ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dink

D IH1 NG K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dink-, *dink*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
DINK(sl) คู่สมรสที่มีรายได้ดีและไม่มีลูก
dink(sl) คู่สมรสที่มีรายได้ดีและไม่มีลูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dink(ดิงค) adj. ซึ่งแต่งตัวอย่างเรียบร้อย vt. ประดับตกแต่ง n. ดูdinghy,หมวกแก๊ปเล็ก ๆ
dinkum(ดิง'คัม) adj แท้จริง,บริสุทธิ์,ซื่อสัตย์
dinky(ดิง'คี) adj. ซึ่งมีขนาดเล็ก,ซึ่งมีความสำคัญน้อย

CMU English Pronouncing Dictionary
DINK D IH1 NG K
DINKY D IH1 NG K IY0
DINKEL D IH1 NG K AH0 L
DINKINS D IH1 NG K IH0 N Z
DINKINS' D IH1 NG K IH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dinky (j) dˈɪŋkiː (d i1 ng k ii)
dinkier (j) dˈɪŋkɪəʳr (d i1 ng k i@ r)
dinkiest (j) dˈɪŋkɪɪst (d i1 ng k i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dinkel {m}spelt [Add to Longdo]
Paar ohne Kinder mit hohem EinkommenDINK : double income no kids [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 DINK
   n 1: a couple who both have careers and no children (an acronym
      for dual income no kids)
   2: a soft return so that the tennis ball drops abruptly after
     crossing the net [syn: {drop shot}, {dink}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top