ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eccentric

EH2 K S EH1 N T R IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eccentric-, *eccentric*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eccentric(n) คนที่ผิดปกติ, See also: คนที่แปลกประหลาด, Syn. kook, oddball
eccentric(adj) ผิดปกติ, See also: แปลก, ประหลาด, Syn. odd, strange, unconventional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eccentric(อิคเซน'ทริค) adj.,n. (คนที่) ผิดปกติ,ประหลาด,เบี้ยว,พิกล,วิตถาร., See also: eccentrical adj., Syn. queer, Ant. normal
eccentricity(เอคเซนทริส'ซิที) n. ความผิดปกติ,ความประหลาด,ความเบี้ยว,ความวิตถาร,ความพิกล, Syn. whim

English-Thai: Nontri Dictionary
eccentric(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ประหลาด,ผิดแปลก,วิตถาร,พิสดาร,พิกล
eccentricity(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ,ความผิดแปลก,ความวิตถาร,ความประหลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eccentric๑. นอกศูนย์กลาง๒. (จิตเวช.) พิลึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eccentricลูกเบี้ยวจาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
eccentric-นอกศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
eccentricเยื้องศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
eccentric (jaw) positionตำแหน่ง(ขากรรไกร)นอกศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
eccentric (jaw) positionตำแหน่ง(ขากรรไกร)นอกศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
eccentric angleมุมเยื้องศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
eccentric interocclusal record; eccentric record๑. รอยบันทึกการสบนอกศูนย์ ๒. การบันทึกรอยสบนอกศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
eccentric jaw relationความสัมพันธ์ขากรรไกรนอกศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
eccentric maxillomandibular record๑. รอยบันทึกความสัมพันธ์ขากรรไกรนอกศูนย์ ๒. การบันทึกความสัมพันธ์ขากรรไกรนอกศูนย์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eccentricขอบเดียวของลำไส้,เป็นเฉพาะแห่ง,บริเวณริมเซลล์,นอกศูนย์กลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eccentricHe is known for his eccentric conducts.
eccentricMany scientists have the reputation of being eccentric.
eccentricNobody can help laughing at his eccentric behavior.
eccentricProf. Smith is famous for his eccentric life style.
eccentricThat guy today, he's being too eccentric - I can't keep up with him.
eccentricYou had better blink at his eccentricities.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผลง(adv) peculiarly, See also: eccentrically, differently, queerly, strangely, Example: นักเรียนบางคนชอบขัดจังหวะครู ก่อความวุ่นวายหรือทำอะไรแผลงๆ ผิดปกติอยู่เสมอ, Thai Definition: อย่างแตกต่างไปจากปกติ
ลูกเบี้ยว(n) cam, See also: eccentric piece, Example: ช่างเครื่องกำลังเช็คจังหวะของลูกเบี้ยวอยู่, Count Unit: ลูก, Thai Definition: อุปกรณ์ชนิดหนึ่งในเครื่องยนต์ ทำหน้าที่ดันทองขาวในจานจ่ายให้แยกจากกัน เพื่อตัดวงจรไฟต่ำให้ไปเกิดไฟแรงสูงที่คอยล์
บ๊อง(adj) cracked, See also: eccentric, crazy, nutty, Syn. บ๊องๆ, Example: เขาทำตัวเหมือนคนบ๊อง ไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่, Thai Definition: ที่มีสติไม่เต็มเต็ง, บ้าๆ บอๆ, Notes: (สแลง)
นอกตำรา(adj) eccentric, See also: untraditional, atheistic, Example: ผู้เล่นจะใช้วิธีนอกตำราเอาชนะคู่ต่อสู้ได้หรือไม่ต้องคอยติดตามต่อไป, Thai Definition: ที่ผิดไปจากตำราว่าไว้, ที่ไม่มีในตำรา
นอกรีต(adj) unorthodox, See also: eccentric, untraditional, atheistic, Syn. นอกรีตนอกรอย, นอกทาง, นอกคัมภีร์, Thai Definition: ที่ฝ่าฝืนจารีตประเพณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ๊อง[bøng] (adj) EN: cracked ; eccentric ; crazy ; nutty  FR: excentrique ; bizarre
แหกคอก[haēkkhøk] (adj) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric
นิสัยวิตถาร[nisai witthān] (n, exp) EN: eccentric character
ผ่าเหล่า[phālāo] (adj) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric  FR: non conventionnel
อุตริ[uttari] (adj) EN: queer ; odd ; weird ; strange ; bizarre ; unusual ; peculiar ; out of the ordinary ; unconventional ; beatnik ; eccentric  FR: curieux ; bizarre
วิตถาร[wittathān] (adj) EN: excessive ; superfluous ; strange ; queer ; fantastic ; eccentric ; oddball ; weird ; odd ; abnormal ; peculiar  FR: excessif ; excentrique ; anormal
วิตถาร[witthān] (adj) EN: strange ; weird ; odd ; abnormal ; eccentric ; peculiar ; queer  FR: curieux ; fantasque

