ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diet

D AY1 AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diet-, *diet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diet(vi) ควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก, Syn. abstain, tighten, reduce, fast, starve, Ant. gain
diet(n) อาหาร, See also: สิ่งที่กินได้, Syn. fare, intake, nutrition
dieter(n) คนที่กำลังควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก, Syn. reducer, faster, abstainer, weight-watcher
dietary(adj) เกี่ยวกับอาหาร, See also: เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร, Syn. dietetic
dietetic(adj) ซึ่งเตรียมอาหารพิเศษสำหรับการควบคุมอาหาร, Syn. dietary, nutritive
dietetics(n) การศึกษาเกี่ยวกับการกำหนดปริมาณและชนิดของอาหารเพื่อสุขภาพ, See also: วิชากำหนดอาหารเพื่อสุขภาพ, โภชนวิทยา, โภชนบำบัด, Syn. sitology
dietician(n) ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ, See also: นักโภชนาการ, Syn. dietitian
dietitian(n) ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ, See also: นักโภชนาการ, Syn. dietician

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diet(ได'เอท) n. อาหาร,อาหารพิเศษ,สภานิติบัญญัติ vt. ควบคุมอาหาร, See also: dieter n. dietary adj.
dietetics(ไดอิเทท'ทิคซฺ) n. โภชนาการ,วิชาว่าด้วยการควบคุมอาหารการกินและการเตรียมอาหารพิเศษ, See also: dietetic adj. ดูdietetics dietical adj. ดูdietetics
dietitian(ไดอิทิช'เชิน) n. นักโภชนาการ,ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ., See also: dietician n.

English-Thai: Nontri Dictionary
diet(n) อาหาร,อาหารพิเศษ,โภชนาการ,สภานิติบัญญัติ
diet(vi) ควบคุมอาหาร,กินอาหารพิเศษ,จำกัดอาหาร
dietary(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาการ
dietetic(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร
dietetics(n) โภชนาศาสตร์,โภชนาการ
dietician(n) นักโภชนาการ
dietitian(n) นักโภชนาการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dietสภานิติบัญญัติ (บางประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diet, adequate; diet, balancedอาหารสมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diet, balanced; diet, adequateอาหารสมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietary deficiencyการขาดอาหาร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dietary fibreใยอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietary surveyการสำรวจอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietetic treatmentการรักษาโดยกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dieteticsวิชากำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietician; dietitianนักกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietitian; dieticianนักกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dietการกำหนดอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dietอาหารและการรับประทาน [TU Subject Heading]
Dietการกำหนดอาหารเพื่อลดน้ำหนัก [TU Subject Heading]
Dietอาหาร,การกำหนด,อาหารที่กำหนดให้,อาหาร [การแพทย์]
Diet Avoidanceการหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารที่สงสัยว่าเป็นสาเหตุ [การแพทย์]
Diet Deficienciesโรคขาดอาหาร [การแพทย์]
Diet Diaryบันทึกรายการอาหารแต่ละวัน,การบันทึกรายการอาหารที่รับประทานแต่ละวัน [การแพทย์]
Diet during Labourอาหารระหว่างคลอด [การแพทย์]
Diet Eliminationการหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารที่สงสัยว่าเป็นสา [การแพทย์]
Diet Rich in Mineral Saltอาหารอุดมด้วยเกลือแร่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's for fellas who write diet books.นั่นมันสำหรับ คนที่เขียนตำราลดน้ำหนัก Oh, God! (1977)
It's diet soda. No calories, no sugar, no caffeine.นี่มันเป็น ไดเอ็ทโซดา ไม่มีแคลอรี่ ปราศจากน้ำตาล ไม่มีคาเฟอีน Mannequin: On the Move (1991)
Well, I assumed you were always trying to diet or something.ผมก็นึกว่าคุณพยายาม จะไดเอตหรืออะไรพวกนั้นซะอีก The Joy Luck Club (1993)
I bet your diet is terrible.เธอต้องกินแต่อาหารแย่ๆแน่ๆเลย Yomigaeri (2002)
How about a Diet Coke?แล้วถ้าเป็นไดเอ็ดโค๊กละ 21 Grams (2003)
May I take your order? My diet is ruined!รับอะไรดีคะ? ไดเอ็ท ของฉัน ป่นปี้ ฉันหวังว่าเธอคงมีความสุขดีนะ. Shrek 2 (2004)
Diet was a four-letter word here and grease came at no additional charge.คำว่า ไดเอท ถือเป็นคำหยาบคายของที่นี่... เรามี ไขมันให้ฟรี และ ไม่คิดค่าบริการ A Cinderella Story (2004)
- Make it a Diet Coke....มัฟฟิ่นบลูเบอรี่ และก็โค้ก - ขอเป็นไดเอทโค้กนะ A Cinderella Story (2004)
How's the diet going?ลดความอ้วนถึงไหนแล้ว Goal! The Dream Begins (2005)
Hey! Somebody bring me a Diet Coke!เฮ้ย ใครเอาโค้กไดเอ็ทมาให้กินซิ The Longest Yard (2005)
Yo, do you have, like, a diet anything?เอ่อ นายมี มีอะไร พวกไดเอทๆ ปะ Just Like Heaven (2005)
- Uh, a Diet Coke.เออ, ได้ เอาโค้กไม่มีน้ำตาล The Marine (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dietAbove all, watch your diet.
