ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dish

D IH1 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dish-, *dish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dish(n) จาน, See also: ชาม, Syn. plate, salver, bowl
dish(n) อาหาร, Syn. food, fare, recipe
dish up(phrv) ยกอาหารออกมาให้, See also: เสิร์ฟอาหารให้, บริการอาหารให้
dish out(phrv) ยกอาหารออกมาให้, See also: เสิร์ฟอาหารให้, บริการอาหารให้
dish out(phrv) แจก (คำไม่เป็นทางการ), See also: แจกจ่าย, Syn. give out, hand out
dishonor(n) ความเสื่อมเสีย, See also: การเสียชื่อเสียง, ความขายหน้า, ความอับอาย, ความอัปยศ, Syn. shame, infamy, abasement, Ant. grace, honor
dishonor(vt) ทำให้เสียชื่อเสียง, See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้อับอายขายหน้า, Syn. disgrace, discredit, Ant. honor
dishonest(adj) ไม่ซื่อสัตย์, See also: ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่สุจริตใจ, ไม่จริงใจ, Syn. untruthful, deceitful, slippery, Ant. ethicle, moral
dishonour(n) ความเสื่อมเสีย, See also: การเสียชื่อเสียง, ความอับอายขายหน้า, Syn. shame, infamy, Ant. grace, honor
dishonour(vt) ทำให้เสียชื่อเสียง, See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ทำให้อับอาย, Syn. disgrace, discredit, Ant. honor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dish(ดิช) {dished,dishing,dishes} n. จาน,จานกับข้าว,อาหาร1จาน,อาหาร,หญิงสวย. vt. ใส่จาน,ทำคล้ายรูปจาน,คุยกันเล่น, Syn. vessel, container
dish drainern. ที่วางจาน
dishabille(ดิสชะบีล') n. การแต่งตัวรุ่มร่าม,ความไม่เป็นระเบียบ, ภาวะจิตฟุ้งซ่าน., Syn. deshabille n.
disharmonious(ดิสฮาร์โม'เนียส) adj. ไม่กลมกลืนกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่ประสานกัน, Syn. discordant
disharmony(ดิสฮาร์'มะนี) n. ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่ประคองกัน, Syn. discord
dishearten(ดิสฮาร์'เทิน) vt.ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ., See also: disheartenment n., Syn. dispirit
dished(ดิชทฺ) adj. เว้าเข้า,เป็นรูปจาน,ชำรุด,ทรุดโทรม,ซึ่งห่างจากส่วนยอดมากกว่าส่วนกลาง
dishelm(ดิสเฮลม') vt. เอาหมวกเหล็กออก
disherisonn. เพิกถอนสิทธิการรับช่วง
disherit(ดิสเฮอ'ริท) vt. ทำให้ไม่ได้รับมรดก,เพิกถอนสิทธิการรับมรดก, Syn. disinherit

English-Thai: Nontri Dictionary
dish(n) จาน,อาหาร
dish(vt) ตักใส่จาน
dishearten(vt) ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ท้อใจ,ทำให้ท้อแท้
disheveled(adj) ยุ่งเหยิง,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เป็นกระเซิง
dishevelled(adj) ยุ่งเหยิง,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เป็นกระเซิง
dishonest(adj) ไม่สุจริต,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ,กังฉิน
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง
dishonour(n) ความไม่มีเกียรติ,ความเสียชื่อเสียงเกียรติยศ
dishonour(vt) ทำให้เสื่อมเกียรติ,ทำให้อัปยศอดสู,ทำให้เสียชื่อเสียง,ทำให้ขายหน้า
