ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

docker

D AA1 K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -docker-, *docker*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
docker(ดอค'เคอะ) n. กรรมการท่าเรือ,คนตัดหาง,เครื่องมือตัดหาง

English-Thai: Nontri Dictionary
docker(n) กรรมกรท่าเรือ,จับกัง,กุลี

CMU English Pronouncing Dictionary
DOCKER D AA1 K ER0
DOCKERS D AA1 K ER0 Z
DOCKERY D AA1 K ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
docker (n) dˈɒkər (d o1 k @ r)
dockers (n) dˈɒkəz (d o1 k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装卸工[zhuāng xiè gōng, ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ, / ] docker; longshoreman, #69,223 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 docker
   n 1: a laborer who loads and unloads vessels in a port [syn:
      {stevedore}, {loader}, {longshoreman}, {docker},
      {dockhand}, {dock worker}, {dockworker}, {dock-walloper},
      {lumper}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top