dietA natural diet is suitable for human digestion.
dietAn orderly lifestyle and a regular diet are the keys to health.
dietBetween ourselves, the fat ugly witch is on a diet.
dietBetween you and me, the fat ugly man is on a diet.
dietCalcium is absent from his diet.
dietDietary fibre is good for losing weight.
dietDieting accounts for more than one million deaths.
dietDieting takes up so much human endeavor with so little to show for it.
dietDo I have to change my diet?
dietDon't forget that, if you are on a diet, skipping breakfast will not help you.
dietDuring the Diet session, there are often a politician or two leaving without permission when a question becomes too personal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นใยอาหาร(n) dietary fibre, Syn. ใยอาหาร, Example: ในทางเคมีพบว่า เส้นใยอาหารจัดเป็นสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่และซับซ้อน, Thai Definition: เส้นใยจากผลไม้ ผักและอาหารจากธัญพืช
เส้นใยอาหาร(n) dietary fibre, Thai Definition: เส้นใยที่ทำจากผลไม้ ผักและอาหารจากธัญพืช
โภชนาการ(n) nutrition, See also: dietetics, Example: เด็กที่มีน้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว แสดงว่าสุขภาพและโภชนาการไม่ดี, Thai Definition: ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
ลดความอ้วน(v) diet, See also: lose weight, Syn. ลดน้ำหนัก, Example: บางคนเต้นแอโรบิค เพื่อลดความอ้วน บางคนเต้น เพื่อบริหารร่างกาย
ลดน้ำหนัก(v) lose weight, See also: diet, Syn. ลดความอ้วน, Example: เขาสารภาพว่า ที่รูปร่างเปลี่ยนไป เพราะถูกหมอบังคับให้ลดน้ำหนัก
อีเทอร์(n) ether, See also: diethyl ether, Thai Definition: สารประกอบอินทรีย์ประเภทหนึ่ง มีสูตรทั่วไปเป็น R-O-R โดยทั่วไปมักหมายถึง ไดเอทิลอีเทอร์ ซึ่งมีสูตร C2H5-O-C2H5 ลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี มีขีดเดือด 34.6 ํ ซ. ไวไฟมาก ใช้ประโยชน์เป็นยาดมสลบ เป็นตัวทำละลาย และใช้นำไปเตรียมสารเคมีอื่น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลเอสดี[Aēl.Ēs.Dī.] (n) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)  FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]
อาหารกำหนด[āhān kamnot] (v, exp) EN: diet  FR: régime (alimentaire) [m]
แจ[jaē] (n) EN: vegetarian food ; vegetarian diet  FR: nourriture végétarienne [m] ; aliment végétarien [m] ; régime végétarien [m]
ควบคุมอาหาร[khūapkhum āhān] (v, exp) EN: diet  FR: faire régime
กินแจ[kin jaē] (v, exp) EN: be on a vegetarian diet ; go vegetarian ; practice vegetarianism ; eat vegetarian food ; abstain from eating meat or fish  FR: manger végétarien ; s'abstenir de consommer de la viande
ลดความอ้วน[lot khwām ūan] (v, exp) EN: diet
อด[ot] (v) EN: refrain from ; restrain ; give up ; abstain ; diet  FR: s'abstenir ; se priver
อดอาหาร[ot āhān] (v, exp) EN: starve ; fast ; diet ; go without food ; go on a hunger strike  FR: jeûner
