ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

edema

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -edema-, *edema*
Possible hiragana form: えでま
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edema(n) อาการบวมน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
edema(อิดี'มะ) n.,อาการบวมน้ำ, See also: edematous adj. ดูedema, Syn. oedema
acroedemaภาวะที่มีการบวมที่นิ้วมือและนิ้วเท้า
myxedemaภาวะ hypothyroidism ในผู้ใหญ่
oedema(อีดี'มะ) n. =edema pl. oedemata
pulmonary edemaน้ำท่วมปอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
edema; oedemaบวมน้ำ, อาการบวมน้ำ [มีความหมายเหมือนกับ dropsy; hydrops ๑] [ศัพท์ที่มีคำ edema ประกอบ ดูที่ oedema,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
edema; oedemaบวมน้ำ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
edematous; oedematous-บวมน้ำ, -อาการบวมน้ำ [มีความหมายเหมือนกับ tumid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Edemaบวมน้ำ [TU Subject Heading]
Edemaการบวมน้ำ,บวมน้ำ,การบวม,บวม,อาการบวมน้ำ,การบวมคั่งน้ำ [การแพทย์]
Edema, Generalizedการบวมน้ำทั้งตัว,บวมทั่วตัว [การแพทย์]
Edema, Gestationalการบวมเกิดจากการตั้งครรภ์ตามปกติ [การแพทย์]
Edema, High-Pressureปอดบวมน้ำจากโรคหัวใจ [การแพทย์]
Edema, Insulinบวมเนื่องจากอินซูลิน [การแพทย์]
Edema, Intercellularการบวมระหว่างเซลล์ [การแพทย์]
Edema, Interstitialการบวมของเนื้อเยื่อทั่วไป [การแพทย์]
Edema, Localizedการบวมเฉพาะที่,การบวมน้ำเฉพาะที่ [การแพทย์]
Edema, Massiveบวมมากทั่วตัว [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาน(n) dropsy, See also: edema, Thai Definition: โรคที่ทำให้ท้องพองโต มีหลายชนิด
มาน(n) dropsy, See also: edema, Thai Definition: โรคที่ทำให้ท้องพองโต มีหลายชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มาน[mān] (n) EN: edema ; dropsy
ทวง[thūang] (v) EN: ask for payment of ; ask for the return of ; demand payment ; send a reminder ; demand ; press for ; ask for  FR: redemander ; réclamer

CMU English Pronouncing Dictionary
EDEMA IH0 D IY1 M AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浮肿[fú zhǒng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄥˇ, / ] edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy, #18,299 [Add to Longdo]
浮肿病[fú zhǒng bìng, ㄈㄨˊ ㄓㄨㄥˇ ㄅㄧㄥˋ, / ] edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy [Add to Longdo]
留饮[liú yǐn, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄣˇ, / ] edema (accumulation of interstitial fluids in internal organs); dropsy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ödem {n}; Wasseransammlung in Gefäßen [med.] | angioneurotisches Ödem; Flüssigkeitsansammlung im Gewebeedema [Am.]; oedema [Br.] | angioedema [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リンパ浮腫[リンパふしゅ, rinpa fushu] (n) lymphedema; lymphoedema [Add to Longdo]
悪性水腫[あくせいすいしゅ, akuseisuishu] (n) malignant edema; malignant oedema [Add to Longdo]
水気[みずけ(P);すいき, mizuke (P); suiki] (n) (1) moisture; dampness; vapor; vapour; (2) (すいき only) dropsy; edema; oedema; (P) [Add to Longdo]
水腫[すいしゅ, suishu] (n,adj-no) dropsy; edema; oedema [Add to Longdo]
粘液水腫[ねんえきすいしゅ, nen'ekisuishu] (n,adj-no) myxedema; myxoedema [Add to Longdo]
肺水腫[はいすいしゅ, haisuishu] (n) pulmonary edema; pulmonary oedema [Add to Longdo]
浮腫[むくみ;ふしゅ, mukumi ; fushu] (n) swelling; edema; oedema [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 edema
   n 1: swelling from excessive accumulation of watery fluid in
      cells, tissues, or serous cavities [syn: {edema}, {oedema},
      {hydrops}, {dropsy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top