ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elf

EH1 L F   
112 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elf-, *elf*
English-Thai: Longdo Dictionary
off the shelf(adj) มีจำหน่ายทั่วไป ไม่ต้องพัฒนาประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเอง
suit yourselfเรื่องของคุณ, เอาที่สบายใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elf[N] คนที่มีรูปร่างเล็ก (โดยเฉพาะเด็กที่เกเรหรือซน)
elf[N] เทพยดา, See also: นางไม้, ภูต, Syn. fairy, sprite
elfin[ADJ] มีเสน่ห์, See also: มีเวทมนต์, Syn. charming, magical
elfin[ADJ] เล็กและบอบบาง, Syn. delicate
elfin[ADJ] เหมือนเทพธิดาตัวเล็กๆ, See also: เหมือนเทวดาตัวเล็กๆ, เหมือนภูติตัวเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elf(เอลฟฺ) n.,เทพดานางไม้,ภูติหรือเทพดา (ของฝรั่ง) ที่มีรูปร่างเล็กอาศัยอยู่ตามป่าไม้,คนรูปร่างเล็ก,เด็กดื้อ,เด็กซน,คนเลว, See also: elifish adj. ดูelf -pl. elves
elfockn. ผงที่ยุ่งเหยิงเป็นกระเซิง
angelfish(เอน' เจลฟิช) ปลาผีเสื้อที่มีหนามที่หัว มีสีสรรหลายสี
belfry(เบล'ฟรี) n. หอระฆัง,โครงไม้สำหรับแขวนระฆัง, See also: belfried adj. มีหอระฆัง
bookshelf(บุค'เชลฟฺ) n. หิ้งหนังสือ,ที่ตั้งหนังสือ
continental shelf n.ส่วนของทวีปที่จมอยู่ในทะเลที่ค่อนข้างตื้น
delf(t) ,delftware (เดลฟท, เดลฟท'ฺ แวร์) n. เครื่องเคลือบเป็นมัน
herself(เฮอร์เซลฟฺ') pron. ตัวเธอเอง
himself(ฮิม'เซลฟฺ) pron. เขาเอง,ตัวเขาเอง
itself(อิทเซลฟฺ') pron. ตัวมันเอง,ตัวของมันเอง,ตัวเอง,ตัวเดียว,คนเดียว,อันเดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
elf(n) เทวดา,เทพยดา,นางไม้,เด็กซน,เด็กดื้อ
elfin(adj) เกี่ยวกับเทวดา,เกี่ยวกับเทพยดา
belfry(n) หอระฆัง,หอกลอง
herself(pro) ตัวเธอเอง,ตัวหล่อนเอง
himself(pro) ตัวเขาเอง
itself(pro) ตัวของมันเอง
myself(pro) ตัวของฉันเอง
oneself(pro) ตัวของตัวเอง,ตนเอง
pelf(n) ทรัพย์สมบัติ,ข้าวของเงินทอง
self(n) ตนเอง,ตัวเอง,อัตตา,อาตมา,ธาตุแท้,สันดาน,ประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ELF (extremely low frequency)อีแอลเอฟ (ความถี่ต่ำสุด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
elf[เอลฟ] (n ) เอลฟ์ ชนในเทพนิยายนอร์สและยุโรปตะวันตก มีรูปร่างคล้ายมนุษย์
See also: R. dwarf
elf[เอลฟฺ] (n ) เอลฟ์ ตัวละครในนิยายแฟนตาซีหรือเกมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่สูงโปร่งและงดงามกว่า ผิวและเรือนผมสีอ่อน ใช้ชีวิตได้ยาวนานเป็นพันๆปีจนเหมือนเป็นอมตะ มักสร้างอาณาจักรอยู่ในป่าเขา โดยมากมีเวทมนตร์
See also: S. elven, R. dwarf