blandish(vt) ยกยอ,ประจบสอพลอ,ป้อยอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dish, cultureจานเพาะเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dishonour of billการบอกปัดไม่รับรองตั๋วเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dishonourable dischargeการให้ออกเพราะประพฤติเสื่อมเสีย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dishonoured billตั๋วเงินขาดความเชื่อถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dish, Petriจานแก้ว [การแพทย์]
Dish, Stainingโถแก้วสี่เหลี่ยม [การแพทย์]
Disharmonyปัญหาครอบครัว [การแพทย์]
Dishwashingการล้างจาน [TU Subject Heading]
Dishwashing liquidsน้ำยาล้างจาน [TU Subject Heading]
Dishwashing machinesเครื่องล้างจาน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
dish rack(n) ที่คว่ำจาน
dish soap(n) น้ำยาล้างจาน
dishcloth(n) ผ้าล้างจาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Say what you wish, it's yours! True dish How about a little more Baklava?พูดในสิ่งที่ท่านต้องการ มันเป็นของท่าน จานของแท้ ขนมบากลาวาซักหน่อยเป็นไง Aladdin (1992)
He should have taken only a small spoonful of the best dish until everyone had had a helping.เขาควรจะตักแค่ช้อนเดียวเต็มๆ เท่านั้นสำหรับจานหลักที่ดีที่สุด... จนกว่าทุกคนจะตักครบหมดแล้ว The Joy Luck Club (1993)
This dish not salty enough.จานนี้ยังไม่เค็มพอ The Joy Luck Club (1993)
In the meantime... all you gotta do is come here every once in awhile... and I'll dish it out so you can have a little fun.เธอสามารถมาที่นี่ได้ตลอดเวลา... และฉันจะให้เงินเธอครั้งละนิดหน่อย Léon: The Professional (1994)
They can order anything from San Juan. When can I get dish time?พวกเขาสามารถสั่งซื้อ อะไรจากซานฮวน Contact (1997)
We lease dish time from the government...เราเช่าเวลาจานจากรัฐบาล Contact (1997)
Dish it out!จานออก! ? Princess Mononoke (1997)
To finish, pour into a nice serving dish and sprinkle a little more cilantro.เวลาเสิร์ฟ ใส่จานที่ดูมีราคา โรยผงอบเชยพอหอมปากหอมคอ Woman on Top (2000)
Yemanja, I am preparing your favorite dish tonight.ยีแมนจา ข้าจะทำอาหารที่นางโปรด Woman on Top (2000)
It's a spicy, fragrant dish that I'm sure you will enjoy.เป็นอาหารจานเผ็ดเด็ดดวง ที่คุณต้องชื่นชอบ Woman on Top (2000)
Today we are going to create a classic dish from the north of Brazil.วันนี้จะโชว์ของอร่อยจากบราซิลเหนือ Woman on Top (2000)
Annie, get the dish up. Julio, go!แอนนี่ได้รับจานขึ้น จูลิโอไป! Showtime (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dishAll you have to do is wash the dish.
dishAll you have to do is wash the dishes.
dishA nice roast chicken is one of my favorite dishes.
dishAny dish will do if it is delicious.
dishA plastic dish will melt on the stove.
dishBob was washing the dishes at that time.
dishCan you help me wash these dishes?
dishCan you recommend any vegetarian dishes?
dishChoose whatever dish you want from the menu.
dishCould you give me a new dish of these?
dishCould you heat this dish?
