ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

effusing

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -effusing-, *effusing*, effus
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effuse(adj) ซึ่งแพร่ได้ง่าย, See also: ซึ่งแผ่ออกได้ง่าย
effuse(vt) ไหลออก, See also: ปล่อยออก, กระจายออก, ส่องแสง, Syn. flow out, jet
effuse(vi) ไหลออก, See also: ซึมออก, Syn. flow out, jet
effusion(n) การปล่อยความรู้สึกออกมาโดยการพูดหรือเขียน, See also: การปล่อยอารมณ์ที่ควบคุมไว้ออกมาโดยการพูดหรือเขียน, Syn. gush, outburst, outpouring
effusive(adj) ซึ่งพรั่งพรูออกมา (อารมณ์, คำพูด, การเขียน), Syn. gushy, unrestrained
effusively(adv) อย่างพรั่งพรู, See also: อย่างท่วมท้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
effuse(อิฟิวซฺ') vt. ไหลออก,ปล่อยออก,การจายออก,ส่องแสง,พูดมาก,พูดน้ำท่วมทุ่ง.
effusion(อิฟิล'เชิน) n. การไหลออก,การกระจายออก,สิ่งที่ไหลออก,สิ่งที่ซึมออก
effusive(อิฟิว'ซิฟว) adj. ซึ่งไหลออก,ซึ่งซึมออก, (คำพูด) น้ำท่วมทุ่ง,พรั่งพรูออก (อารมณ์), See also: effusiveness n. ดูeffusive, Syn. overflowing

English-Thai: Nontri Dictionary
effusion(n) การไหลออก,การปล่อยออก,การเทออก
effusive(adj) เทออก,ซึ่งล้นออก,ซึ่งซึมออก,ซึ่งไหลออก,ซึ่งพรั่งพรูออกมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pleuritic effusion; effusion, pleuralน้ำซึมซ่านในช่องเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy, wet; pleurisy with effusionเยื่อหุ้มปอดอักเสบมีน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
purulent effusionน้ำซึมซ่านเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardial effusionน้ำซึมซ่านในถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurisy with effusion; pleurisy, wetเยื่อหุ้มปอดอักเสบมีน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleural effusion; effusion, pleuriticน้ำซึมซ่านในช่องเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serous effusionน้ำซึมซ่านใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effuseแพร่ผ่าน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
effusionน้ำซึมซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effusion, haemorrhagic; effusion, hemorrhagicน้ำเลือดซึมซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effusion, hemorrhagic; effusion, haemorrhagicน้ำเลือดซึมซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effusion, pericardialน้ำซึมซ่านในถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effusion, pleural; effusion, pleuriticน้ำซึมซ่านในช่องเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effusion, pleuritic; effusion, pleuralน้ำซึมซ่านในช่องเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effusion, purulentน้ำซึมซ่านเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
effusion, serousน้ำซึมซ่านใส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemorrhagic effusion; effusion, hemorrhagicน้ำเลือดซึมซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hemorrhagic effusion; effusion, haemorrhagicน้ำเลือดซึมซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wet pleurisy; pleurisy with effusionเยื่อหุ้มปอดอักเสบมีน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pericardial effusionสารน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ [TU Subject Heading]
Pleural effusionสารน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด [TU Subject Heading]
Pleural effusion, Malignantภาวะน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอดชนิดร้ายแรง [TU Subject Heading]
Effusionน้ำขังในช่องต่างๆ,การเกิดของเหลว,ของเหลว,สารน้ำที่ออกมา,น้ำคั่ง,การคั่งของน้ำ,สารน้ำในข้อหรือรอบๆข้อมากกว่าปกติ [การแพทย์]
Interlober Effusionการที่มีน้ำอยู่ระหว่างกลีบปอด [การแพทย์]
Joint Effusionน้ำในข้อกระดูก [การแพทย์]
Juncus Effusus Lหญ้าปล้องจีน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พรั่งพรู(adv) effusively, See also: gushingly, Syn. พรั่ง, พรู, Example: ขณะนั่งดูอัลบั้ม ความทรงจำต่างๆ มันไหลพรั่งพรูเข้ามาไม่ขาดสาย, Thai Definition: เข้าหรือออกพร้อมๆ กันอย่างเนืองแน่น
พรั่งพรู(adv) effusively, See also: gushingly, Syn. พรั่ง, พรู, Example: ขณะนั่งดูอัลบั้ม ความทรงจำต่างๆ มันไหลพรั่งพรูเข้ามาไม่ขาดสาย, Thai Definition: เข้าหรือออกพร้อมๆ กันอย่างเนืองแน่น

CMU English Pronouncing Dictionary
JEFFUS JH EH1 F AH0 S
EFFUSIVE EH1 F Y UW0 S IH0 V
EFFUSIVELY IH0 F Y UW1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
effusion (n) ˈɪfjˈuːʒn (i1 f y uu1 zh n)
effusive (j) ˈɪfjˈuːsɪv (i1 f y uu1 s i v)
effusions (n) ˈɪfjˈuːʒnz (i1 f y uu1 zh n z)
effusively (a) ˈɪfjˈuːsɪvliː (i1 f y uu1 s i v l ii)
effusiveness (n) ˈɪfjˈuːsɪvnəs (i1 f y uu1 s i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流出[liú chū, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄨ, ] to flow out; to disgorge; to effuse, #8,433 [Add to Longdo]
[lìn, ㄌㄧㄣˋ, / ] juncus effusus; surname Lin, #67,283 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erguss {m} | Ergüsse {pl}effusion | effusions [Add to Longdo]
Überschwänglichkeit {f}; Überschwenglichkeit {f} [alt]effusiveness [Add to Longdo]
ausgießen | ausgießendto effuse | effusing [Add to Longdo]
gießt auseffuses [Add to Longdo]
goss auseffused [Add to Longdo]
übermäßigeffusive [Add to Longdo]
übermäßig {adv}effusively [Add to Longdo]
überschwänglich; überschwenglich [alt] {adj}effusive [Add to Longdo]
überschwänglich; überschwenglich [alt] {adv}effusively [Add to Longdo]
Bluterguss {m} [med.] | Blutergüsse {pl}effusion of blood | effusions of blood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
溢れんばかり[あふれんばかり, afurenbakari] (adj-no) overflowing; effusive; exuberant; bountiful [Add to Longdo]
感情むき出し;感情剥き出し;感情むきだし[かんじょうむきだし, kanjoumukidashi] (n,adj-no) effusiveness; gushing; shrillness [Add to Longdo]
浸出;滲出[しんしゅつ, shinshutsu] (n,vs) {chem} infiltration; permeation; exudation; percolation; effusion; extraction [Add to Longdo]
噴出[ふんしゅつ, funshutsu] (n,vs) spewing; gushing; spouting; eruption; effusion; (P) [Add to Longdo]
噴出岩[ふんしゅつがん, funshutsugan] (n) (See 火山岩) extrusive rock; effusive rock [Add to Longdo]
[い;イ, i ; i] (n) (uk) soft rush (Juncus effusus var. decipiens) [Add to Longdo]
藺草[いぐさ;イグサ, igusa ; igusa] (n) (uk) soft rush (Juncus effusus var. decipiens) [Add to Longdo]
迸しり出る;ほとばしり出る[ほとばしりでる, hotobashirideru] (v1) to gush out; to gush forth; to effuse [Add to Longdo]
迸り[ほとばしり, hotobashiri] (n) gusher; spout; outpouring; effusion; torrent [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top