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Elf lips.ริมฝีปากเอลฟ์ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
-She's an elf.เป็นพวกเอลฟ์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
You are no elf.You are no ElfThe Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I will be dead before I see the Ring in the hands of an elf!ข้าขอตายดีกว่าที่จะต้อง เห็นแหวนตกอยู่ในมือของพวกพราย! The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Never trust an elf!พวกพรายเชื่อใจไม่ได้! The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Soon, Master elf, you will enjoy the fabled hospitality of the Dwarves.อีกในไม่ช้า ท่านจะได้พบกับการต้อนรับของเหล่าคนแคระ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
It was known only as Einheit Elf, "Unit 11."มันรู้จักกันในนาม ไอน์ไฮท์ เอลฟ์ หน่วย-11 Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
is it just me, or does anyone else see the little fashion elf?นี่มันเป็นเพราะฉัน หรือมีคนอื่นเห็นเจ้าเทวดาแฟชั่นตัวน้อยด้วย How Betty Got Her Grieve Back (2007)
so i heard there was a little fashion elf spreading the word of coco chanel around "mode" today.น้าได้ยินมาว่าที่ทำงาน มีเอฟล์แฟชั่นตัวน้อย กำลังพูดคำพูด ของ Coco Channel รอบ โหมด วันนี้ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Think... Think psycho elfin queen.เหมือนๆกับ ราชินีเอฟล์โรคจิต Chuck Versus the Break-Up (2008)
The whole creepy elfin thing was a compliment, I swear!เรื่องทั้งหมดนั้น เป็นแค่คำชมเชย, ผมสาบานได้! Chuck Versus the Break-Up (2008)
- And who is she, my little elf? - Ugh!แล้วเธอเป็นใคร คนแคระของพ่อ ไม่ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อัตโนมัติ[adj.] (attanōmat) EN: automatic ; self-acting ; automated   FR: automatique ; automatisé
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act   FR: se comporter ; se conduire ; agir
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: offer herself for sensual pleasure   
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
บิดขี้เกียจ [v.] (bitkhīkīet) EN: stretch oneself   FR: s'étirer ; se détendre
บริการตนเอง[n. exp.] (børikān ton-ēng) EN: self-service   FR: self-service [m] ; self [m] (abrév.)
บริการตัวเอง[n. exp.] (børikān tūa-ēng) EN: self-service   FR: self-service [m] ; self [m] (abrév.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELF    EH1 L F
ELF'S    EH1 L F S
ELFIE    EH1 L F IY0
ELFIN    EH1 L F IH2 N
ELFORD    EH1 L F ER0 D
ELFMAN    EH1 L F M AH0 N
ELFERS    EH1 L F ER0 Z
ELFREDA    EH0 L F R EH1 D AH0
ELFRIDA    EH0 L F R IY1 D AH0
ELFRINK    EH1 L F R IH0 NG K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elf    (n) ˈɛlf (e1 l f)
elfin    (j) ˈɛlfɪn (e1 l f i n)
elfish    (j) ˈɛlfɪʃ (e1 l f i sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小精灵[xiǎo jīng líng, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ, / ] elf, #28,773 [Add to Longdo]
[xiāo, ㄒㄧㄠ, ] elf; demon, #33,973 [Add to Longdo]
[wǎng, ㄨㄤˇ, ] elf; sprite, #34,840 [Add to Longdo]
仙童[xiān tóng, ㄒㄧㄢ ㄊㄨㄥˊ, ] elf; leprechaun [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
elf(adj) สิบเอ็ด
Elf(n) |die, pl. Elfen| หมายเลขสิบเอ็ด หรือถ้าเป็นเอกพจน์หมายถึงทีมฟุตบอล หรือนักฟุตบอลหมายเลขสิบเอ็ด
Elfenbein(n) |das, nur Sg.| งาช้าง
helfen(vt) |hilft, half, hat geholfen| ช่วยเหลือ เช่น Heutzutage helfen Männer seiner Frau mehr bei Haushaltaufgaben. สมัยนี้ผู้ชายช่วยเหลืองานบ้านของภรรยามากขึ้น
schwindelfrei(adj adv) ไม่วิงเวียนหรือปวดศรีษะ เช่น เวลาขึ้นที่สูงๆ, See also: A. schwindelig,
Bügelfalte(n) รอยรีดเป็นกลีบ, See also: Related: Falte

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elfe {f} | Elfen {pl}elf; elfin | elves [Add to Longdo]
Elfe {f}pixie [Add to Longdo]
Elfe {f} | Elfen {pl}sprite | sprites [Add to Longdo]
Elfen...fairy; faerie; faery; sprite [Add to Longdo]
Elfenartigkeit {f}elfishness [Add to Longdo]
Elfenbein {n}ivory [Add to Longdo]
Elfenkönig {f}fairy king; faerie king [Add to Longdo]
Elfenkönigin {f}fairy queen; faerie queen [Add to Longdo]
Elfmeter {m} [sport] | einen Elfmeter verursachenpenalty | to concede a penalty [Add to Longdo]
Elfmeterpunkt {m} [sport]penalty spot [Add to Longdo]
Elfmeterschießen {n} [sport]penalty shoot-out [Add to Longdo]
Kobold {m} | Kobolde {pl}elf | elfs [Add to Longdo]
elf {num}eleven [Add to Longdo]
elfenartig {adv}elfishly [Add to Longdo]
elfischelfish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
いたずらっ子;悪戯っ子;悪戯子[いたずらっこ, itazurakko] (n) (1) mischievous child; scamp; rascal; (2) elf; imp [Add to Longdo]
お言葉;御言葉[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God [Add to Longdo]
お高く留まる;お高く止まる[おたかくとまる, otakakutomaru] (v5r) to assume an air of importance; to be self-important; to put on airs [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
お大事に[おだいじに, odaijini] (exp) take care of yourself; get well soon; God bless you; bless you; (P) [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
こちらの話;此方の話[こちらのはなし, kochiranohanashi] (exp) (See こっちの話) talking to oneself [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シェルフ[しえるふ, shierufu] shelf [Add to Longdo]
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
既製[きせい, kisei] ready-made (a-no), off the shelf [Add to Longdo]
誤り検出符号[あやまりけんしゅつふごう, ayamarikenshutsufugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
自己規定項目[じこきていこうもく, jikokiteikoumoku] self defining term [Add to Longdo]
自己検査符号[じこけんさふごう, jikokensafugou] error-detecting code, self-checking code [Add to Longdo]
自己終端判別[じこしゅうたんはんべつ, jikoshuutanhanbetsu] self-delimiting [Add to Longdo]
自己診断[じこしんだい, jikoshindai] self-diagnosis [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
象牙[ぞうげ, zouge] Elfenbein [Add to Longdo]
象牙の塔[ぞうげのとう, zougenotou] Elfenbeinturm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elf
   n 1: (folklore) fairies that are somewhat mischievous [syn:
      {elf}, {hob}, {gremlin}, {pixie}, {pixy}, {brownie}, {imp}]
   2: below 3 kilohertz [syn: {extremely low frequency}, {ELF}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top