dishCurry and rice is my favorite dish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องล้างจาน(n) dishwasher, See also: dishwashing machine
จานดาวเทียม(n) dish, See also: dish aerial, satellite dish, Example: อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วยจานดาวเทียม ขนาด 75 ซม.ตัวรับสัญญาณและการ์ด, Thai Definition: สายอากาศรูปจานสำหรับรับคลื่นจากเครื่องส่งวิทยุผ่านดาวเทียม
จานดาวเทียม(n) dish, See also: dish arial, satellite dish, Thai Definition: สายอากาศรูปจานสำหรับรับคลื่นจากเครื่องส่งวิทยุผ่านดาวเทียม
การแตกแยก(n) disharmony, See also: disunity, Ant. การสามัคคี, Example: การหย่าร้างเป็นการแตกแยกของบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด, Thai Definition: การไม่มีความสามัคคี
มิชอบ(adv) dishonestly, See also: illegitimately, deceitfully, Syn. ไม่ดี, ไม่ถูกต้อง, Ant. ชอบ, Example: รูปแบบการกระทำของเขาเข้าข่ายประพฤติมิชอบในหน้าที่ราชการ
ถอดใจ(v) be discouraged, See also: dishearten, Syn. ยอมแพ้, Example: นักมวยถอดใจตั้งแต่เห็นคู่ต่อสู้, Thai Definition: เลิกสู้กลางคัน
ขายชื่อ(v) betray away somebody's name, See also: dishonor, Syn. ขายชื่อเสียง, Example: อาชญากรรายนี้ได้ขายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทเดียวกัน, Thai Definition: เอาชื่อเข้าแลกในทำนองขาย
ความอัปยศ(n) dishonour, See also: disgrace, ignominy, shamefulness, opprobrium, Syn. ความเสื่อมเสีย, ความไร้ยศ, ความเสื่อมชื่อเสียง, ความอับอายขายหน้า, Example: ขอให้ใช้อำนาจเพื่อสร้างเกียรติยศเกียรติศักดิ์อย่าใช้อำนาจไปเพื่อสร้างความอัปยศ
คอรัปชั่น(n) corruption, See also: dishonesty, defraudation, swindle, Syn. การฉ้อราษฎร์บังหลวง, การกินสินบน, Example: รัฐมนตรีคนหนึ่งพูดถึงเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นในวงการรัฐบาลระหว่างมีการอภิปรายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, Notes: (อังกฤษ)
สกปรก(adj) dirty, See also: dishonest, crooked, fraudulent, unscrupulous, unsporting, Ant. สะอาด, Example: เขาเชื่อว่าเจ้านายของเขาไม่ได้หาเสียงด้วยวิธีสกปรกอย่างที่ใครๆ กล่าวหา, Thai Definition: ที่ไม่บริสุทธิ์, ต่ำช้า น่ารังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารคาว[āhān khāo] (n, exp) EN: meat dish
อาหารท้องถิ่น[āhān thøngthin] (n, exp) EN: local dishes  FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]
อัปยศ[appayot] (n) EN: shame ; disgrace ; dishonour ; ignomity  FR: honte [f]
อัปยศอดสู[appayot otsū] (v) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour
บวบ[būap] (n) EN: luffa gourd ; dishcloth gourd  FR: luffa [m]
ชาม[chām] (n) EN: bowl ; deep dish ; plate ; soup plate  FR: bol [m] ; coupe [f] ; écuelle [f]
ชามอ่าง[chām-āng] (n) EN: basin ; wide and deep dish
ชามเขียวไข่กา[chām khīokhaikā] (n, exp) EN: name of an ancient dish
ฉ้อฉล[chøchon] (adj) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest

CMU English Pronouncing Dictionary
DISH D IH1 SH
DISHES D IH1 SH AH0 Z
DISHER D IH1 SH ER0
DISHED D IH1 SH T
DISHES D IH1 SH IH0 Z
DISHAW D IH1 SH AO2
DISHON D IH1 S AH0 N
DISHING D IH1 SH IH0 NG
DISHNER D IH1 SH N ER0
DISHMAN D IH1 SH M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dish (v) dˈɪʃ (d i1 sh)
dishy (j) dˈɪʃiː (d i1 sh ii)
dished (v) dˈɪʃt (d i1 sh t)
dishes (v) dˈɪʃɪz (d i1 sh i z)
dishful (n) dˈɪʃful (d i1 sh f u l)
dishier (j) dˈɪʃɪəʳr (d i1 sh i@ r)
dishing (v) dˈɪʃɪŋ (d i1 sh i ng)
dishfuls (n) dˈɪʃfulz (d i1 sh f u l z)
dishiest (j) dˈɪʃɪɪst (d i1 sh i i s t)
dishcloth (n) dˈɪʃklɒθ (d i1 sh k l o th)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pán, ㄆㄢˊ, / ] dish; tray; to build; to check; to examine; to transfer; classifier for food: dish, helping; to coil; classifier for coils of wire; tectonic plate, #579 [Add to Longdo]
