ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disbar

D IH2 S B AA1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disbar-, *disbar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disbar from(phrv) เพิกถอนจากการเป็นทนาย, See also: ถอนสิทธิของการเป็นทนาย, Syn. debar from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disbar(ดิสบาร์') vt. ขับออกจากวงการทนายความ,เพิกถอนสิทธิในการเป็นทนายความ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disbarmentการถอนใบอนุญาตทนายความ, การห้ามว่าความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISBAR D IH2 S B AA1 R
DISBARRED D IH0 S B AA1 R D
DISBARMENT D IH2 S B AA1 R M AH0 N T

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  disbar
      v 1: remove from the bar; expel from the practice of law by
           official action; "The corrupt lawyer was disbarred"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top