ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eater

IY1 T ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eater-, *eater*
English-Thai: Longdo Dictionary
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้, Syn. tankless water heater

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eatery(n) ภัตตาคาร (คำไม่เป็นทางการ), Syn. restaurant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eatery(อีท'เทอรี) n.ภัตตาคาร -pl. eateries
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
anteater(แอนทฺ' อีเทอะ) n. ตัวกินมดซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
art theaterโรงภาพยนต์หนังต่างประเทศหรือหนังที่อยู่ระหว่างทดลองฉาย
beater(บี'เทอะ) n. ผู้ตี,สิ่งตี
greater(เกรท'เทอะ) adj. เกี่ยวกับเมืองและชานเมือง
heater(ฮี'เทอะ) n. เครื่องทำความร้อน
man-eater(แมน'อีเทอะ) n. มนุษย์กินคน,สัตว์ที่กินเนื้อคนเป็นอาหาร, See also: maneating adj.
sweater(สเวท'เทอะ) n. ผู้ที่ทำงานหนัก,เสื้อกีฬาทำด้วยขนสัตว์,เครื่องทำให้เหงื่อออก,ยาขับเหงื่อ,นายจ้างที่ใช้คนงานให้ทำงานหนักมากแต่ให้ค่าจ้างต่ำ
theater(เธีย'เทอะ) n. โรงละคร,โรงมหรสพ,โรงภาพยนตร์,โรงละครกลางแจ้ง,ผู้ชมในโรงดังกล่าว,ห้องบรรยาย,-PHr. (the theatre (Theater) ละคร,บทละคร,เรื่องละคร,สถานที่แสดง,การเกิดผืนดินเป็นชั้น ๆ), Syn. cinema

English-Thai: Nontri Dictionary
beater(n) ผู้ตี,ผู้ชนะ,ผู้ปราบ
heater(n) เครื่องทำความร้อน
MAN-man-eater(n) มนุษย์กินคน,สัตว์กินเนื้อคน
sweater(n) เครื่องทำให้เหงื่อออก,เสื้อขนสัตว์ถัก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eaterHe is a big eater.
eaterHe is very fussy eater.
eaterIs your husband a picky eater?
eaterThat old man is a fussy eater.
eaterThis is just between you and me, he is a big eater.
eaterWhat a big eater!
eaterWhat a big eater he is!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดโฮมเธียเตอร์[chut hōm thīatoē] (n, exp) EN: home theater  FR: home theater [m]
ค่อน[khøn] (x) EN: three quarters ; more than half ; nearly full ; greater part ; most  FR: la plus grande partie
คนกินจุ[khon kin ju] (n, exp) EN: big eater  FR: gros mangeur [m]
เครื่องทำความร้อน[khreūang tham khwāmrøn] (n, exp) EN: heater  FR: radiateur [m] ; appareil de chauffage [m]
กินจุมาก[kin ju māk] (v, exp) EN: be a big eater ; eat like a horse  FR: manger comme quatre ; être un gros mangeur
กระจงควาย[krajong khwāi] (n, exp) EN: Greater Oriental Chevrotain
กระจงใหญ่[krajong yai] (n, exp) EN: Greater Oriental Chevrotain
กรุงเทพมหานคร[Krungthēp Mahānakhøn] (n, prop) EN: Greater Bangkok ; Bangkok Metropolis ; Bangkok  FR: Grand Bangkok [m] ; agglomération de Bangkok [f] ; Bangkok
ละคร[lakhøn] (n) EN: theater ; play ; drama ; theatrical performance ; stage performance ; show ; ldance drama ; lakorn  FR: théâtre [m] ; pièce de théâtre [f] ; comédie [f] ; drame [m] ; représentation théâtrale [f] ; spectacle de théâtre [m]
ละครยก[lakhøn yok] (n) EN: toy theater  FR: théâtre miniature

CMU English Pronouncing Dictionary
EATER IY1 T ER0
EATERS IY1 T ER0 Z
EATERY IY1 T ER0 IY0
EATERIES IY1 T ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eater (n) ˈiːtər (ii1 t @ r)
eaters (n) ˈiːtəz (ii1 t @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Theater(n) |das, pl. Theater| โรงละคร, โรงโอเปร่า
Staatstheater(n) |das, pl. Staatstheater| โรงละครของรัฐ

Japanese-English: EDICT Dictionary
TMD[ティーエムディー, tei-emudei-] (n) theater missile defense; TMD [Add to Longdo]
どさ回りをやる[どさまわりをやる, dosamawariwoyaru] (exp,v5r) to go on tour; to be on the road (e.g. theatre troupe) (theater) [Add to Longdo]
より大きい[よりおおきい, yoriookii] (adj-i) (1) (e.g. 〜より大きい) greater than ...; (2) (e.g. より大きい〜) bigger ... [Add to Longdo]
アートシアター[a-toshiata-] (n) art theater; art theatre [Add to Longdo]
アヘン常用者[アヘンじょうようしゃ, ahen jouyousha] (n) opium smoker; opium eater [Add to Longdo]
アラン模様[アランもよう, aran moyou] (n) Aran (sweater pattern) [Add to Longdo]
アングラ劇場[アングラげきじょう, angura gekijou] (n) underground theater; underground theatre [Add to Longdo]
アンチテアトル[anchiteatoru] (n) anti-theatre (theater) (fre [Add to Longdo]
ウォームビズ[uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]
オイルヒーター[oiruhi-ta-] (n) oil-heater [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
リピータ[りぴーた, ripi-ta] repeater [Add to Longdo]
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt [Add to Longdo]
劇場並み[げきじょうなみ, gekijounami] theater quality (said of video) [Add to Longdo]
中継器[ちゅうけいき, chuukeiki] repeater, relay [Add to Longdo]
不符号(より大)[ふふごう, fufugou] greater than (>) [Add to Longdo]
キーウェブクリエイタ[きーうえぶくりえいた, ki-uebukurieita] KeyWeb Creater [Add to Longdo]
ダイナリ[だいなり, dainari] greater-than mark, right angle bracket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eater
   n 1: someone who consumes food for nourishment [syn: {eater},
      {feeder}]
   2: any green goods that are good to eat; "these apples are good
     eaters"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top