ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

donkey

D AA1 NG K IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -donkey-, *donkey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
donkey(n) คนโง่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. idiot, imbecile, dope, Ant. genius, sage
donkey(n) ลา, Syn. ass, burro
donkey work(n) งานที่ยากลำบาก, See also: งานหนัก, งานใช้แรงงาน, Syn. spadework
donkey-work(idm) งานน่าเบื่อ (คำไม่เป็นทางการ), See also: งานหนัก
donkey's ages(idm) นานมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: นานมาแล้ว
donkey's years(idm) นานมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: นานมาแล้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
donkey(ดอง'คี) n. ลา,คนโง่,คนหัวรั้น. -adj. เป็นเครื่องเสริม
donkey workn. งานที่น่าเบื่อที่สุด,งานประจำที่น่าเบื่อที่สุด
donkey yearn. นานมาแล้ว,หลายปี

English-Thai: Nontri Dictionary
donkey(n) คนโง่,ลา,คนหัวรั้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Donkey Raisesขี่หลังเขย่งเท้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where'd all the donkeys come from?หมอนลาทั้งหมดมาจากไหน? Pinocchio (1940)
Maybe next you'll pop up in a mansion... while I end up in Tijuana doing a donkey act.Is that it? Maybe next time you'll pop up in some mansion while I end up in Tijuana doing some donkey act. The Butterfly Effect (2004)
Shrek and Donkey on another worldwide adventure.ชเร็ค และ ลา กับการผจญภัยไปในโลกกว้าง Shrek 2 (2004)
You know, in some cultures donkeys are revered as the wisest of all creatures.นายรู้ไม๊, ในบางวัฒนธรรม ลา เป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่า ฉลาด กว่าสัตว์ใดทั้งปวง Shrek 2 (2004)
My donkey senses are tingling all over.ความรู้สึกของลา มันไวเป็นพิเศษนะ . Shrek 2 (2004)
I was a donkey in my past lifeเมื่อก่อน ฉันใช้ชีวิตอยู่กับลาโง่ๆ Rice Rhapsody (2004)
I'm still a donkey in this lifeตอนนี้ฉันก็ยังมีลาโง่ๆอยู่ในชีวิตฉันอีก Rice Rhapsody (2004)
Man, this place sucks donkey ass.เหรอท่าน ที่นี่มันเป็นห่าอะไรกันวะ American Pie Presents: Band Camp (2005)
A donkey would have a better chance of marrying the prince.ลายังมีโอกาสแต่งงานกับเจ้าชายมากกว่าเลย Happily N'Ever After (2006)
Donkey Kong?ดอนกี้ คอง? The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
Sure, maybe there are even flying donkeys that scatter money.ไม่ต้องกลัวหิวอีกด้วย Golden Door (2006)
Came out as a hero, he's being called a donkey tonight.ที่คืนนี้พยายามเล่นเป็นพระเอกอยู่คนเดียว Goal II: Living the Dream (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
donkeyDonkeys are tough animals.
donkeyHe insulted me by calling me a donkey.
donkeyHorses are distinct from donkeys.
donkeyThat is not a horse but a donkey.
donkeyThe newest staff members get all the donkey work when they're at the bottom of the ladder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลา(n) donkey, Example: ลาตัวนี้เชื่องมากยอมให้เด็กๆ ลูบหัวเล่น, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Equus asinus ในวงศ์ Equidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับม้า รูปร่างคล้ายม้าแต่ตัวเล็กกว่า หูยาว ปลายหางเป็นพู่ ขนแผงคอสั้นตั้งตรง มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรเลือกตั้ง[bat leūaktang] (n, exp) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote  FR: bulletin de vote [m]
ลา[lā] (n) EN: donkey ; ass  FR: âne [m] ; baudet [m] (fam.) ; bourrique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DONKEY D AA1 NG K IY0
DONKEY D AO1 NG K IY0
DONKEYS D AA1 NG K IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
donkey (n) dˈɒŋkiː (d o1 ng k ii)
donkeys (n) dˈɒŋkɪz (d o1 ng k i z)
donkey-work (n) dˈɒŋkɪ-wɜːʳk (d o1 ng k i - w @@ k)
donkey-jacket (n) dˈɒŋkɪ-ʤækɪt (d o1 ng k i - jh a k i t)
donkey-jackets (n) dˈɒŋkɪ-ʤækɪts (d o1 ng k i - jh a k i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǘ, ㄌㄩˊ, / ] donkey, #8,581 [Add to Longdo]
阿胶[ē jiāo, ㄜ ㄐㄧㄠ, / ] donkey hide glue (used in traditional Chinese medicine), #21,522 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Esel {m} [zool.] | Esel {pl}donkey | donkeys [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドンキー[donki-] (n) donkey [Add to Longdo]
耳貝[みみがい;ミミガイ, mimigai ; mimigai] (n) (uk) ass's ear abalone (Haliotis asinina); donkey's ear abalone [Add to Longdo]
兎馬;驢[うさぎうま;ろ(驢), usagiuma ; ro ( ro )] (n) donkey [Add to Longdo]
福笑い[ふくわらい, fukuwarai] (n) game like "pin the tail on the donkey" [Add to Longdo]
驢車[ろしゃ, rosha] (n) (obsc) donkey cart [Add to Longdo]
驢馬[ろば;ロバ, roba ; roba] (n,adj-no) (uk) donkey; ass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 donkey
   n 1: the symbol of the Democratic Party; introduced in cartoons
      by Thomas Nast in 1874
   2: domestic beast of burden descended from the African wild ass;
     patient but stubborn [syn: {domestic ass}, {donkey}, {Equus
     asinus}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top