โภชนาการ[phōtchanākān] (n) EN: nutrition ; dietetics  FR: nutrition [f]
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ[phūchīochān dān phōtchanākān] (n, exp) EN: nutrition expert  FR: nutritionniste [m] ; diététicien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIET D AY1 AH0 T
DIETS D AY1 IH0 T S
DIETZ D IY1 T S
DIETL D AY1 AH0 T L
DIETER D IY1 T ER0
DIETEL D IY1 T AH0 L
DIETZE D AY1 AH0 T Z
DIET'S D AY1 AH0 T S
DIETARY D AY1 AH0 T EH2 R IY0
DIETSCH D IY1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diet (v) dˈaɪət (d ai1 @ t)
diets (v) dˈaɪəts (d ai1 @ t s)
dieted (v) dˈaɪətɪd (d ai1 @ t i d)
dietary (j) dˈaɪətəriː (d ai1 @ t @ r ii)
dieting (v) dˈaɪətɪŋ (d ai1 @ t i ng)
Dietrich (n) dˈiːtrɪk (d ii1 t r i k)
dietetics (n) dˌaɪətˈɛtɪks (d ai2 @ t e1 t i k s)
dietician (n) dˌaɪətˈɪʃən (d ai2 @ t i1 sh @ n)
dietitian (n) dˌaɪətˈɪʃən (d ai2 @ t i1 sh @ n)
dieticians (n) dˌaɪətˈɪʃənz (d ai2 @ t i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二甘醇[èr gān chún, ㄦˋ ㄍㄢ ㄔㄨㄣˊ, ] diethylene glycol; glycerin (used in antifreeze) [Add to Longdo]
健怡可乐[jiàn yí kě lè, ㄐㄧㄢˋ ㄧˊ ㄎㄜˇ ㄌㄜˋ, / ] diet cola [Add to Longdo]
饮食疗养[yǐn shí liáo yǎng, ㄧㄣˇ ㄕˊ ㄌㄧㄠˊ ㄧㄤˇ, / ] diet [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diät {f} | Diäten {pl} | proteinreiche Diätdiet | diets | high protein diet [Add to Longdo]
Diätplan {m}diet sheet [Add to Longdo]
Dietrich {m}picklock; skeleton key [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD [Add to Longdo]
ねじれ国会;捩れ国会[ねじれこっかい, nejirekokkai] (n) the two houses of the Diet being controlled by different parties (lit [Add to Longdo]
カシュルート[kashuru-to] (n) kashrut (Jewish dietary laws) [Add to Longdo]
カロリーオフ[karori-ofu] (n) diet (wasei [Add to Longdo]
カロリーフリー[karori-furi-] (n) diet (wasei [Add to Longdo]
ジエチルエーテル[jiechirue-teru] (n) (See エーテル) diethyl ether [Add to Longdo]
ジエチルスチルベストロール[jiechirusuchirubesutoro-ru] (n) diethylstilbestrol [Add to Longdo]
ジエチレングリコール[jiechirenguriko-ru] (n) diethylene glycol [Add to Longdo]
ダイエット[daietto] (n,vs) (1) diet; (2) losing weight by any method (e.g. exercise); (P) [Add to Longdo]
パン食[パンしょく, pan shoku] (n) bread-centered diet (as opposed to rice) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diet
   n 1: a prescribed selection of foods
   2: a legislative assembly in certain countries (e.g., Japan)
   3: the usual food and drink consumed by an organism (person or
     animal)
   4: the act of restricting your food intake (or your intake of
     particular foods) [syn: {diet}, {dieting}]
   v 1: follow a regimen or a diet, as for health reasons; "He has
      high blood pressure and must stick to a low-salt diet"
   2: eat sparingly, for health reasons or to lose weight

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top