ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dozily

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dozily-, *dozily*, dozy
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซึม(adv) drowsily, See also: dozily, lethargically, listlessly, inactively, Syn. ซึมเซา, เหงาหงอย, เซื่องซึม, Ant. สดชื่น, ร่าเริง, แจ่มใส, Example: นักเรียนนั่งซึมกันทุกคน เพราะถูกดุกันถ้วนหน้า, Thai Definition: เหงาหงอยไม่ค่อยพูดจา, ไม่เบิกบาน
หลับนก(v) sit taking a hap, See also: sit dozing off, sit drowsing, Syn. นั่งหลับ, นั่งสัปหงก, Example: ยามคนนี้หลับนกเป็นประจำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doziI'm not really asleep, just dozing.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลับนก[lapnok] (v) EN: sit taking a hap ; sit dozing off ; sit drowsing

CMU English Pronouncing Dictionary
DOZIER D OW1 Z IY0 ER0
DOZING D OW1 Z IH0 NG
BULLDOZING B UH1 L D OW2 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dozing (v) dˈouzɪŋ (d ou1 z i ng)
bulldozing (v) bˈuldouzɪŋ (b u1 l d ou z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schläfrigkeit {f}doziness [Add to Longdo]
dösen | dösend | gedöst | döst | dösteto doze | dozing | dozed | dozes | dozed [Add to Longdo]
dozieren; sich dogmatisch auslassento pontificate [Add to Longdo]
schläfrig {adj} | schläfriger | am schläfrigstendozy | dozier | doziest [Add to Longdo]
schläfrig {adv}dozily [Add to Longdo]
terrorisieren | terrorisierend | terrorisiertto bulldoze | bulldozing | bulldozed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うとうと(P);うとっと[utouto (P); utotto] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) falling in a doze; dozing; (P) [Add to Longdo]
こっくり;こくり[kokkuri ; kokuri] (n,vs,adv-to) (1) nodding; dozing off; (adv,adv-to) (2) (See ぽっくり) suddenly [Add to Longdo]
ごり押し;鮴押し[ごりおし, gorioshi] (n,vs) pushing though; bulldozing; doing something by force; arm twisting [Add to Longdo]
とろとろ[torotoro] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) dozing; drowsily; (2) simmering; (3) (See とろみ,とろっと・1) sticky; syrupy; (4) oily; brimming with melted fat [Add to Longdo]
居眠り[いねむり, inemuri] (n,vs) dozing; nodding off; (P) [Add to Longdo]
転び寝[ころびね, korobine] (n) dozing [Add to Longdo]
転寝;転た寝;うたた寝;ごろ寝[うたたね(転寝;転た寝;うたた寝);ごろね(転寝;ごろ寝), utatane ( ten ne ; ten ta ne ; utata ne ); gorone ( ten ne ; goro ne )] (n,vs) dozing; napping (e.g. on the floor in one's clothes, in the train) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top