CMU English Pronouncing Dictionary
ECCENTRIC EH2 K S EH1 N T R IH0 K
ECCENTRICS EH2 K S EH1 N T R IH0 K S
ECCENTRICITY EH2 K S AH0 N T R IH1 S AH0 T IY0
ECCENTRICITIES EH2 K S EH0 N T R IH1 S IH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eccentric (n) ˈɛksˈɛntrɪk (e1 k s e1 n t r i k)
eccentrics (n) ˈɛksˈɛntrɪks (e1 k s e1 n t r i k s)
eccentricity (n) ˌɛksɛntrˈɪsɪtiː (e2 k s e n t r i1 s i t ii)
eccentricities (n) ˌɛksɛntrˈɪsɪtɪz (e2 k s e n t r i1 s i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古怪[gǔ guài, ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, ] eccentric; grotesque; oddly; queer, #11,914 [Add to Longdo]
怪癖[guài pǐ, ㄍㄨㄞˋ ㄆㄧˇ, ] eccentricity, #36,333 [Add to Longdo]
怪里怪气[guài lǐ guài qì, ㄍㄨㄞˋ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄞˋ ㄑㄧˋ, / ] eccentric; odd-looking; peculiar, #106,892 [Add to Longdo]
怪念头[guài niàn tou, ㄍㄨㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄡ˙, / ] eccentric notion; strange whim, #133,199 [Add to Longdo]
疏放[shū fàng, ㄕㄨ ㄈㄤˋ, ] eccentric; self-indulgent; free and unconventional (written style); unbuttoned, #216,485 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Exzenter {m}eccentric tappet; eccentric [Add to Longdo]
Exzenterniet {m}eccentric rivet [Add to Longdo]
Exzenterschneckenpumpe {f} [techn.]eccentric screw pump [Add to Longdo]
Exzenterschraube {f} [techn.]eccentric screw [Add to Longdo]
Exzenterstange {f} [techn.]eccentric rod [Add to Longdo]
Exzenterwelle {f} [techn.]eccentric shaft [Add to Longdo]
Exzentriker {m}; Exzentrikerin {f}; Sonderling {m} | Exzentriker {pl}; Sonderlinge {pl}eccentric | eccentrics [Add to Longdo]
Gegenkurbel {f}eccentric crane [Add to Longdo]
Zentrierring {m}eccentric ring [Add to Longdo]
ausgefallen {adj} | ausgefallener | am ausgefallensteneccentric | more eccentric | most eccentric [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキセントリック[ekisentorikku] (adj-na,n) eccentric [Add to Longdo]
エクセントリック[ekusentorikku] (adj-na) eccentric [Add to Longdo]
異様[いよう, iyou] (adj-na,n) bizarre; strange; eccentric; odd; queer; (P) [Add to Longdo]
一風[いっぷう, ippuu] (n) eccentric; (P) [Add to Longdo]
一風変わった;一風変った[いっぷうかわった, ippuukawatta] (adj-f) eccentric; queer; unconventional; peculiar; original [Add to Longdo]
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P) [Add to Longdo]
歌舞伎者;傾奇者;かぶき者[かぶきもの, kabukimono] (n) dandy; peacock; early-17th-century equivalent of present-day yakuza; Edo-period eccentric who attracted public attention with their eye-catching clothes, peculiar hairstyle, and weird behavior [Add to Longdo]
奇なる[きなる, kinaru] (adj-f) odd; strange; eccentric [Add to Longdo]
奇を衒う;奇をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention) [Add to Longdo]
奇矯[ききょう, kikyou] (adj-na,n) eccentric [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eccentric
   adj 1: conspicuously or grossly unconventional or unusual;
       "restaurants of bizarre design--one like a hat, another
       like a rabbit"; "famed for his eccentric spelling"; "a
       freakish combination of styles"; "his off-the-wall
       antics"; "the outlandish clothes of teenagers"; "outre
       and affected stage antics" [syn: {bizarre}, {eccentric},
       {freakish}, {freaky}, {flaky}, {flakey}, {gonzo}, {off-
       the-wall}, {outlandish}, {outre}]
   2: not having a common center; not concentric; "eccentric
     circles" [syn: {eccentric}, {nonconcentric}] [ant:
     {concentric}, {concentrical}, {homocentric}]
   n 1: a person with an unusual or odd personality [syn:
      {eccentric}, {eccentric person}, {flake}, {oddball},
      {geek}]
   2: a person of a specified kind (usually with many
     eccentricities); "a real character"; "a strange character";
     "a friendly eccentric"; "the capable type"; "a mental case"
     [syn: {character}, {eccentric}, {type}, {case}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top