ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eds

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eds-, *eds*, ed
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edsabbr. ehier danlos syndrome
bedsiden.,adj. ข้างเตียง
bedsore(เบด'ซอร์) n. แผลบนร่างกายที่เนื่องจากการนอนหลับทับเป็นเวลานานบนเตียง
bedspreadn. ผ้าคลุมเตียง
bedstandn. โต๊ะเล็ก ๆ ,ข้างเตียง
bedstead(เบด'สเทด) n. โครงเตียง
friedshirt(ไฟรเชิร์ท) n. เสื้อที่ผ่านการแช่แป้งเปียก
needs(นีดซ) adv. จำเป็น,โดยจำเป็น
proceeds(โพร'ซีดซ) n. รายได้,ผลกำไร,ผลที่เกิดขึ้น, Syn. income, return
redskin(เรด'สคิน) n. อินเดียนแดง

English-Thai: Nontri Dictionary
bedside(n) ข้างเตียง
bedspread(n) ผ้าปูที่นอน,ผ้าคลุมเตียง
bedstead(n) โครงเตียงนอน
needs(n) ความจำเป็น,ความต้องการ
proceeds(n) ผลลัพธ์,ผลกำไร,เงินรายได้
seedsman(n) คนหว่านเมล็ด,คนขายเมล็ดพันธุ์
weeds(n) เครื่องแต่งกายไว้ทุกข์,แถบไว้ทุกข์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุญ[bun] (n) EN: merit ; good deeds ; good karma  FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
บุพกรรม[bupphakam] (n) EN: previous deeds
บุพกิจ[bupphakit] (n) EN: initial deeds
ด้วยความสูง 30000 ฟุต[dūay khwāmsūng sām meūn fut] (xp) EN: at an altitude of 30,000 feet  FR: à une altitude de 30.000 pieds
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[feūnføi hā takep] (v, exp) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes  FR: chercher des poux à qqn
กรรม[kam] (n) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune  FR: mauvaise action [f]
กรรมชั่ว[kam chūa] (n, exp) EN: bad deeds ; unwholesome action  FR: mauvaise action [f]
กรรมดี[kam dī] (n, exp) EN: good deeds ; wholesome action  FR: bonne action [f]
การนวดเท้า[kān nūat thāo] (n, exp) EN: foot massage  FR: massage des pieds [m]
กะเทย[kathoēi] (n) EN: fruit with undeveloped seeds

CMU English Pronouncing Dictionary
EDSEL EH1 D S AH0 L
EDSON EH1 D S AH0 N
EDSALL IH0 D S AO1 L
EDSTROM EH1 D S T R AH0 M

German-Thai: Longdo Dictionary
Schiedsrichter(n) |der, pl. Schiedsrichter| กรรมการตัดสิน(กีฬา), กรรมการ, Syn. Ringrichter

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
もっこり[mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets [Add to Longdo]
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
アポミクティック[apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant [Add to Longdo]
イーディーエス[i-dei-esu] (n) {comp} EDS [Add to Longdo]
エドサック[edosakku] (n) {comp} EDSAC [Add to Longdo]
シーズ[shi-zu] (n) seeds [Add to Longdo]
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
膜型キーボード[まくかたキーボード, makukata ki-bo-do] membrane keyboard YOMIKATA NEEDS CHECKING!!! [Add to Longdo]
イーディーエス[いーでいーえす, i-dei-esu] EDS [Add to Longdo]
ニーズ[にーず, ni-zu] NEEDS [Add to Longdo]
エドサック[えどさっく, edosakku] EDSAC [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 EDS
   n 1: a rapid automatic system to detect plastic explosives in
      passengers' luggage using X-ray technology and computers;
      designed for use in airports [syn: {explosive detection
      system}, {EDS}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top