ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

earthworm

ER1 TH W ER2 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -earthworm-, *earthworm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earthworm(n) ไส้เดือน, Syn. worm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earthwormn. ไส้เดือน

English-Thai: Nontri Dictionary
earthworm(n) ไส้เดือน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earthworm cultureการเลี้ยงไส้เดือนดิน [TU Subject Heading]
Earthwormsไส้เดือนดิน [TU Subject Heading]
Earthwormsไส้เดือนดิน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไส้เดือน(n) earthworm, See also: angleworm, dewworm, nightwalker, Example: ปากนกกุลามักจะยาว เพื่อใช้ในการคุ้ยเขี่ยหาไส้เดือน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิด บางชนิดลำตัวมีปล้อง บางชนิดไม่มี
รากดิน(n) earthworm, Syn. ไส้เดือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไส้เดือน[saideūoen] (n) EN: earthworm ; angleworm ; dewworm ; nightwalker  FR: ver de terre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EARTHWORM ER1 TH W ER2 M
EARTHWORMS ER1 TH W ER2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
earthworm (n) ˈɜːʳθwɜːʳm (@@1 th w @@ m)
earthworms (n) ˈɜːʳθwɜːʳmz (@@1 th w @@ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蚯蚓[qiū yǐn, ㄑㄧㄡ ㄧㄣˇ, ] earthworm, #29,800 [Add to Longdo]
[yǐn, ㄧㄣˇ, ] earthworm, #39,769 [Add to Longdo]
[qiū, ㄑㄧㄡ, ] earthworm, #57,185 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] earthworm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アースワーム[a-suwa-mu] (n) earthworm [Add to Longdo]
縞蚯蚓[しまみみず;シマミミズ, shimamimizu ; shimamimizu] (n) brandling (species of earthworm, Eisenia fetida) [Add to Longdo]
地竜[じりゅう, jiryuu] (n) herbal medicine prepared from dried earthworms [Add to Longdo]
蚯蚓[みみず;めめず;きゅういん, mimizu ; memezu ; kyuuin] (n) earthworm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 earthworm
   n 1: terrestrial worm that burrows into and helps aerate soil;
      often surfaces when the ground is cool or wet; used as bait
      by anglers [syn: {earthworm}, {angleworm}, {fishworm},
      {fishing worm}, {wiggler}, {nightwalker}, {nightcrawler},
      {crawler}, {dew worm}, {red worm}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top