gum [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Doppelmord(n) |der, pl. Doppelmorde| คดีฆาตรกรรมซ้อนกัน 2 คดี
Edelmetall(n) |das, pl. Edelmetalle| โลหะมีค่าที่ทนต่อการผุกร่อนและทนปฏิกริยาอ็อกซิเดชัน ส่วนใหญ่เป็นโลหะที่หายาก เช่น ทองคำ เงิน แทนทาลัม และแพลตินัม เป็นต้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
たじたじ[tajitaji] (adv,n) (on-mim) overwhelmed; recoiling; cringing [Add to Longdo]
の余り[のあまり, noamari] (exp) so much (something) as to (e.g. so moved as to cry); overwhelmed; carried away; because of too much [Add to Longdo]
エルム[erumu] (n) elm [Add to Longdo]
オクラ[okura] (n) okra (herb) (Abelmoschus esculentus); (P) [Add to Longdo]
オヒョウ[ohyou] (n) Manchurian elm (Ulmus laciniata) (ain [Add to Longdo]
ケルメット[kerumetto] (n) (abbr) kelmet alloy [Add to Longdo]
ニレ科[ニレか, nire ka] (n) (See 楡) Ulmaceae (plant family); elm [Add to Longdo]
ノーヘル[no-heru] (n) (abbr) without a helmet [Add to Longdo]
ハシナガチョウチョウウオ[hashinagachouchouuo] (n) copperband butterflyfish (Chelmon rostratus); banded longsnout butterflyfish; beaked butterflyfish; beaked coralfish; longnose butterflyfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elm
   n 1: any of various trees of the genus Ulmus: important timber
      or shade trees [syn: {elm}, {elm tree}]
   2: hard tough wood of an elm tree; used for e.g. implements and
     furniture [syn: {elm}, {elmwood}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top