ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

donated

D OW1 N EY2 T AH0 D   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -donated-, *donated*, donat, donate
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stuff you don't want donated to Good Will with your name and address on it.ก็ของที่เธอไม่ได้เอาไปบริจาคที่ กู๊ด วิล ไง มีชื่อแล้วก็ที่อยู่ของเธอบนนั้น พอจะมีเวลามาสัก 20 นาทีไหม Below Her Mouth (2016)
That broach was donated by the Queen family.เข็มกลัดได้รับการบริจาค โดยครอบครัวควีน Dodger (2013)
[Southern accent] Manufacturer donated some bullets for live fire testing.ผู้ผลิตบริจาคกระสุน สำหรับทดสอบการยิง Guadalajara Dog (2013)
Timothy Howard was appointed Cardinal of New York shortly after the Church donated Briarcliff to the State.ทิโมธี ฮาวเวิร์ดได้รับแต่งตั้ง ให้เป็นพระคาร์ดินัลแห่งนิวยอร์ก หลังจากทางโบสถ์ได้บริจาค ไบรอาร์คลิฟฟ์ให้กับทางรัฐได้ไม่นาน Continuum (2013)
We've donated it to the state.เราได้บริจาคที่นี่ให้รัฐแล้ว Continuum (2013)
I'm just packing up her things so they can be donated to the poor.ดิฉันแค่เก็บข้าวของของเธอค่ะ จะได้เอาไปบริจาคให้คนยากจก The Coat Hanger (2012)
This item was donated to Whitmore college last month.ของชิ้นนี้ได้รับการบริจาคให้กับวิทยาลับวิทมอร์เมื่อเดือนที่แล้ว We All Go a Little Mad Sometimes (2012)
Not donated to me, I'll give you that, but I paid good black-market scratch for it.ไม่ใช่บริจาคให้ฉัน ฉันบอกนายได้เลย แต่ฉันจะซื้อมันได้ในตลาดมืด Blood Brother (2012)
I was strictly on blood transfusions, donated blood.ฉันเข้มงวดเรื่องเกี่ยวกับเลือด การถ่ายเลือด การบริจาคเลือด Blood Brother (2012)
The exhibit, the video wall, it's sponsored by the same group that donated the Beta-tablets to Board Care, Aster Corps.นิทรรศการ ผนังวีดีโอ สปอนเซอร์เป็นบริษัทเดียวกับที่ บริจาคแท็บเล็ท Zone of Exclusion (2012)
Ok, I did some varsity-level sleuthing, and it turns out the costumes were donated to the theater by a young actress named Cate Harris.โอเค ฉันลองค้นหาอย่างละเอียดแล้ว ปรากฎว่าชุดนั่นถูกบริจาค ให้โรงละครโดยนักแสดงสาว/Nที่ชื่อเคท แฮริส Heathridge Manor (2012)
And though I'm unaware of any wrong-doing, the funds in question will be donated to charity.ถึงแม้ว่าผมจะไม่ทราบ เกี่ยวกับการกระทำผิดใดๆ กองทุนที่เป็นข้อถกเถียง จะถูกบริจาคให้การกุศล Bury the Lede (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
donatedHe anonymously donated a large sum of money to the Red Cross.
donatedHe donated $10000 to the refugee fund.
donatedThe amount donated still falls short of the goal.

CMU English Pronouncing Dictionary
DONATED    D OW1 N EY2 T AH0 D
DONATED    D OW1 N EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
donated    (v) dˈounˈɛɪtɪd (d ou1 n ei1 t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
拠出金[きょしゅつきん, kyoshutsukin] (n) donated money; monetary donation; contribution [Add to Longdo]
献花台[けんかだい, kenkadai] (n) stand, table or altar on which one places donated flowers [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top