ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

electrify

AH0 L EH1 K T R AH0 F AY2   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -electrify-, *electrify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electrify[VT] ทำให้เกิดประจุไฟฟ้า, Syn. charge, power, wire
electrify[VT] ทำให้ตื่นเต้น, See also: ทำให้ตกใจ, Syn. stir, stun, thrill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
electrify(อีเลค'ทริไฟ) vt. อัดไฟ,อัดไฟฟ้า,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,ทำให้ตื่นตระหนกมาก,ทำให้ตื่นเต้นมาก, See also: electrification n. ดูelectrify electrifier n. ดูelectrify, Syn. terrify

English-Thai: Nontri Dictionary
electrify(vt) ทำให้เกิดประจุไฟฟ้า,วัดไฟฟ้า,ต่อไฟฟ้า,ปล่อยกระแสไฟฟ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jolt, electrify!ปล่อยกระแสไฟฟ้า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
¶¶ It's electrifyin' ¶¶# มันช่างรุนแรง # Pilot (2009)
♪ it's electrifyin'! ♪# มันทำให้ตื่นเต้น! Hairography (2009)
Electrify the boys and girls if you'd be so kind.หนุ่มๆ สาวๆ จะได้คึกคัก TRON: Legacy (2010)
The electrifying sensation- นายจุดประกายความรู้สึกเจ็บปวด Chuck Versus Operation Awesome (2010)
Yeah, 0-0. Electrifying.ใช่ 0-0 โคตรมันส์เลย Early 21st Century Romanticism (2011)
Kissing Sung Hyun was so electrifying.การจูบของซองฮยุนเหมือนถูกอำนาจไฟฟ้า I Need Romance (2011)
♪ It's electrifyin'... (cheering and applause)#เธอน่าจะฟิตหุ่นนะ# #Doo-doo-doo... # #ให้ใจฉันได้สมหวัง# #Doo-doo-doo... Glease (2012)
I'll electrify your arm; you won't be able to open your hand. You can do this, Heather.ผมจะปล่อยไฟใส่แขนคุณ แล้วคุณจะล็อคกางออกไม่ได้ คุณจะทำได้ เร็วเข้า Iron Man 3 (2013)
Electrifying.ให้ความรู้สึกวูบวาบ Checking In (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
electrifyThe show was an electrifying hit.

CMU English Pronouncing Dictionary
ELECTRIFY    AH0 L EH1 K T R AH0 F AY2
ELECTRIFYING    AH0 L EH1 K T R AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
electrify    (v) ˈɪlˈɛktrɪfaɪ (i1 l e1 k t r i f ai)
electrifying    (v) ˈɪlˈɛktrɪfaɪɪŋ (i1 l e1 k t r i f ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
電撃的[でんげきてき, dengekiteki] (adj-na) (See 電撃) electrifying; shocking; sudden and unexpected [Add to Longdo]
目の覚めるよう;目の覚める様[めのさめるよう, menosameruyou] (adj-na) stunning; electrifying; striking; eye-popping; brilliant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 electrify
   v 1: excite suddenly and intensely; "The news electrified us"
   2: charge (a conductor) with electricity
   3: equip for use with electricity; "electrify an appliance"
     [syn: {electrify}, {wire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top