ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dives

D AY1 V Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dives-, *dives*, dive
English-Thai: Longdo Dictionary
divestiture(n) การถอนทุนบริษัท, การขายบริษัท, See also: divestment, A. investment, spin off, Syn. divesture

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
divest(vt) ปลดเปลื้อง, See also: ทำให้หมดไป
divest of(phrv) ปลดออกจาก, See also: ถอดออกจาก
divest of(phrv) ปลด
divest of(phrv) กำจัดออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divest(ไดเวสทฺ') {divested,divesting,divests} vt. เปลื้องผ้า,เปลื้อง,ปลด,กำจัด,ละทิ้ง., See also: divestible adj. ดูdivest divestiture n. ดูdivest, Syn. unclothe, denude, deprive

English-Thai: Nontri Dictionary
divest(vt) ขจัด,กำจัด,ทำให้สิ้นไป,ปลดเปลื้อง,ละทิ้ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
divestment(n) การเลิกกิจการ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
divesThe Board of Trustees voted to divest the organization's overseas holdings.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มัลดีฟส์[Maldīf] (n, prop) FR: Maldives [fpl]
นกแอ่นทุ่งใหญ่[nok aen thung yai] (n, exp) EN: Oriental Pratincole  FR: Glaréole orientale [f] ; Glaréole des Maldives [f] ; Glaréole indienne [f]
ปลด[plot] (v) EN: undo ; remove ; divest ; relieve ; release ; free ; discharge  FR: détacher ; défaire ; libérer ; rétrograder

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVES D AY1 V Z
DIVEST D AY0 V EH1 S T
DIVEST D IH0 V EH1 S T
DIVESTS D AY0 V EH1 S T S
DIVESTED D AY0 V EH1 S T IH0 D
DIVESTING D AY0 V EH1 S T IH0 NG
DIVESTMENT D AY0 V EH1 S T M AH0 N T
DIVESTMENT D AY0 V EH1 S M AH0 N T
DIVESTMENTS D AY0 V EH1 S T M AH0 N T S
DIVESTITURE D AY0 V EH1 S T IH0 CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dives (n) dˈaɪviːz (d ai1 v ii z)
dives (v) dˈaɪvz (d ai1 v z)
divest (v) dˈaɪvˈɛst (d ai1 v e1 s t)
divests (v) dˈaɪvˈɛsts (d ai1 v e1 s t s)
divested (v) dˈaɪvˈɛstɪd (d ai1 v e1 s t i d)
divesting (v) dˈaɪvˈɛstɪŋ (d ai1 v e1 s t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンランハギ;ブラックスポットサージャンフィッシュ;ブラックスポットサージョンフィッシュ[kanranhagi ; burakkusupottosa-janfisshu ; burakkusupottosa-jonfisshu] (n) black-spot surgeonfish (Acanthurus bariene, species of tang found from Mozambique and Maldives to the western Pacific); roundspot surgeonfish; bariene surgeonfish; eye-spot surgeon [Add to Longdo]
ブラックアイ・ラビットフィッシュ;ブラックアイラビットフィッシュ[burakkuai . rabittofisshu ; burakkuairabittofisshu] (n) blackeye rabbitfish (Siganus puelloides, species of rabbitfish found in the Maldives and the Similan Islands) [Add to Longdo]
マルディブ;モルジブ;モルディブ[marudeibu ; morujibu ; morudeibu] (n) Maldive; Maldives [Add to Longdo]
剥奪[はくだつ, hakudatsu] (n,vs) deprivation; divestiture; revocation [Add to Longdo]
飛ばし[とばし, tobashi] (n) selling or divesting in unwanted stocks; hiding bad loans; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top