ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elegy

EH1 L AH0 JH IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elegy-, *elegy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elegy[N] บทกลอนแสดงความเศร้าโศกเสียใจ, See also: คำกลอนแสดงความเศร้าโศกเสียใจ, Syn. lament, requiem, threnody

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elegy(เอล'ลิจี) n. บทกวีไว้อาลัย,เพลงไว้อาลัย

English-Thai: Nontri Dictionary
elegy(n) โคลงกำศรวญ,บทกวีไว้อาลัย,เพลงไว้อาลัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elegyบทร้อยกรองกำสรด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shelley's elegy for Keats.บทไว้อาลัย คีท จาก เชลลี่ Kill Your Darlings (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ELEGY    EH1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elegy    (n) ˈɛləʤiː (e1 l @ jh ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレジー[, ereji-] (n) elegy [Add to Longdo]
哀歌[あいか, aika] (n,adj-no) (1) lament (song); elegy; dirge; sad song; (2) Lamentations (book of the Bible) [Add to Longdo]
哀詩[あいし, aishi] (n) elegy [Add to Longdo]
哀傷歌[あいしょうか, aishouka] (n) lament; elegy; dirge; funeral song [Add to Longdo]
弔歌[ちょうか, chouka] (n) elegy; dirge [Add to Longdo]
挽歌[ばんか, banka] (n,adj-no) elegy; funeral song [Add to Longdo]
悲歌[ひか, hika] (n,vs,adj-no) elegy; dirge; mournful melody [Add to Longdo]
悲曲[ひきょく, hikyoku] (n) elegy; sad tune; plaintive melody [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  elegy
      n 1: a mournful poem; a lament for the dead [syn: {elegy},
           {lament}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top