[cài, ㄘㄞˋ, ] dish (type of food); vegetables; vegetable, #1,478 [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] dish; plate, #5,885 [Add to Longdo]
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, ] dish; vessel; shallow container; rad. no. 108, #16,418 [Add to Longdo]
洗碗机[xǐ wǎn jī, ㄒㄧˇ ㄨㄢˇ ㄐㄧ, / ] dishwasher, #56,348 [Add to Longdo]
乱蓬蓬[luàn péng péng, ㄌㄨㄢˋ ㄆㄥˊ ㄆㄥˊ, / ] dishevelled; tangled, #93,408 [Add to Longdo]
[péng, ㄆㄥˊ, ] disheveled, #894,143 [Add to Longdo]
不名誉事物[bù míng yù shì wù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ ㄕˋ ㄨˋ, / ] dishonor [Add to Longdo]
不诚实[bù chéng shí, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ, / ] dishonest [Add to Longdo]
擦碗布[cā wǎn bù, ㄘㄚ ㄨㄢˇ ㄅㄨˋ, ] dish cloth; tea towel [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Disharmonie {f} | Disharmonien {pl}disharmony | disharmonies [Add to Longdo]
Gericht {n}; Speise {f} | Gerichte {pl}; Speisen {pl} | warme Speisendish | dishes | hot dishes [Add to Longdo]
Parabolantenne {f}dish antenna [Add to Longdo]
Schüssel {f}; Schale {f} | Schüsseln {pl}dish | dishes [Add to Longdo]
Spüllappen {m}dish cloth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おいた[oita] (n) childish prank; mischief [Add to Longdo]
お雑煮;御雑煮[おぞうに, ozouni] (n) New Year dish [Add to Longdo]
お皿[おさら, osara] (n) (See 皿) plate; dish [Add to Longdo]
お子ちゃま[おこちゃま, okochama] (n) (1) child; (2) childish person; immature person [Add to Longdo]
お手塩;御手塩[おてしょ;おてしょう, otesho ; oteshou] (n) (fem) (obsc) (See 手塩皿) small, shallow dish [Add to Longdo]
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish) [Add to Longdo]
かあかあ[kaakaa] (adv) (1) (on-mim) caw-caw (the sound of a crow cawing); (n) (2) (sl) crow (childish term) [Add to Longdo]
かに玉;蟹玉;蠏玉[かにたま, kanitama] (n) Chinese dish with fried egg and crab [Add to Longdo]
くしゃくしゃ[kushakusha] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) crumpled; disheveled; dishevelled; feel gloomy; (P) [Add to Longdo]
げっそり[gessori] (adv,n,vs) being disheartened; losing weight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dish
   n 1: a piece of dishware normally used as a container for
      holding or serving food; "we gave them a set of dishes for
      a wedding present"
   2: a particular item of prepared food; "she prepared a special
     dish for dinner"
   3: the quantity that a dish will hold; "they served me a dish of
     rice" [syn: {dish}, {dishful}]
   4: a very attractive or seductive looking woman [syn: {smasher},
     {stunner}, {knockout}, {beauty}, {ravisher}, {sweetheart},
     {peach}, {lulu}, {looker}, {mantrap}, {dish}]
   5: directional antenna consisting of a parabolic reflector for
     microwave or radio frequency radiation [syn: {dish}, {dish
     aerial}, {dish antenna}, {saucer}]
   6: an activity that you like or at which you are superior;
     "chemistry is not my cup of tea"; "his bag now is learning to
     play golf"; "marriage was scarcely his dish" [syn: {cup of
     tea}, {bag}, {dish}]
   v 1: provide (usually but not necessarily food); "We serve meals
      for the homeless"; "She dished out the soup at 8 P.M.";
      "The entertainers served up a lively show" [syn: {serve},
      {serve up}, {dish out}, {dish up}, {dish}]
   2: make concave; shape like a dish

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top