ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dungeon

D AH1 N JH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dungeon-, *dungeon*
Possible hiragana form: づんげおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dungeon(n) คุกใต้ดินในปราสาท, Syn. pit, prison

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dungeon(ดัน'เจิน) n. คุกใต้ดิน,คุกที่แข็งแรงและมิดชิด,หอคอยป้อมปราการ

English-Thai: Nontri Dictionary
dungeon(n) คุกขี้ไก่,คุกใต้ดิน,คุกมืด,กรุ,หอคอย

CMU English Pronouncing Dictionary
DUNGEON D AH1 N JH AH0 N
DUNGEONS D AH1 N JH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dungeon (n) dˈʌnʤən (d uh1 n jh @ n)
dungeons (n) dˈʌnʤənz (d uh1 n jh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verlies {n}; Kerker {m} | Verliese {pl}; Kerker {pl}dungeon | dungeons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダンジョン[danjon] (n) dungeon [Add to Longdo]
地下牢[ちかろう, chikarou] (n) dungeon [Add to Longdo]
土牢[つちろう, tsuchirou] (n) dungeon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dungeon
   n 1: the main tower within the walls of a medieval castle or
      fortress [syn: {keep}, {donjon}, {dungeon}]
   2: a dark cell (usually underground) where prisoners can be
     confined

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top