ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disavow

D IH2 S AH0 V AW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disavow-, *disavow*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disavow(ดิสอะเวา') vt. บอกปัด,ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ (การรับภาระ) ., See also: disavowal n. ดูdisavow

English-Thai: Nontri Dictionary
disavow(vt) ไม่ยอมรับ,ปฏิเสธ,บอกปัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disavowปฏิเสธ, ไม่ยอมรับ (การกระทำที่ไม่ได้รับมอบหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืนคำ[kheūnkham] (v) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind  FR: se rétracter ; se dédire
ปฏิเสธ[patisēt] (v) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow  FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer

CMU English Pronouncing Dictionary
DISAVOW D IH2 S AH0 V AW1
DISAVOWED D IH2 S AH0 V AW1 D
DISAVOWING D IH0 S AH0 V AW1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disavow (v) dˌɪsəvˈau (d i2 s @ v au1)
disavows (v) dˌɪsəvˈauz (d i2 s @ v au1 z)
disavowal (n) dˌɪsəvˈauəl (d i2 s @ v au1 @ l)
disavowed (v) dˌɪsəvˈaud (d i2 s @ v au1 d)
disavowals (n) dˌɪsəvˈauəlz (d i2 s @ v au1 @ l z)
disavowing (v) dˌɪsəvˈauɪŋ (d i2 s @ v au1 i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disavow
   v 1: refuse to acknowledge; disclaim knowledge of;
      responsibility for, or association with; "Her husband
      disavowed her after 30 years of marriage and six children"
      [ant: {avouch}, {avow}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top