ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disengages

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disengages-, *disengages*, disengage
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disengages (v) dˌɪsɪngˈɛɪʤɪz (d i2 s i n g ei1 jh i z)
disengage (v) dˌɪsɪngˈɛɪʤ (d i2 s i n g ei1 jh)
disengaged (v) dˌɪsɪngˈɛɪʤd (d i2 s i n g ei1 jh d)
disengaging (v) dˌɪsɪngˈɛɪʤɪŋ (d i2 s i n g ei1 jh i ng)
disengagement (n) dˌɪsɪngˈɛɪʤmənt (d i2 s i n g ei1 jh m @ n t)
disengagements (n) dˌɪsɪngˈɛɪʤmənts (d i2 s i n g ei1 jh m @ n t s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disengage(vt) เป็นอิสระ, See also: หลุดพ้น, Syn. loose, undo, release, Ant. fasten, bind, lock
disengage(vi) เป็นอิสระ, See also: หลุดพ้น, Syn. loose, undo, release, Ant. fasten, bind, lock
disengaged(adj) ที่เป็นอิสระ, See also: ที่หลุดพ้น
disengagement(n) ความเป็นอิสระ, See also: ความหลุดพ้น, Syn. withdrawal, disentanglement
disengage from(phrv) ปลดปล่อยจาก, See also: ทำให้...เป็นอิสระจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disengage(ดิสเอนเกจฺ') vt. ปลด,ปล่อย,เปลื้อง,ทำให้ขาดจากการติดต่อกับ. vi. หลุดพ้น,หลุดออก,ว่าง, Syn. loosen, unfasten
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
disengage(vt) เลิก,ปล่อย,ปลดเปลื้อง,ปลด,ยก,วาง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disengagHe had a hard time to disengage himself from the gang.
disengagRepeatedly slamming the clutch pedal, I somehow managed to get the clutch disengaged so I could just about drive for the time being.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนหมั้น(v) break off one's engagement, See also: withdraw one's engagement, disengage, Example: เธอถอนหมั้นเขาแล้ว, Thai Definition: เลิกการหมั้นที่กระทำกันไว้
ความหลุดพ้น(n) extrication, See also: disengagement, release, Syn. การหมดกิเลส, การหลุด, การเป็นอิสระ, Example: ธรรมะทำให้เขาเกิดความหลุดพ้นจากกิเลส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยเกียร์ว่าง[plǿi kīa wāng] (v, exp) EN: leave the gear in neutral ; disengage the gear
ถอนหมั้น[thøn man] (v, exp) EN: break off one's engagement ; withdraw one's engagement ; disengage  FR: rompre ses fiançailles

CMU English Pronouncing Dictionary
DISENGAGE D IH0 S IH0 N G EY1 JH
DISENGAGED D IH0 S IH0 N G EY1 JH D
DISENGAGING D IH0 S IH0 N G EY1 JH IH0 NG
DISENGAGEMENT D IH0 S IH0 N G EY1 JH M AH0 N T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kupplung {f} [auto] | Kupplungen {pl} | ein- und ausrückbare Kupplungclutch | clutches | engaging and disengaging clutch [Add to Longdo]
Losgelöstsein {n}disengagement [Add to Longdo]
auskuppelnto disengage [Add to Longdo]
ausrückento disengage; to release [Add to Longdo]
degagierento disengage [Add to Longdo]
freigemachtdisengaged [Add to Longdo]
freimachen | freimachendto disengage | disengaging [Add to Longdo]
gelöstdisengaged [Add to Longdo]
lösenddisengaging [Add to Longdo]
löstdisengages [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top