ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dob

D AA1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dob-, *dob*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dobber(ดอบ'เบอะ) n. ลูกลอยสายเบ็ด
dobbin(ดอบ'บิน) n. ม้า
doberman pinscher(โด'บะมัน พิน'เชอะ) n. สุนัขพันธุ์เยอรมันที่มีหางสั้นมีรูปร่างขนาดปานกลาง
adobe(อะโด' บี) n. อิฐที่ตากแห้ง, สิ่งปลูกสร้างที่ก่อด้วยอิฐ,ผนังดิน., Syn. sun-dried brick
adobe pagemakerโปรแกรมอโดบี เพจเมกเกอร์ <คำแปล>PageMakerเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง เดิมใช้ชื่อ Aldus PageMaker
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป <คำแปล>Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
DOB says you're seven.วันเกิดบอกว่านายเจ็ดขวบ The Boss Baby (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
DOB D AA1 B
DOBY D OW1 B IY0
DOBB D AA1 B
DOBEY D AA1 B IY0
DOBLE D OW1 B AH0 L
DOBIE D AA1 B IY0
DOBBS D AA1 B Z
DOBEK D OW1 B IH0 K
DOBER D OW1 B ER0
DOBOJ D OW1 B AO2 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dobbin (n) dˈɒbɪn (d o1 b i n)
dobbins (n) dˈɒbɪnz (d o1 b i n z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
土木工学[どぼくこうがく, dobokukougaku] (n) วิศวกรรมโยธา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dobermann {m}; Dobermannpinscher {m} [zool.]doberman; Doberman pinscher [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dobropobro jutro jaz i jubim in pogrea i am

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざざ虫[ざざむし, zazamushi] (n) (in Shinshu) dobsonfly or stonefly larva [Add to Longdo]
どぶ[dobu] (n) (abbr) (See 濁酒・どぶろく) unrefined sake [Add to Longdo]
どぶに捨てる;溝に捨てる[どぶにすてる, dobunisuteru] (exp,v1) to throw down the drain; to waste [Add to Longdo]
どぶ漬[どぶづけ, dobuduke] (n) drenching; soaking; marinating [Add to Longdo]
ど下手[どべた, dobeta] (n,adj-na) very unskillful; extremely awkward [Add to Longdo]
のど袋;喉袋[のどぶくろ, nodobukuro] (n) dewlap; gular pouch [Add to Longdo]
アードバーク[a-doba-ku] (n) aardvark [Add to Longdo]
アドービ;アドベ[ado-bi ; adobe] (n) adobe [Add to Longdo]
アドバイザー(P);アドヴァイザー[adobaiza-(P); adovaiza-] (n) adviser; advisor; (P) [Add to Longdo]
アドバイザリー;アドバイザリ[adobaizari-; adobaizari] (n,adj-no) advisory [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
コードビット[こーどびっと, ko-dobitto] code-bit [Add to Longdo]
コールドブート[こーるどぶーと, ko-rudobu-to] cold booting [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルパス[すいっちどばーちゃるぱす, suicchidoba-charupasu] switched virtual path [Add to Longdo]
スタンダードバージョン[すたんだーどばーじょん, sutanda-doba-jon] standard version [Add to Longdo]
フィードバック[ふぃーどばっく, fi-dobakku] feedback [Add to Longdo]
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture [Add to Longdo]
ブレッドボード[ぶれっどぼーど, bureddobo-do] breadboard [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
土塀[どべい, dobei] Lehmmauer [Add to Longdo]
土木[どぼく, doboku] Bau [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top