ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doorman

D AO1 R M AE2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doorman-, *doorman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doorman(n) คนเปิดประตูหน้าโรงแรมหรืออาคารต่างๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doormanI showed my ticket to the doorman and went into the theatre.
doormanThe doorman did not permit me to enter the theater.

CMU English Pronouncing Dictionary
DOORMAN D AO1 R M AE2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doorman (n) dˈɔːmæn (d oo1 m a n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Portier {m} | Portiers {pl}doorman | doormen [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドアマン[doaman] (n) doorman [Add to Longdo]
下足番[げそくばん, gesokuban] (n) doorman in charge of footwear [Add to Longdo]
下駄番[げたばん, getaban] (n) toe guards on clogs; footwear doorman [Add to Longdo]
木戸番[きどばん, kidoban] (n) doorman; gatekeeper [Add to Longdo]
門衛[もんえい, mon'ei] (n) gatekeeper; doorman; porter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doorman
   n 1: someone who guards an entrance [syn: {doorkeeper},
      {doorman}, {door guard}, {hall porter}, {porter},
      {gatekeeper}, {ostiary}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top