ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

easel

IY1 Z AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easel-, *easel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easel(n) ขาตั้งกระดานวาดรูป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easel(อี'เซิล) n. ขาตั้งกระดานดำ,ขาตั้งภาพ
ceaselessadj. ไม่สิ้นสุด,ไม่รู้จักจบ, See also: ceaselessness n.
teasel(ที'เซิง) n. พืชไม้หนามจำพวก Dipsacus, เครื่องคลึงผ้าให้เป็นขุยขน. vt. คลึงสิ่งทอให้เป็นขุยขน
weasel(วี'เซิล) n. สัตว์กินเนื้อขนาดเล็ก มีรูปร่างยาวเรียว คล้ายแมวชอบกินหนูเป็นอาหาร vi. หลีกเลี่ยง
weasel word(s) n. ถ้อยคำที่หลบหลีก,ถ้อยคำที่คลุมเครือ, See also: weaselworded adj.
weasel-faced(วี'เซิลเฟสดฺ) adj. มีใบหน้าที่ซูบผอมและยาว,มีใบหน้ายาวเรียว

English-Thai: Nontri Dictionary
easel(n) ม้าตั้งภาพ,ขาตั้งภาพ,ขาหยั่ง
ceaseless(adj) ไม่รู้จักจบ,ไม่หยุดหย่อน,ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่เลิกรา
weasel(n) พังพอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
easel paintingจิตรกรรมขาหยั่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Easelฐานยึดกระดาษ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาตั้ง(n) tripod, See also: easel, Example: โทรทัศน์เครื่องนี้ไม่มีขาตั้ง เขาจึงวางไว้บนหลังตู้, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สิ่งที่ใช้ค้ำภาชนะหรือของอื่นให้ทรงตัวอยู่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพียงพอน[phīengphøn] (n) EN: weasel  FR: belette [f]
เพียงพอนเล็กสีน้ำตาล[phīengphøn lek sī nāmtān] (n, exp) EN: Malayan Weasel
เพียงพอนเหลือง[phīengphøn leūang] (n, exp) EN: Siberian Weasel
เพียงพอนเส้นหลังขาว[phīengphøn sen lang khāo] (n, exp) EN: Back-striped Weasel
ตกฟาก[tokfāk] (v) EN: argue endlessly ; argue ceaselessly ; keep on arguing

CMU English Pronouncing Dictionary
EASEL IY1 Z AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
easel (n) ˈiːzl (ii1 z l)
easels (n) ˈiːzlz (ii1 z l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Staffelei {f} | Staffeleien {pl}easel | easels [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
のべつ[nobetsu] (adv) ceaselessly; continually; all the time; incessantly [Add to Longdo]
のべつ幕無し;のべつ幕なし[のべつまくなし, nobetsumakunashi] (adv) without a break; without stopping; incessantly; ceaselessly [Add to Longdo]
イーゼル[i-zeru] (n) easel [Add to Longdo]
オコジョ;おこじょ[okojo ; okojo] (n) stoat; ermine; short-tailed weasel (Mustela erminea) [Add to Longdo]
カマヒレザメ[kamahirezame] (n) snaggletooth shark (Hemipristis elongata, species of Indo-West Pacific weasel shark and the only extant member of its genus) [Add to Longdo]
カマヒレザメ属[カマヒレザメぞく, kamahirezame zoku] (n) Hemipristis (genus of the weasel shark family Hemigaleidae with the snaggletooth shark as its only extant species) [Add to Longdo]
チーゼル[chi-zeru] (n) teasel [Add to Longdo]
テンイバラザメ[ten'ibarazame] (n) straight-tooth weasel shark (Paragaleus tengi, species of Western Pacific weasel shark found from Japan to Viet Nam) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  easel
      n 1: an upright tripod for displaying something (usually an
           artist's canvas)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top