ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eaten

IY1 T AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eaten-, *eaten*
Possible hiragana form: えあてん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eaten(vt) กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา eat
eaten(vi) กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา eat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eaten(อีท'เทิน) v. กริยาช่อง 3 ของ eat
beaten(บีท'เทิน) adj. ถูกโจมตี,พ่ายแพ้,เก่า,ถูกเหยียบจนเรียบ,หมดเรี่ยวแรง,เป็นผงหรือที่ตีแล้ว, Syn. defeated, Ant. optimistic
browbeaten(เบรา'บีท) vt. ถมึงตา,ทำหน้าตาขู่,รังแก, See also: browbeater n., Syn. domineer
greaten(เกร'เทิน) vt. ทำให้ใหญ่ขึ้น,หยาบ,เพิ่ม,ใหญ่ขึ้น
moth-eaten(มอธ'อีทเทิน) adj. ถูกกินโดยผีเสื้อกลางคืน,เน่าเปื่อย,ล้าสมัย,ชรา,ทุพพลภาพ
neaten(นีท'เทิน) vt. ทำให้เป็นระเบียบ,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้ดูเกลี้ยงเกลา
threaten(เธรท'เทิน) vt.,vi. คุกคาม,ขู่เข็ญ,เตือนภัย,เป็นลางร้าย., See also: threatener n. threateningly adv.
unbeaten(อันบีท'เทิน) adj. ไม่เคยแพ้,ไม่เคยถูกตี,ไม่เคยมีใครเหยียบย่ำ
weather-beaten(เวธ'เธอะบีท'เทิน) adj. เสื่อมเสียเนื่องจากถูกอากาศ,สึกกร่อน,ผ่านการตากแดดตากฝน,คล้ำแดดคล้ำฝน
wheaten(วีท'เทิน) adj. ทำจากแป้งหมี่,ทำจากแป้งข้าวสาลี,เกี่ยวกับข้าวสาล'

English-Thai: Nontri Dictionary
eaten(vt pp ของ) eat
beaten(vt pp ของ) beat
MOTH-moth-eaten(adj) ถูกมอดกิน,เน่าเปื่อย,เก่าแก่,ล้าสมัย,ชรา
threaten(vt) คุกคาม,ขู่,เป็นลางร้าย
WEATHER-weather-beaten(adj) คล้ำแดดคล้ำฝน,สึกกร่อน
wheaten(adj) ทำจากข้าวสาลี,ทำด้วยแป้งสาลี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eatenA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
eatenAfter all, different people have different ways of eating, according to the kind of food which they have traditionally eaten.
eatenAll the apples that fall are eaten by the pigs.
eatenAll the dinner had been eaten before he came.
eatenBean sprouts are eaten as a salad in America.
eatenBy 7:00 she will have eaten dinner.
eatenCabbage can be eaten raw.
eatenHalf of the melons were eaten.
eatenHalf of the melon was eaten.
eatenHave you eaten breakfast yet?
eatenHave you eaten dinner yet?
eatenHave you eaten lunch yet?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อปรา[aparā] (v) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten  FR: perdre ; être battu
จี้[jī] (v) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten  FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
จดหมายขู่[jotmāi khū] (n, exp) EN: threatening letter  FR: lettre de menace [f]
กับข้าว[kapkhāo] (n) EN: course eaten with rice ; things to eat with rice ; dish  FR: plat accompagnant le riz [m] ; mets [m] (Québ.)
กับแกล้ม[kapklaēm] (n) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine  FR: plats accompagnant les alcools
ไข่เจียว[khaijīo] (n, exp) EN: omelette = omelet (Am.) ; fried beaten egg omelette  FR: omelette [f]
ขนมจีน[khanom jīn] (n) EN: vermicelli ; rice noodles ; Thai rice noodles ; Lao sphagetti ; Thai vermicelli eaten with curry  FR: vermicelle [m] ; spaghetti lao [m] ; vermicelles à la thaïlandaise [mpl]
ขนมลอดช่อง[khanom løtchǿng] (n, exp) EN: rice noodles made of rice eaten with coconut cream
ข้าวมันส้มตำ[khāoman somtam] (xp) EN: rice cooked in coconut milk and eaten with spicy papaya salad
ข่มขู่[khomkhū] (v) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace  FR: menacer ; intimider

CMU English Pronouncing Dictionary
EATEN IY1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eaten (v) ˈiːtn (ii1 t n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いかれる[ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
ぎゃふんと言う[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp,v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence [Add to Longdo]
こてんぱん;こてんぱ;こてんこてん[kotenpan ; kotenpa ; kotenkoten] (n,adv) black and blue (e.g. beaten ...) [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
なんて目じゃない[なんてめじゃない, nantemejanai] (exp) (See 目じゃない) it's not a problem; it's not a big deal; (person or thing) can be easily beaten or bettered (by one) [Add to Longdo]
フレーム[fure-mu] (n) (1) frame; (2) flame (abusive or threatening message); (P) [Add to Longdo]
レコーディングダイエット[reko-deingudaietto] (n) (See レコダイ) weight-loss diet accompanied by meticulous notes about when and what one has eaten (wasei [Add to Longdo]
レコダイ[rekodai] (n) (abbr) (See レコーディングダイエット) weight-loss diet accompanied by meticulous notes about when and what one has eaten [Add to Longdo]
闇汁[やみじる, yamijiru] (n) (See 闇鍋) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top